Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

….δεν αρκεί ένα πτυχίο χρειάζονται τουλάχιστον άλλες δέκα αρετές…
         Οδηγός και προτεινόμενη συνταγή επιτυχίας  για τεχνικούς και γενικά για φιλόδοξους ανθρώπους.


Σκοπός και φιλοδοξία

              Η φιλοδοξία της προόδου, το όραμα και  το όνειρο της επιτυχίας σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα, σε κάθε επίπεδο δημιουργίας αποτελεί την κινητήρια δύναμη των προσπαθειών και το λόγο να αποκτά νόημα κάθε  μικρή ή μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα. Είναι ο ασφαλής κώδικας πορείας, η πανίσχυρη δύναμη εμψύχωσης, η συνειδητή κατεύθυνση προς την άνοδο και την κορυφή.  Να επιδιώκεται με πάθος και να γίνεται σκληρός αγώνας για τα σπουδαία και τα μεγάλα.  Όταν υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες και δεν μπορεί να γίνει κάτι μεγάλο,  τότε δέον να  γίνεται  το μικρό μεγάλο  με ξεχωριστό ενδιαφέρον, ποιότητα, λεπτότητα και  χάρη. Το περιεχόμενο κάθε ενέργειας και δράσης να συνδέεται και να ταυτίζεται πάντα  με τις αιώνιες συντεταγμένες αρχιτεκτονικής και  αρμονίας του  σύμπαντος.
      


              Συμμετοχή, σύλληψη και παραγωγή  ιδέας

         Η λέξη μηχανικός είναι παράγωγο του μηχανεύομαι, επινοώ, δημιουργώ. ανακαλύπτω. Δεν νοείται τεχνικός που δεν γεννά το μυαλό του. Για να γεννηθεί μια χρήσιμη και πρωτότυπη ιδέα χρειάζεται  η προδιάθεση την δημιουργίας, απαιτείται  γνώση και πείρα, ενδιαφέρον και προσήλωση, μελέτη και έρευνα, κατάλληλο και γόνιμο έδαφος, δημιουργία και εκμετάλλευση περιστάσεων,  τα οποία προσθετικά και συνθετικά οδηγούν στη διασταύρωση  και την παραγωγή της καλής και εμπνευσμένης ιδέας.  
          Τις περισσότερες φορές τα πράγματα μιλούν από μόνα τους και σε καλούν, αρκεί να τα αφουγκρασθείς και να τα ακούσεις προσεκτικά και να τα προσεγγίσεις   πολύμορφα και σφαιρικά. Αυτό συμβαίνει όταν είσαι κοντά ή κοντύτερα ή  καλύτερα όταν είσαι μέσα στα ίδια τα πράγματα και στην κεντρική ουσία των πραγμάτων,  μετέχεις  της περιρρέουσας γενικότερης ατμόσφαιρας και ασπάζεσαι τις αρχές του βασικού νόμου ηγεσίας που αφορούν  στην θεώρηση της ευρύτερης εικόνας  των πραγμάτων.   Δεν μπορεί εν τέλει, άνθρωπος αποκομμένος, αδιάφορος, οκνηρός  και μακριά  από το γίγνεσθαι να γίνει χρήσιμος και παραγωγικός.  Αποφύγετε το ποτήριον τούτο για να έχει αξία η δουλειά σας και η ζωή σας.


                   Επιμόρφωση (Ενημέρωση-συνέδρια-ταξίδια-διαθέσιμα μέσα)
          Οι ταχείες τεχνικοοικονομικές εξελίξεις επιβάλλουν  ανανέωση και  εκσυγχρονισμό του επιπέδου σπουδών και των εφαρμογών στις κατασκευές  και απαιτούν εγρήγορση και φρεσκάρισμα του γνωστικού αντικειμένου λόγω της φυσιολογικής και μαθηματικής παλαίωσης των ήδη κεκτημένων γνώσεων. 
           Η παρακολούθηση των επιστημονικών προόδων, των νέων μεθόδων  και των νέων υλικών της αγοράς καθώς και της  τεχνικής εξέλιξης  αποτελεί στοιχειώδη επιδίωξη των τεχνικών  και διαρκή ενημέρωση μέσω συνεδρίων, ομιλιών, περιοδικών, ταξιδιών, διαδικτύου.
           Τα θεματικά ταξίδια και τα ταξίδια αναψυχής, με τις προσλαμβανόμενες παραστάσεις, ξεμπλοκάρουν την σκέψη ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, αποβάλλουν το φόβο και προάγουν την τόλμη για μεγαλύτερη έμπνευση και δημιουργία.
                   Η κοινωνική επαφή,  ο διάλογος, η επικοινωνία,           
η σύγχρονη επαγγελματική διασύνδεση μέσω του διαδικτύου, ο συγχρωτισμός και το ομοειδές περιβάλλον προάγει και  ενισχύει την τεχνική γνώση.
             Σημαντικός λόγος επιτυχίας σε κάθε τομέα είναι το διαρκώς εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τα αναγκαία τεχνικά μέσα και εργαλεία, ο πλήρης ηλεκτρονικός εξοπλισμός των γραφείων, ο έγκαιρος προγραμματισμός και οργάνωση των εργασιών, η αρχειοθέτηση των υλικών και σχεδίων, ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων, οι διαθέσιμοι χώροι και πόροι που τελικά προδιαγράφουν και προκαθορίζουν την εμβέλεια και οικονομία των στόχων, το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα των δράσεων και των ενεργειών. 
        

Ανθρώπινη ακτινοβολία (επαφή και κατανόηση)

             Η ακτινοβολία και η λάμψη που δεν διδάσκεται  αλλά εκπέμπεται από τον κάθε άνθρωπο και το σύνολο της προσωπικότητας του,  από την στάση, την αξιοπρεπή συμπεριφορά, την κίνηση, την ομιλία, την σιωπή, το ντύσιμο,  τον αέρα, αυτό που τον κάνει αγαπητό μακράς διάρκειας.  Αυτό που  τον κάνει σεβαστό στο γραφείο, στη σύσκεψη, στο συμβούλιο, στο έργο, στο εργοτάξιο, αποδεκτό από τη μικρή ή τη μεγάλη κοινωνία  και  τον μετασχηματίζει προοδευτικά σε πρότυπο ή παράδειγμα ή σύμβολο.  Είναι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, η αξία και η   εκτίμηση  της συμβολής της κάθε επιμεριστικής εργασίας στο σύνολο μιας προσπάθειας.  Είναι ο σεβασμός και η κατανόηση της συμβολής στη δημιουργική δράση του πολυσύνθετου ανθρώπινου παράγοντα  και  η βαρύτητα της κάθε χρονικής στιγμής  και της ιδιαιτερότητας αυτής της στιγμής για τον καθένα.  Είναι η αυτοεκτίμηση, η  θετική στάση, η συνετή πράξη, η εμπνεόμενη καθαρή σκέψη και  πίστη σταθερού λόγου, η ανάληψη πρωτοβουλιών  και  ευθύνης, που αθροιστικά  προσθέτουν  ειδικό βάρος,  κύρος και εμπιστοσύνη  στον κάθε άνθρωπο.           
  


Εμπιστοσύνη
   Επειδή  τα τεχνικά έργα παρουσιάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα, πολλά τεχνικά και σημαντικά οικονομικά πεδία και επίπεδα προγραμματισμού και οργάνωσης και άλλες παράλληλες δραστηριότητες, όπως συνεργασίες καθηκόντων γραφείου-εργασιών  υπαίθρου, καθώς και αλληλοεμπλεκόμενα άτομα στους τομείς επιβλέψεων, επιστασίας,  προμηθειών, παραλαβών, τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης υλικών και μηχανικού εξοπλισμού,  εμφανίζεται πολύ έντονα  το φαινόμενο αναζήτησης ατόμων υψηλής ικανότητας και απολύτου  εμπιστοσύνης. 
             Στον ιδιωτικό τομέα αυτό το θέμα  αποτελεί   προσωπική επιλογή, ικανότητα και  διακύβευμα του τεχνικού, του εργολήπτη ή της εταιρίας, στο δημόσιο  όμως αυτό είναι εξ ορισμού αβέβαιο και απρόβλεπτο.
 Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω του υπάρχοντος δεδομένου και μη προσωπικά επιλεγμένου προσωπικού τα πράγματα είναι ρευστά και  ο κίνδυνος απώλειας του  ποσοστού  της εμπιστοσύνης,  ως παράγοντος  ομαδικής συνεργασίας και δόμησης υγιών σχέσεων και παραγωγής έργου, είναι  αρκετά μεγάλος.  Όπως έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα  εκδήλωσης απροθυμίας ή διαφθοράς από πλευράς των εργαζομένων  ή πολλών  άλλων ύποπτων ενίοτε μέσων κωλυσιεργίας. Συνιστάται γενικά συμβουλευτική αγωγή, διαρκής παρακολούθηση, ετοιμότητα, συνεχής και δίκαιος έλεγχος.   Η  επιδίωξη ασφαλώς  καλού κλίματος και η εξασφάλιση μέτρων οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης είναι  και αναγκαίος και ικανός καθοριστικός  παράγοντας προώθησης απρόσκοπτα της προόδου των εργασιών.
              
Ομαδικότητα.

               Βασική και ουσιώδης  αρχή του ομαδικού πνεύματος εγράφη, ελέχθη και  είναι:   "το θέμα δεν είναι αν μπορεί να τα κάνει κάποιος  όλα μόνος του,  αλλά πόσο γρήγορα θα καταλάβει πως δεν μπορεί."  
            Η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας είναι κεφαλαιώδη συστατικά προόδου των έργων. Εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί  να τα κάνει όλα  ένας άνθρωπος όσο πληθωρικός και ικανός αν είναι,  δεν μπορεί επίσης να είναι ένας παντού και πανταχού παρών ! Άρα θα εκχωρήσει μέρος του αντικειμένου και της διαχείρισης προς τρίτους. 
 Δεν μένει παρά, κατά τις αρχές της Κυβερνητικής, η έγκαιρη πρόβλεψη και ο συνεχής έλεγχος, και κατά τις αρχές της καθημερινότητας,  τα μάτια πάντα ανοιχτά και ο θεός βοηθός!
            Χρειάζεται επομένως επιστημονικά, κοινωνικά  και ανθρώπινα,  να υπάρχει ένα συνδυασμένο πλέγμα δράσεων και ένα οργανωμένο και εκπαιδευμένο σύνολο εργαζομένων,  δεδομένης και σεβαστής  ιεραρχικής διοικητικής λειτουργίας και δομής,  αποδοχής των αρχών της ατομικής ιδιαιτερότητας αλλά κοινών κατά το δυνατόν εργασιακών αντιλήψεων, αυτοσεβασμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  και ο καθένας, ως αυθύπαρκτο μέρος και ως ενιαίο σύνολο, εφ ω ετάχθη, να επιτελεί το καθήκον του και να αποτελεί, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, τον αδιατάρακτο κρίκο της διαδοχικής αλυσίδας παραγωγής των έργων.

Εργασιακό ήθος

           Το εργασιακό ήθος  εκφράζεται ως ιδεατό υποκείμενο  συνδυασμού  και μίγματος  ατομικών  και συλλογικών παραμέτρων και αντίληψης πραγμάτων,  που ξεκινούν από την παιδεία του ατόμου και τη δομή της κοινωνίας, το μορφωτικό επίπεδο του λαού, την εξειδικευμένη εργασία,  το εργασιακό συνειδέναι στην παραγωγή και στην οικονομία.
           Εργάζομαι υπεύθυνα, έντιμα και δημιουργικά  για να ζήσω και μέσα από την ποιότητα και την αμοιβή της εργασίας μου επιθυμώ να καταξιωθώ και να πετύχω τους στόχους που έβαλα στη ζωή μου.
         
      Δίνω στην εργασία αξία και νόημα για τρείς  λόγους:

      α) Να αποκτώ από την εργασία την αντίστοιχη υλική  αμοιβή για την οικονομική μου επιβίωση και την πραγματοποίηση των ονείρων μου
      β) να εισπράττω την ηθική αμοιβή για τον ψυχικό μου κόσμο που θα απαλύνει και θα  ξαλαφρώνει το βάρος της επαχθούς απασχόλησης και
      γ) να θεωρώ την εργασία σαν ευλογία και όχι σαν τιμωρία.
      Το εργασιακό ήθος και η εντιμότητα είναι η ιδανική έκφραση της ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Αν η εργασία είναι από τα πρωταρχικά νοήματα της  ζωής τότε το  εργασιακό ήθος  εξιδανικεύει,  εξευγενίζει και  εξημερώνει  την ανθρώπινη φύση οδηγεί στην εξιλέωση από το προπατορικό αμάρτημα και στην αυτοαναγωγή σε καθοριστικό παράγοντα της ανθρώπινης ύπαρξης.
       Το εργασιακό ήθος είναι το άυλο απονεμόμενο παράσημο της ηρεμίας της ψυχής και του πνεύματος.
        
Ποιότητα εργασίας - Εργασιακή αξία

          Χρειάζονται άλλος τρόπος σκέψης και εμπεδωμένες αρετές για το ρόλο και το νόημα και την αντίληψη του ρόλου και του νοήματος που καλείται να διαδραματίσει ο καθένας στο συνολικό πλαίσιο του  εργασιακού και κοινωνικού κατ επέκταση  γίγνεσθαι.
         Ο καθένας, ως πλήρης μονάδα, αποτελεί έναν βασικό συνδετικό  κρίκο στη διαδοχική αλυσίδα παραγωγής, οφείλει να προσπαθήσει μέσα από τις γνώσεις του και την τεχνική παιδεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας του, οφείλει να εναρμονισθεί με το σύνολο, να επιτελεί κατά τον καλλίτερο τρόπο το έργο του με πίστη, εσωτερική παρόρμηση, ενθουσιασμό,  περισσή υπερηφάνεια και  αξιοπρέπεια. 
          Δώσε όλη την επιστήμη σου! Δώσε όλη την τέχνη σου! Δώσε όλο το φιλότιμο και το μεράκι σου! 
          Δεν είναι τυχαίο το γνωμικό όποιος εργάζεται με τα χέρια είναι εργάτης, όποιος εργάζεται με τα χέρια και το μυαλό είναι τεχνίτης  και όποιος εργάζεται με τα χέρια με το μυαλό και με την καρδιά  είναι καλλιτέχνης.
         Ούτε είναι τυχαία η παρότρυνση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ   Αν ένας άνθρωπος κληθεί να γίνει οδοκαθαριστής, θα πρέπει να σκουπίζει τους δρόμους όπως ζωγράφιζε ο Μιχαήλ Άγγελος  η όπως συνέθετε μουσική ο Μπετόβεν η όπως έγραφε ποίηση ο Σαίξπηρ.   Θα πρέπει να σκουπίζει τους δρόμους τόσο καλά, που ολόκληρος ο ουρανός και η γη θα σταματήσουν και θα πουν ότι εδώ έζησε ένας σπουδαίος οδοκαθαριστής που έκανε καλά τη δουλειά του. 
                        
   Η εργασιακή αξία  εδράζεται στο θεμελιώδες ιδεολογικό υπόβαθρο του  νοήματος της ηθικής αξίας και της αξιοπρέπειας της εργασίας, στην ορθή οικονομική αντιστοιχία και αναγνώριση της προσφερομένης εργασίας του εργαζομένου, με στόχο την ψυχοσωματική υγεία και την  κοινωνική ισορροπία και ειρήνη.
   Με τα δεδομένα αυτά η οποιαδήποτε δουλειά δεν είναι ντροπή και ο κάθε εργαζόμενος, οφείλει να αγαπά αυτό που κάνει, να αμείβεται γι αυτό, και να γίνεται καλλίτερη η εργασία του  μέσα απ αυτή την αγάπη.
           Η φράση που χρησιμοποιούν ενίοτε  και με παράπονο  οι εργάτες καθαριότητος  μαζεύουμε σκουπίδια  δεν είμαστε σκουπίδια είναι  διδακτική και δείχνει την εσωτερική και την εξωτερική θεώρηση της υποκειμενικής στάσης και της αντικειμενικής αξίας της κάθε εργασίας και του ανακλώμενου πολιτιστικού υποβάθρου της κοινωνίας μας.
           Ο οραματισμός και το όνειρο πρέπει να συμπυκνώνεται στη φιλοδοξία να είναι  κάποιος,  ιδιαίτερα ο τεχνικός,  χρήσιμος και παραγωγικός στην άσκηση των καθηκόντων του και να συμβάλλει,  με όλες του τις δυνάμεις,  στην βελτίωση των όρων διαβίωσης των πολιτών που ετάχθη να υπηρετεί και να προσφέρει.
           Οι τεχνικοί και ο κατά κυριολεξία ρόλος τους δεν είναι να σώζουν ζωές (έργο της ιατρικής επιστήμης),  αλλά με έξυπνες επιλογές, σωστές τεχνικές,  ασφαλείς εφαρμογές, ακίνδυνες και οικονομικές κατασκευές,  να λειτουργούν προληπτικά  και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ασφαλέστερη, ανετότερη και καλλίτερη. Αυτή είναι η εργασιακή αξία του επαγγέλματος και της προσφοράς των τεχνικών για μια καλλίτερη ποιότητα ζωής.
  
Προβλήματα

             Η ζωή και η επαγγελματική απασχόληση είναι γεμάτη από πάσης μορφής μικρά η μεγάλα  προβλήματα, προκλήσεις,  εμπόδια  και δυσκολίες.              
            Η προσεκτική  χρηστή διοίκηση και διαχείριση προσώπων και μέσων, η πολυεπίπεδη γνώση και κεκτημένη εμπειρία, η  προβλεψιμότητα των δράσεων  και τέλος οι προληπτικές κινήσεις μπορεί να μειώσουν την εκδήλωση των προβλημάτων.
            Πλείστα όσα προβλήματα μπορεί να ανακύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τόσο τεχνικής φύσεως όσο και ανθρώπινων διαπροσωπικών συμπεριφορών. Επιβάλλεται θετική στάση, ψυχραιμία, ήρεμη σκέψη, αξιολόγηση πληροφοριών, σφαιρική συνεκτίμηση καταστάσεων και τέλος αποφασιστικές δράσεις.
             Επί ειδικών τεχνικών προβλημάτων ενδείκνυται η αναδρομή στην υπάρχουσα έντυπη ή διαδικτυακή βιβλιογραφία  της ακαδημαϊκής τεχνικής κοινότητας, η συναδελφική συνεργασία και αναζήτηση παρεμφερών γνώσεων και εμπειριών.
             Επί οικονομικών εργασιακών σχέσεων και επίλυσης διαφορών επιβάλλεται ο αμοιβαίος σεβασμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  κατά τους κανόνες και τις αρχές της καλής πίστεως και  των συναλλακτικών ηθών.
             Επί προβλημάτων ανθρώπινων συμπεριφορών και σχέσεων, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, συνιστάται η γνώση της συνολικής εικόνας του ζητήματος και  τέλος η ακροβοδίκαιη αντιμετώπιση και διευθέτησή του.  
              

Αλλαγή νοοτροπίας και προσαρμοστικότητα

           "Αν δεν αλλάξεις με τον καιρό, αυτός θα σε αλλάξει."

           Πάντα υπάρχει το νέο πνεύμα που προσπαθεί να εισάγει και να επιβάλει κάθε νέο πρόσωπο ηγεσίας και κάθε νέα διοικητική  αρχή και οι τρέχουσες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και στο οποίο αντιδρούν οι κατεστημένες δομές.
           Η αλλαγή νοοτροπίας συνίσταται στην ουσιαστική αλλαγή των εννοιών  σκέφτομαι, αισθάνομαι, ενεργώ, επιμεριστικά και  αθροιστικά.  Αυτό επιτυγχάνεται πολύ δύσκολα ιδιαίτερα όταν το εμπλεκόμενο σύνολο είναι πολυσύνθετο, ετερόκλητο και  πολυφασματικής  κοινωνικής, οικονομικής  και πνευματικής διαστρωμάτωσης.  Πιστεύω πως η καλλίτερη  μεθοδολογία αρχίζει και τελειώνει στην πληθωρική ηγετική ικανότητα, τα προσόντα  και τον χαρακτήρα  των επικεφαλής.  
            Ο σεβασμός,  η έμπνευση και το αίσθημα δικαίου, που αποπνέει ο προϊστάμενος,   αντανακλούν στην ομάδα  και δομούν σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλαγής των δεδομένων προς το καλλίτερο.       
           Δεν είναι εύκολες οι παρεμβάσεις αλλαγής νοοτροπίας, απαιτούν παιδαγωγική  επιμονή και υπομονή και ικανό χρόνο προσαρμογής για να αλλάξουν  κατεστημένα και απαρχαιωμένες δομές και τέλος  πολιτική συνεργασία και υποστήριξη.

      


          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου