Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ( ιδεολογικά και πρακτικά αντίδοτα στη νοσηρή κατάσταση της κλιματικής αλλαγής και της μόλυνσης του περιβάλλοντος)


Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος καθιερώθηκε το 1972 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχει στόχο να υπενθυμίζει την ανάγκη για την προστασία:   της βιοποικιλότητας του πλανήτη, των πηγών ενέργειας  και των φυσικών πόρων.


Στάσεις δρομολογίου με τίτλους περιεχομένων


ΜΝΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( άρθρο στις εφημερίδες)

                              ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    (αποσπάσματα από συνέδριο στην Αθήνα υπό την αιγίδα του ΤΕΕ)

                 Ομιλία του Δημάρχου Κων.Δ. Παπαστεργίου στο συμπόσιο με θέμα:  " Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τοπικές κοινωνίες"

                  Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου στην Ομάδα Περιβάλλοντος της Χ.Ε.Ν. Τρικάλων για τη συμμετοχή του Δήμου στα ευρωπαϊκά συνέδρια.

                   Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων  προβληματισμών και συμπερασμάτων Ευρωπαϊκών συνεδρίων και επικαιρότητας για θέματα περιβάλλοντοςΕφ. ΕΡΕΥΝΑ 4-5-1988


ΜΝΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                ΤΟΥ ΚΩΝ. Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
                                              Πολιτικού Μηχανικού - Διευθυντού Τ.Υ.  Δήμου Τρικάλων

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου, ημέρα περισυλλογής, αυτοκριτικής και θεώρησης ανάμεσα στη σχέση αιτίου και αιτιατού και με την ακαταμάχητη παρεμβολή και σχέση του χρόνου.
 Συνήθως οι μέρες αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί και έχουν πολιτογραφηθεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια έχουν σαν στόχο να αφυπνίσουν την παγκόσμια κοινότητα για κάτι που δεν πορεύεται πλέον καλά και χρειάζεται προστασία.
 Την παγκόσμια κοινότητα την αποτελούν μεγάλα και μικρά κράτη, ομάδες επιχειρήσεων, πολυεθνικά συγκροτήματα, βιομηχανικές συγκεντρώσεις, περιοχές πρωτογενούς παραγωγής, όπου κυρίαρχο  και πρωταρχικό ρόλο παίζει ο παράγων άνθρωπος, με τα μέσα και τους τρόπους που διαθέτει και προς τον οποίο επιμερίζεται αναγωγικά η αντίστοιχη ευθύνη των επιλογών και αποφάσεων του.
 Ο άνθρωπος ζει και αναπτύσσει τις δραστηριότητες του μέσα στο φυσικό περιβάλλον - κυρίως επίγειο αλλά και υπέργειο και υπόγειο- με συνέπεια να το επηρ εάζει και να επηρεάζεται άμεσα από αυτό. Δημιουργήθηκε έτσι η αμφίδρομη σχέση ανθρώπου- περιβάλλοντος, η διατάραξη της οποίας οφείλεται στην καταχρηστική δραστηριότητα του παράγοντα άνθρωπος εις βάρος του περιβάλλοντος ώστε να έχουμε σήμερα το υπαρκτό πλέον πρόβλημα της διαταραχής της ισορροπίας του περιβάλλοντος.
 Τους τελευταίους αιώνες η ανθρώπινη εξέλιξη παρουσίασε τεράστια πρόοδο χάρις στις δυνάμεις που απελευθερώθηκαν η πολλαπλασιάστηκαν μέσα από τις ίδιες τις ανθρώπινες επινοήσεις, χαρακτηριστικές σαν μεγάλες ανακαλύψεις και επιστημονικά επιτεύγματα, που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της βιομηχανικής εποχής και των καθοριστικών αλλαγών στον τρόπο ζωής των ανθρώπων.
 Κανένας δεν αμφισβητεί τα θετικά στοιχεία αυτού του πολιτισμού, ούτε διανοείται κάποιος ότι η πλημμυρίδα των εφευρέσεων επέδρασε δυσμενώς στην ανθρώπινη φύση.
 Στην προσπάθειά του όμως ο άνθρωπος να δαμάσει το μη φιλικό περιβάλλον, έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραγωγή και στην κατανάλωση των αγαθών, στην βελτίωση και απόλαυση των επιτευγμάτων του και δεν υπελόγισε τους κινδύνους από τις ανεπιθύμητες και βλαπτικές παρενέργειες.
 Δεν υπολόγισε την βραδεία φθορά του περιβάλλοντος από τα κατάλοιπα της πρωτογενούς παραγωγής και των λοιπών δραστηριοτήτων με συνέπεια να υποσκάπτει με το χρόνο τα θεμέλια του πολιτισμού που ο ίδιος δημιούργησε.
 Η διαχείριση των άχρηστων και αποβλήτων παρέμεινε σαν ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ και αλυσιτελής δραστηριότητα, το δε περιβάλλον ήταν ο αποδέκτης και το χωνευτήρι όλων των χημικά και βιολογικά επιβαρυμένων ουσιών στον αέρα - διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, χλωροφθοράνθρακες, οξείδια του θείου και του αζώτου, που προέρχονται από την λειτουργία των πάσης φύσης εργοστασίων, την κίνηση των αυτοκινήτων και αεροπλάνων, την λειτουργία των κλιματιστικών, τις κεντρικές θερμάνσεις, την καύση  των πετρελαιοπηγών κλπ., δημιούργησαν σήμερα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της τρύπας του όζοντος και της όξινης βροχής με δυσμενείς και καταστρεπτικές προοπτικές για το μέλλον της πανίδας, της χλωρίδας και της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη μας.
 Η συγκέντρωση επίσης των πάσης φύσεως αποβλήτων στο έδαφος, στα ποτάμια στις λίμνες, στη θάλασσα - φυτοφάρμακα, βιομηχανικά απόβλητα, οικιακά απορρίμματα, τοξικά απόβλητα, κτηνοτροφικά παράγωγα, πυρηνικά απόβλητα κλπ., - δημιούργησαν αντιοικολογικές συνθήκες που συντελούν στην υποβάθμιση και στην προϊούσα καταστροφή των οικοσυστημάτων και του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.
 Το πρόβλημα σήμερα είναι πλήρως εντοπισμένο, όπως είναι γνωστές επίσης και οι αιτίες που το προκαλούν. Οι επιστήμονες κρούουν καθημερινά τον κώδωνα του κινδύνου και οι στατιστικές προβλέψεις είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικές. Τα αυτιά όμως τα διαθέτουν οι πολιτικοί, όπως το δικαίωμα και την ευθύνη λήψεως σοβαρών πολιτικών αποφάσεων με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία των χωρών τους. Οι ηγέτες των βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών στις ετήσιες συνεδριάσεις τους, (φέτος στο Ρίο) πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουν σε μια κοινή στρατηγική λήψης μέτρων για την σωτηρία της γης μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος.
 Υπάρχουν επιστημονικά εφαρμόσιμες και παραδεκτές λύσεις όπως αυτό καταγράφεται με σαφήνεια στην έκκληση της Χαϊδελβέργης που υπογράφουν 226 επιστήμονες από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων και 41 Νομπελίστες.
 Υπάρχει επίσης μια βασική αρχή, όπως λένε οι  Άγγλοι, πως στον κόσμο αυτό απλώς διαχειριζόμαστε το περιβάλλον και υποχρέωσή μας είναι να το κληροδοτήσουμε καλλίτερο στους επιγόνους μας.
Αν μέχρι σήμερα το περιβάλλον ήταν η τελευταία παράμετρος της οποιασδήποτε διαδικασίας, με τις νέες ντιρεκτίβες της ΕΟΚ και άλλων παγκόσμιων οργανισμών αλλάζει η διαδοχή και προτάσσονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για οποιαδήποτε επέμβαση στη φύση.
Όλα τα πράγματα περνούν σε μια φάση νέας αντίληψης καθώς βρισκόμαστε στο λυκόφως του αιώνα μας. Νέα αντίληψη οικονομικών δεδομένων, νέα αντίληψη παραγωγής, νέα μορφή εταιρειών, όπου μέσα στο συνολικό κόστος των επενδύσεων πρωταρχικό ρόλο διαδραμματίζει η διαχείριση των αποβλήτων και η εν συνεχεία αβλαβής διαθεσή τους στο περιβάλλον.
Το ίδιο το περιβάλλον απειλητικά εκδικούμενο, μας οδηγεί στην αντιστροφή της ροής των πραγμάτων μέσα στην χωροχρονική διαδικασία.
Είμαστε ωστόσο στα πρώτα στάδια και τα βήματα που γίνονται είναι δειλά και μικρά. Χρειάζονται γενναίες συλλογικές και τολμηρές αποφάσεις και επι πλέον χρειάζεται ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ στον τομέα ευθύνης του κάθε ατόμου.
Ο κόσμος προετοιμάζεται για την ανατολή του 21ου  αιώνα και στον αιώνα  αυτό θα ζήσουν τα παιδιά μας.
Πρέπει να εγκύψουμε με διάθεση μαθητείας και να ρωτήσουμε τους νέους αυτούς ανθρώπους πως θέλουν τον κόσμο τους.
n Θέλουν τα φυτά και τα δένδρα να μαραζώνουν και ξηραίνονται;
n Θέλουν τα νερά να είναι μολυσμένα και τα ψάρια νεκρά;
n Θέλουν δηλητηριώδη αέρια και πνιγηρά νέφη;
n Θέλουν να αυξάνεται η μέση θερμοκρασία του πλανήτη και να πνίγονται οι παραθαλάσσιες πόλεις από την τήξη των πάγων;
n Θέλουν πλημμύρες, ανεμοθύελες και τυφώνες;
n Θέλουν ανίατες ασθένειες και τερατογεννήσεις;
n Θέλουν τη χαρά της ζωής ή την απειλή του αφανισμού;
Στις προφανείς απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων η απάντηση η δική μας βρίσκεται στο επίπεδο της αυτοκριτικής και του προβληματισμού για την προσφορά μας στον τομέα επιρροής και ευθύνης μας και στην μικροκλίμακα της πόλης μας, της γειτονιάς μας, του σπιτιού μας.
Εχουμε κάνει το καθήκον μας, ενεργήσαμε σωστά, συμβουλεύσαμε σωστά, περάσαμε, προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς την νεολαία, ιδεολογικά και ΠΡΑΚΤΙΚΑ μηνύματα προστασίας του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντος, της καθαριότητος των δρόμων μας, της αντιρρύπανσης των ποταμών μας, της προστασίας των πάρκων μας, των λουλουδιών και των κήπων μας, των ανεκτίμητων δασών μας, της προστασίας του υπόγειου και εναέριου περιβάλλοντος;
Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, θα μας δίδεται η ευκαιρία ενός μικρού προσωπικού απολογισμού. Μακάρι η επόμενη μέρα να είναι καλλίτερη από την προηγούμενη. Κάθε μεγάλο πράγμα αποτελεί την συνισταμένη μικρών επι μέρους σωστών επιλογών και χειρισμών ιδιαίτερα στην περίπτωση της προστασίας του περιβάλλοντος.
                                               
 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η : Δημοσιεύθηκε στον Τοπικό Τύπο στις 5 Ιουνίου 1992.ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                          5 Ιουνίου 1993

                                ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επιμέλεια : Κων. Ε. Κατσαρού  Διευθυντού Τ.Υ. Δήμου.

     Πρίν από δύο μήνες περίπου έγινε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του ΤΕΕ η πρώτη διεθνής έκθεση και συνέδριο τεχνολογίας περιβάλλοντος για το Μεσογειακό χώρο, υπό την επωνυμία HELECO 93. Κατά τη διάρκεια της διεθνούς αυτής συνάντησης, επιστήμονες από όλο τον κόσμο, εμπορικοί οίκοι και επιχειρήσεις καθώς και βιομηχανίες που παράγουν τεχνογνωσία και τεχνολογία για το περιβάλλον, συναντήθηκαν, με χρήστες τεχνολογίας από το Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα, παρουσίασαν τα επιτεύγματά τους και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικές με τα τρέχοντα και απώτερα προβλήματα του περιβάλλοντος, ασχολήθηκαν με την προβληματική και την έρευνα καθώς και με τις νέες προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα αυτό.

Θα παρουσιάσουμε σήμερα με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας του περιβάλλοντος αποσπάσματα των περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών τοποθετήσεων, που έγιναν κατά την διάρκεια του συνεδρίου, στις οποίες καταφαίνεται, πέρα από την γενική οπτική εικόνα του θέματος, η ειδική γωνία ορατότητος του κάθε παρουσιαστή.

Προφανής και βασικός στόχος ο αναγνώστης να βγάλει τα συμπεράσματά του για την πολυπλοκότητα και τις προεκτάσεις του προβλήματος , να προσδιορίσει ενδεχομένως την θέση του και να αναζητήσει τα ατομικά και συλλογικά μέσα και τις δυνατότητες συμβολής του στην διαδικασία αν όχι επίλυσης τουλάχιστον μείωσης η μη επιδείνωσης του προβλήματος.

Ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Βουλγαράκης στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε:
Η δημογραφική έκρηξη σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη βελτίωση των συνθηκών ζωής του ανθρώπου, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, είναι γνωστό ότι προκάλεσε σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας είναι ασφαλώς σ’ όλους γνωστά : Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, η μείωση της βιολογικής ποικιλίας, η καταστροφή των δασών, η ρύπανση των θαλασσών.
Η οξύτητα των προβλημάτων αυτών έθεσε νέους προβληματισμούς σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο και οδήγησε στην αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής τους.
Στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του Ρίο καθιερώθηκε μια νέα αρχή. Η αρχή της βιώσιμης (ή αειφόρου) ανάπτυξης. Της ανάπτυξης, δηλαδή, που δε θα υπονομεύει και δε θα σπαταλά τους φυσικούς πόρους, που είναι απαραίτητοι για τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.
Διεθνείς Οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι φορείς καταρτίζουν προγράμματα και πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την πλευρά της, προχώρησε ήδη σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Μάαστριχτ, στη διατύπωση μιας νέας στρατηγικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πέμπτο πρόγραμμα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον - σαφώς επηρεασμένο από τις διακηρύξεις του Ρίο - έχει τίτλο << Για μια βιώσιμη ανάπτυξη >>. Σύμφωνα μ’ αυτό τα κράτη -  μέλη, οι τοπικές αρχές και οποιοσδήποτε κατασκευαστής, θα πρέπει στο εξής να θέτει σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφορετικά καμιά χρηματοδότηση δε θα γίνεται από τα Κοινοτικά Ταμεία.
Σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα προγράμματα δράσης, που αφορούσαν κυρίως κυβερνητικές πρακτικές, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται και προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων των φορέων:  Της Δημόσιας Διοίκησης, των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και του συνόλου των πολιτών και των καταναλωτών.
Αυτή η κινητοποίηση σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο, αποδεικνύει, νομίζω, δυο πράγματα  :  Το πρώτο είναι η κοινή παραδοχή, ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος δεν έχουν σύνορα και το δεύτερο, ότι κάθε είδους ανάπτυξη από εδώ και στο εξής θα εξαρτάται από το βαθμό ευαισθησίας προς το περιβάλλον και την πρόβλεψη για την προστασία του. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα, ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, για να μην αποκλειστούν από το διεθνή ανταγωνισμό. Προϊόντα που δε θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δε θα έχουν προοπτική στην παγκόσμια αγορά.

Ο κ. LAURENS BRINKHORST Γενικός Διευθυντής 11ης Γ.Δ. Περιβάλλοντος, Προστασίας Καταναλωτών και Πυρινικής Ασφάλειας της ΕΟΚ επεσήμανε :
Το συμπέρασμα για την Κοινότητα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Θα έχουμε συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλών μεθόδων επεξεργασίας . Το ελεύθερο εμπόριο είναι φυσικά απαραίτητο. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει όμως να σας προειδοποιήσω ότι αυτό συνεχώς θα ισοσταθμίζεται με τις περιβαλλοντικές ιδέες, κάτι που έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο. Το περιβάλλον είναι μια απαραίτητη αναγκαιότητα για τον καταναλωτή του μέλλοντος, κι εσείς είχατε το καλό παράδειγμα με τους καταλυτικούς μετατροπείς. Όταν η ρύπανση στην Αθήνα ήταν ακόμα μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι σήμερα , οι καταλυτικοί μετατροπείς και οι γενναίες πολιτικές των κυβερνήσεων - προηγούμενων και παρούσας είχαν να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη επιλογή της εφαρμογής καταλυτικών μετατροπέων στα αυτοκίνητα. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε δισταγμός και αμφιβολία, το Υπουργικό Συμβούλιο διακινδυνεύοντας να κατηγορηθεί για εκβιασμό χρησιμοποίησε αυτή ακριβώς την πολιτική γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν αποτελεσματικά οι εκπομπές των καυσαερίων των αυτοκινήτων. Και έχουν βεβαίως, υπάρξει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
Και ας ξεκινήσουμε με τη χορήγηση βοήθειας. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η χορήγηση βοήθειας έχει γίνει μία θαυμάσια έκφραση. Η φράση χορήγηση βοήθειας αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που πρόκειται να σώσει τον πλανήτη. Καθώς ο τομέας του περιβάλλοντος γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικός, γι’ αυτό και τα κράτη - μέλη θα πρέπει κι αυτά, ασφαλώς, να πληρώσουν για την ιδέα αυτή το δικό τους αντίτιμο και την άνεσή του να είναι .έταιροι και όχι να υπάρχει ανταγωνιστικός αγώνας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών - μελών. Και γι’ αυτό το λόγο έρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα της αλληλεγγύης.
Η αλληλεγγύη αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική αλληλουχία. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη των χωρών της νότιας περιοχής της Ευρώπης, για να ενταχθούν στην Κοινότητα. Είναι γεγονός ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα συνολικά ταμεία αποτελούν σημαντικά επιχειρηματικά εργαλεία. Η Κοινότητα μεταφέρει κάτι περισσότερο από 70 δισ. ECUS από το Βορρά στο Νότο για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού. Κι αυτό δεν είναι μόνο προς όφελος του Νότου, αλλά είναι επίσης και προς όφελος του Βορρά.

Πιστεύω ότι η Κοινότητα αναγνωρίζει ότι στην εφαρμογή του θέματος της εξασφαλισμένης ενέργειας, το βάρος της συμμετοχής είναι ένα σοβαρό σημείο. Στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους οικονομικής ανάπτυξης θα επιτραπούν στην Ελλάδα περισσότερες εκπομπές απ’ ό,τι ο μέσος όρος εκείνων της Κοινότητας. Άλλες χώρες θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο και εκεί έγκειται το θέμα της αλληλεγγύης. Συνεχώς όμως όλο και περισσότερο θα φαίνεται ότι Δε θα μπορούν οι χώρες - για οικονομικούς λόγους - να σταθούν εμπόδιο σε εκείνες που θέλουν να κάνουν κάτι περισσότερο. Κι αυτό νομίζω ήταν ένα πρώτο σημάδι, το οποίο αναγνώρισαν σαν προειδοποιητικό σημάδι για το μέλλον.

Ο κ. Βασ. Μποτόπουλος Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας στην ενδιαφέρουσα εισήγησή του μεταξύ άλλων ανέφερε :
  Γενικώς το δικαστήριο προσπαθεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία ανάμεσα σε τρεις ανάγκες: Την ανάγκη να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον, την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και τέλος, την επιείκεια.
Ανάλογη είναι και η ευαισθησία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την προστασία και το σεβασμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το δικαστήριο προσπαθεί να συμβιβάσει την ανάγκη της προστασίας αυτής με την ανάγκη προστασίας της ιδιοκτησίας. Οπου όμως είναι απαραίτητο, δε διστάζει να εξάρει την κοινωνική σημασία της πρώτης και να την ικανοποιήσει ακόμη και σε βάρος της ατομικής ιδιοκτησίας. Οι αποφάσεις του είναι σα να μας λένε : τα μνημεία του πολιτισμού μας δεν είναι ιδιοκτησία μας, δεν ανήκουν στην υλιστική σφαίρα των σχέσεων ανθρώπου προς πράγμα. Δημιουργούν μια πνευματική σχέση και με την έννοια αυτή ανήκουν πνευματικά σ’ αυτούς, που τα δημιούργησαν και σ’ όλες τις γενιές των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν στη ζωή. Γι’ αυτό και το δίκαιο της προστασίας τους δεν ανήκει στο κοινό ιδιοκτησιακό δίκαιο και δε διέπεται από τις ίδιες αρχές. Κάθε τόπος πρέπει να διατηρεί την ιστορική του μνήμη. Είναι και αυτή ένα μέρος του αγαθού, που ονομάζουμε ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τους θεμιτούς περιορισμούς της κυριότητας χάριν της προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Πριν τελειώσω, θέλω να υπογραμμίσω ότι η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στηριζόμενη σε μια απλή διακήρυξη του Συντάγματος του 1975 ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του κράτους (αρθ. 24 παρ. 1), επιτελεί από χρόνια τώρα, ήδη από το 1976, ένα έργο σπουδαίο :  Επεξεργάζεται συνεχώς τη δημιουργία ενός νέου συνταγματικού δικαιώματος, που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το δικαίωμα του ανθρώπου, να ζει σ’ ένα περιβάλλον κατάλληλο για τον άνθρωπο.
Η εσωτερική, η ηθική, θα έλεγα, φιλοσοφία της στάσης του Δικαστηρίου είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ασκεί βία πάνω στη φύση, ότι στις σχέσεις του με τη φύση πρέπει να δείξει μετριοπάθεια, γιατί η γη δεν είναι αντικείμενο, που υπόκειται στην απεριόριστη οικονομική και τεχνολογική εκμετάλλευση, αλλά στο σπίτι που στεγάζει τη ζωή’ ότι πρέπει να σεβαστούμε την ελευθερία της φύσης, γιατί αλλιώς η τεχνολογία θα γίνει το προπατορικό αμάρτημα του πολιτισμού και θα δικαιωθούν εκείνοι που κατέληξαν στο απάνθρωπο, μηδενιστικό και γι’ αυτό άκρως επικίνδυνο συμπέρασμα, ότι η ζωή είναι ανόητη και ότι η ρίζα αυτής της ανοησίας είναι η τεχνολογία.

Ο κ. Κώστας Πετρίδης Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε :
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Μεσογειακού χώρου, τομείς προτεραιοτήτων, στους οποίους θα μπορούσε να επικεντρωθεί η προσπάθεια όλων μας, είναι η γεωργική τεχνολογία, η βελτιωμένη αποδοτικότητα στη διαχείριση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η εξοικονόμηση στη χρήση πρώτων υλών και ο περιορισμός της δημιουργίας αποβλήτων. Επίσης, η διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση ασφαλώς επεξεργασμένων λυμάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η προστασία των ακτών από τη διάβρωση και η παρεμπόδιση της επέκτασης των ερημικών συνθηκών. Αλλά και η πληροφορική έχει τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει, ιδιαίτερα στους τομείς της ανάπτυξης συστημάτων πληροφόρησης, της ανάλυσης και της έγκαιρης προειδοποίησης.
Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η καθιέρωση και χρήση ολικών συστημάτων τεχνολογιάς, που να περιλαμβάνουν τεχνογνωσία, τεχνολογικές διεργασίες, παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όργανα και εξοπλισμό, αλλά και οργανωτικές και διευθυντικές διαδικασίες. Και αναπόσπαστο συστατικό για την επιτυχία των συστημάτων αυτών θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της απαραίτητης επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής.

Ο κ. Λεωνίδας Κουρής Δήμαρχος Αθηναίων είπε για τα προβλήματα της Αθήνας :

Είναι ευθύνη όλων μας να καθορίσουμε τη στρατηγική, που απαιτείται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να εγγυηθούμε για τη συντονισμένη και πιστή εφαρμογή των μέτρων και μεθολογιών που θα συνθέτουν τη στρατηγική δράσης. Χωρίς να δώσουμε προτεραιότητα στα τοπικά συμφέροντα, στις πολιτικές συμπάθειες ή αντιπαλότητες, αλλά και χωρίς να επιτρέψουμε στενές αντιλήψεις, καθυστερήσεις αλλά και υπαναχωρήσεις.
Αλλωστε δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι σε στάδιο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μη αναστρέψιμο, γεγονός που μας επιφορτίζει με μεγαλύτερες ευθύνες και μας προκαλεί για άμεσες και συντονισμένες ενέργειες μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
Ενδεικτικά σας μεταφέρω ορισμένους αριθμούς που πρακτικά επιβεβαιώνουν το πρόβλημα : Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας συναντάται το 47% της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας, το 55% του στόλου των ΙΧ αυτοκινήτων και το 40% του πληθυσμού της χώρας.
Τα αποτελέσματα αυτής της υπερσυγκέντρωσης είναι γνωστά σε όλους. Ατμοσφαιρική ρύπανση, προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης, άναρχη δόμηση, έλλειψη πρασίνου, κ.α. Οδηγούν δε σε εσωτερική μετανάστευση, που είναι φυσικά ανεπιθύμητη, καθώς αποδυναμώνει ορισμένες περιοχές της πόλης, ενώ παράλληλα επιφορτίζει άλλες. Να σημειώσω ότι το 1ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων γνώρισε σημαντική πληθυσμιακή μείωση από 140.000 κατοίκους το 1971, σε 95.000 κατοίκους το 1981 και σε 75.000 κατοίκους το 1991. Αν αυτή η τάση συντηρηθεί, τότε αναπόφευκτη συνέπεια θα είναι η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε μονολειτουργικό θυλάκιο, με διωγκούμενα προβλήματα υποβάθμισης, με κίνδυνο γκετοποίησης και με μείωση της καθημερινής ασφάλειας των δημοτών, ανησυχητικά κρούσματα της οποίας καθημερινά διαπιστώνουμε.
Ο κ. Νίκος Μαρκάτος πρύτανης του ΕΜΠ με τα παρακάτω λόγια τελείωσε την εισήγησή του :
Πρέπει να πειστούμε ότι είναι κοινή η πορεία μας και να ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Ας αποφύγουμε τις υπερβολές και βασισμένοι σε μια έντιμη και υπεύθυνη επιστημονική ανάλυση, ας αρχίσουμε ο καθένας απ’ τη θέση του να συνεισφέρουμε στην κατεύθυνση αυτή.
Το τέλος του αιώνα προσφέρεται γενικά για απολογισμούς. Εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει κανείς ότι το συνέδριο αυτό, τούτο το συγκεκριμένο στόχο υπηρετεί και προσφέρεται για την καταγραφή μιας προβληματικής και εν πολλοίς αντιφατικής σχέσης μεταξύ επιστημόνων και περιβάλλοντος. Η συναγωγή ενός τέτοιου συμπεράσματος θα παραγνώριζε όμως το γεγονός, ότι ο πραγματικός επιστήμων, αυτός που σκύβει πάνω από τα προβλήματα, όχι απλώς για να αναμασήσει έναν παθητικό περί των αιτιών λόγο, αλλά με στόχο να δώσει λύσεις και διεξόδους, αυτός ο επιστήμων έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στις προοπτικές και διεξόδους, που μπορεί και πρέπει να δοθούν στο κεφαλαιώδες ζήτημα της περιβαλλοντικής κρίσης. Ορθώς, λοιπόν, οι οργανωτές τόνισαν το στοιχείο των νέων προοπτικών στον τίτλο του συνεδρίου. Επί της ουσίας, το συνέδριο αυτό οφείλει να εστιάσει την προσοχή του σε ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού επί του περιβάλλοντος κάτω από την οπτική ελέγχου, δοκιμής, ανίχνευσης των σεναρίων που θα προκύψουν και το σημαντικότερο - διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων διεξόδου. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσω κάτι, για να μην παρεξηγηθώ:  Το συγκεκριμένο της πρότασης δεν ταυτίζεται με το σημερινό κοινωνικό ρεαλισμό, το σήμερα κοινωνικά εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Χρέος  μας είναι να υπερβούμε την εμπειρία, να προτείνουμε την αυριανή πραγματικότητα που κάλλιστα ενδέχεται να εμφανίζεται σήμερα με το μανδύα της ουτοπίας. Αλλωστε η πείρα έχει δείξει ότι οι χώρες που τόλμησαν να υιοθετήσουν πρώτες ισχυρούς περιορισμούς στην αλόγιστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, είναι εκείνες που σήμερα προπορεύονται στο διεθνή ανταγωνισμό και όχι μόνο στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
Η πραγματικότητα αυτή υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι ο τολμών αμείβεται και μάλιστα τα διττά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απαιτεί στον οικονομικό ανταγωνισμό, αλλά και με τη βελτίωση των ίδιων των όρων ύπαρξής του, αυτό που ουδέτερα χαρακτηρίζεται << προστασία του περιβάλλοντος>>. Αυτά για τις Κασσάνδρες, που εξακολουθούν να ταυτίζουν τη στατικότητα του μυαλού τους με μια υποτιθέμενη ακινησία της ζωντανής πραγματικότητας.

Ο κ. Μανιατόπουλος Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επεσήμανε :
Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, εάν στην Ευρώπη γινόντουσαν οι αναγκαίες επενδύσεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες διαθέσιμες ενεργειακές τεχνολογίες σε όλους του τομείς της οικονομίας - από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, μέχρι τη θέρμανση των κατοικιών και τις μεταφορές - θα είχαμε τα ακόλουθα (εκπληκτικά) αποτελέσματα :
n μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 38%
n μείωση των εκπομπών CO2 κατά 36%
n μείωση των εκπομπών SO2 κατά 65% και Νοχ κατά 25%.
Η συνολική επένδυση για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα εκτιμάται από τη μελέτη σε 19 δισεκατ. ECU ή το 0,6 % του ΑΕΠ των 12 Κ-Μ.
Τα προηγούμενα μεγέθη είναι φυσικά θεωρητικά ... αποτέλεσμα υπολογισμών. Η εμπειρία μας στη ΓΔ 17 είναι ότι, για να διεισδύσουν στην αγορά νέες, περισσότερο αποδοτικές και λιγότερο ρυπαντικές τεχνολογίες, θα πρέπει να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια, δεδομένου ότι οι πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, ενέχουν τους σημαντικότερους τεχνικούς και εμπορικούς κινδύνους.
Η Επιτροπή στηρίζει, από αρκετά ήδη χρόνια, την εισγωγή νέων τεχνολογιών με αφενός οικονομική συμμετοχή στον κίνδυνο, άρα μερική χρηματοδότηση προγραμμάτων καινοτόμου ενεργειακής τεχνολογίας,  αφετέρου με προσπάθεια για πληροφόρηση σχετικά με τις νέες επιτυχείς ενεργειακές τεχνολογίες.
Το πρόγραμμα THERMIE αποτελεί την τελευταία και σημαντικότερη από τις σχετικές προσπάθειες.

Ο κ. Ι. Στράτος Πρόεδρος του ΣΕΒ στην προσφώνησή του τόνισε :
   Και αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανία στη χώρα μας αποτελεί σήμερα τη μόνη δραστηριότητα, που ελέγχεται σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική της συμπεριφορά και σε γενικές γραμμές ανταποκρίνεται στις σχετικές της υποχρεώσεις.
    Τώρα σε ό,τι αφορά τη μελλοντική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας στο πλαίσιο των τάσεων, που διαμορφώνεται διεθνώς για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, θα ήθελα να επισημάνω, ότι η βιομηχανία θα πρέπει να εγκαταλείψει την αμυντική τακτική που ακολουθεί ακόμα μέχρι και σήμερα, συνειδητοποιώντας παράλλληλα το γεγονός ότι αυτή παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης στο γεωγραφικό χώρο, όπου  καλείται να δράσει και να εξελιχθεί.
    Εχει αποδειχθεί διεθνώς ότι επιτιχυμένες εταιρείες με περιβαλλοντική ευαισθησία έχουν αποκτήσει μια ανταγωνιστική αιχμή με την ανάπτυξη κατάλληλης αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας αφενός και με τη βελτίωση της εικόνας της στο κοινό αφετέρου.
    Εάν λοιπόν αποδεχθεί η βιομηχανία το γεγονός ότι πρέπει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να αποκτήσει πρώτα εμπιστοσύνη στον εαυτό της και να προετοιμαστεί, πρίν δημιουργήσει όποια οικονομική δραστηριότητα, με την αντίστοιχη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
   Ο επενδυτής πρέπει να μελετήσει σοβαρά και υπεύθυνα τα συμπεράσματα της μελέτης και με βάση αυτά να χαράξει την περαιτέρω επιχειρηματική του πολιτική.
    Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται η πολιτική της περιβαλλοντικής διαχείρισης και χαράσσεται μια ολοκληρωμένη πολιτική, για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας που συνεπάγεται σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης και κυμαίνεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαμορφωμένα πρότυπα και απαιτήσεις από 5% έως 30% του αρχικού κόστους επένδυσης, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σχεδιασμένες, ώστε όχι μόνο να καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις (όρια εκπομπών λειτουργίας κλπ.), αλλά και να ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα, τα οποία παράγουν. Να μειώνουν δηλαδή τα ανεπιθύμητα εξερχόμενα.
    Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης να μορφωθεί και να εκπαιδευτεί όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία του προϊόντος, αλλά και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που προέρχονται από την παραγωγή του και παράλληλα να χαραχθεί η κατάλληλη πολιτική των κινήτρων, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να συμπεριφέρεται υπεύθυνα.
       Ετσι η επιχείρηση να αισθάνεται υπεύθυνη, όχι μόνο για την παραγωγή ενός προϊόντος, αλλά για τους τρόπους με τους οποίους το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή για την ανακύκλωσή του, την επαναχρησιμοποίησή του και τέλος την απόρριψή του. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει ανάλογα και τους πελάτες της και ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι σημασία για την επιχείρηση είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, της οποίας βασικός στόχος είναι η περιβαλλοντική διάσταση, μέσα από την οποία μπορεί να αναπτυχθούν παραγωγικές διαδικασίες, που μειώνουν τα απόβλητα, δίδουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για πρώτες ύλες απόβλητα άλλων κλάδων βιομηχανίας, ή ακόμα να αναπτύξουν νέα προϊόντα από τα απόβλητά τους.

Ο Marius E. Enthoven, M. Sc., Γενικός Διοικητής Περιβαλλοντικής Προστασίας υπουργείου Περιβάλλοντος, Κάτω Χώρες στην ομιλία του μεταξύ άλλων επεσήμανε:
Το 1988, το Ολλανδικό Εθνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε μια μελέτη, με τίτλο << Μέλημα για το Αύριο>>, μια γενική άποψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις Κάτω Χώρες.
 Τα συμπεράσματα ήταν ότι, για να προστατέψουμε το περιβάλλον μας επαρκώς:
·      Η απαλλαγή των πολυάριθμων παρασκευασμάτων και βλαβερών ουσιών θα πρέπει να μειωθεί κατά 70-90% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.
·      Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση των σημερινών διαθέσιμων τεχνολογιών, τύπου << τέλος της σωλήνας>> :
·      Αλλα μέτρα είναι απαραίτητα, προκειμένου να προωθήσουμε αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς του κόσμου.
         Οι χαμηλότερες περιοχές των Κάτω Χωρών έχουν περισσότερο ευπρόσβλητες συνθήκες και μια κάπως υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σχετιζόμενες δραστηριότητες, οι οποίες επιβαρύνουν με μεγάλο φορτίο το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό συνειδητοποιήσαμε ότι χρειάζονταν καινούργιες περιβαλλοντικές στρατηγικές, βασιζόμενες στις αρχές της ελεγχόμενης ανάπτυξης. Γι’ αυτό, το 1989 η Ολλανδική Κυβέρνηση παρουσίασε το πρώτο της Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, συνοδευόμενο από μία σειρά φιλόδοξων μακροχρόνιων στόχων, με σκοπό την επίλυση των περιβαλλοντικών μας προβλημάτων μέσα σε περίπου 25 χρόνια .
        Ο σκοπός αυτός, ο οποίος επίσης αποτελεί τώρα τη βάση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε πολλά άλλα βιομηχανικά κράτη, κατέκτησε αναγκαία την προσθήκη τριών βασικών αρχών στην περιβαλλοντική μας πολιτική :
1)  Εφ’ όρου ζωής ολοκληρωμένη διοίκηση, έχοντας σαν στόχο το κλείσιμο του κύκλου από την πρώτη ύλη μέχρι τα προϊόντα με όσο το δυνατόν λιγότερες διαρροές.
2)  Οικονομία ενέργειας, έχοντας σαν στόχο τη μείωση της γενικής κατανάλωσης ενέργειας από τις μη ανανεώσιμες πηγές.
3)  Ανύψωση της ποιότητας, με στόχο την περισσότερο αποτελεσματική χρήση της ύλης και των υλικών στην παραγωγή και στον κύκλο ζωής των προϊόντων.
            Το Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Πολιτικής ξεκίνησε τη στρατηγική για την περιβαλλοντική πολιτική για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα, συμπεριλαμβάνοντας ένα πρόγραμμα δράσης για το διάστημα 1990 -1994 και μετά. Το αποτέλεσμα του σχεδίου είναι ξεκάθαρο :  θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια σε βάθος αλλαγή του τρόπου που παράγουμε και καταναλώνουμε, συμβαδίζοντας με τις αρχές που μόλις προανέφερα.

Ο Δρ. Adel A. Ezz.,  υπουργός της κυβερνήσεως για επιστημονική έρευνα Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων ανέφερε :

   Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
   Ο υπερπληθυσμός της Αιγύπτου επιβάλλει συνεχή πίεση στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την ανάπτυξη προγραμμάτων γενεσιουργών πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές προοπτικές εργασίας και άλλες κοινωνικές ανάγκες. Αν και έχει επιτευχθεί έντονη ανάπτυξη, εντούτοις έχουν αντιμετωπιστεί δυσμενείς επιδράσεις, ιδιαίτερα στο περιβάλλον, όπως :
    α) Ταχεία αστική επέκταση, η οποία συνδέεται με την υπερβολική αγροτική μετανάστευση, που έχει σαν επακόλουθο τη δριμύτατη έλλειψη ισορροπίας στη διανομή του νερού και των παροχών υγιεινής διευκόλυνσης.
    Β) Υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής ρύπανσης.
          Τα συνακόλουθα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι επανορθωτικοί τρόποι δράσης συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία :
1)  Καταπάτηση της αγροτικής γης. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη διοχέτευση των πληθυσμιακών ρευμάτων προς τις επαναδιεκδικούμενες περιοχές της ερήμου και έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, για να αποφευχθεί η εξάντληση του γεωργικού χώματος ή η χρησιμοποίησή του για διάφορες άλλες χρήσεις εκτός από τη γεωργία.
2)  Εκφυλισμός των γεωργικών εδαφών λόγω του υψηλού δείκτη νερού και της συνεχώς αυξανόμενης περιεκτικότητας άλατος. Τα επανορθωτικά μέτρα συμπεριλαμβάνουν και την εγκατάσταση ενός δικτύου αποχέτευσης και την προσθήκη των απαραίτητων ποσοτήτων νερού για το πλύσιμο του συσσωρευμένου άλατος.
3)  Ελλειψη συνθηκών υγιεινής διευκόλυνσης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Εργα για την παροχή καθαρού νερού και τη διευθέτηση των υγιεινών διευκολύνσεων εκτελούνται με αυξημένο ρυθμό, προκειμένου να καλύψουν όλα τα χωριά. Συστήματα υγιεινής διευκόλυνσης χαμηλού κόστους έχουν δοκιμαστεί και εκτιμηθεί για ευρεία εφαρμογή.
4)  Ρύπανση των εδαφικών υδάτων από απορρίμματα υγιεινής, βιομηχανικά υγρά απόβλητα υγρά απόβλητα και γεωργικούς ρυπαντές (εντομοκτόνα, λιπάσματα). Επανορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης και της κατασκευής εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, έχουν ληφθεί μέσα στα πλαίσια των προϋπολογισθέντων πόρων.
5)  Ατμοσφαιρική ρύπανση στις μεγάλες πόλεις, η οποία οφείλεται στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και στις βιομηχανικές εκπομπές. Εχουν ληφθεί σύγχρονα και πρωτότυπα επανορθωτικά μέτρα για την καταπολέμηση του επιβαρυντικού αυτού κινδύνου. Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι η τοπική βιομηχανία ηλεκτροστατικών μέσων κατακρήμνισης και η εγκατάστασή τους για το φιλτράρισμα της τσιμεντοειδούς βιομηχανικής σκόνης. Επιπλέον, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επίδειξης για τη χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις δημόσιες συγκοινωνίες. #
6)  Το πρόβλημα των αστικών στερεών απορριμμάτων : Το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί με κατάλληλη εφαρμογή επιστημονικής μεθοδολογίας, κυρίως από ιδρύματα που ανήκουν στο υπουργείο Επιστημονικής Ερευνας. Σαν αποτέλεσμα, η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων έχει αρχίσει πλέον να καθιερώνεται.
        Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχει δοθεί μεγάλη σημασία στη δημόσια εκπαίδευση και στη συνεχώς αυξανόμενη ενημέρωσή της για τις πηγές ρύπανσης και τις μεθόδους προστασίας.
         Το υπουργείο Εθνικής Ερευνας και τα ιδρύματά του διαδραματίζουν έναν πολύ ενεργητικό ρόλο στους τομείς εκείνους, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
         Το 1982 ιδρύθηκε ένα ειδικό σώμα, << Η Αιγυπτιακή Αντιπροσωπεία Περιβαλλοντικών Υποθέσεων>>, το οποίο πρόσκειται στην κυβέρνηση και είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική προστασία της Αιγύπτου.
         Τα εθνικά ιδρύματα, τα οποία πρόσκεινται στο Υπουργείο Επιστημονικής Ερευνας, έχουν επιδείξει μια αυξημένη ανταπόκριση στα περιβαλλοντικά θέματα. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται η Ακαδημία Επιστημονικής Ερευνας και Τεχ νολογίας, το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο, το Τεχνικό και Τεχνολογικό Συμβουλευτικό Ταμείο, η Εθνική Αρχή για Remote Sensing  και Χωροταξικές Επιστήμες, το Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, το Ινστιτούτο Ερευνας Πετρελαίου, το Μεταλλουργικό Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Theodore Bilhurz . Ευχαριστίες
    Ομιλία του Δημάρχου Κων.Δ. Παπαστεργίου στο συμπόσιο με θέμα:  " Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τοπικές κοινωνίες"


   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου στην Ομάδα Περιβάλλοντος της Χ.Ε.Ν. Τρικάλων για τη συμμετοχή του Δήμου στα ευρωπαϊκά συνέδρια.  Μια ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου 2005  στα γραφεία της Χ.Ε.Ν. Τρικάλων. Τα μέλη της ομάδας Περιβάλλοντος διοργάνωσαν μια ενημερωτική συγκέντρωση με θέμα την εμπειρία και τη διάχυση της γνώσης από την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων σε ευρωπαϊκά συνέδρια.

          Με πρόσκλησή τους στο Γενικό Διευθυντή του Δήμου κ. Κώστα Κατσαρού, και με αφορμή την έκδοση του εντύπου         (Inspiring Futures -  Τρίκαλα – Aalborg)  που περιλαμβάνει περιλήψεις των πρακτικών του παγκόσμιου συνεδρίου του Aalborg της Δανίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004, με τη συμμετοχή αποστολής του Δήμου Τρικκαίων σ΄ αυτό.

          Τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές και τα άρθρα της Χάρτας του Aalborg σχετικά με τα δικαιώματα και το μέλλον των πόλεων και των κωμοπόλεων και τη διαχρονικότητα του θέματος για την πόλη των Τρικάλων.

          Σκοπός της ενημέρωσης αυτής ήταν το περιεχόμενο του εντύπου να μεταβιβαστεί οριζόντια και κάθετα και να γίνει κτήμα θεωρητικής και πρακτικής εφαρμογής για τους πολίτες.

   Επίσης έγινε αναφορά και στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Tilburg της Ολλανδίας και στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Τρικκαίων με αποστολή του τον Μάιο του 2005. Το εν λόγω συνέδριο είχε σαν θέμα τον επαναπροσανατολισμό της αειφορίας υπό το φως των αλλαγών.

          Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών που αφορούν την πόλη μας και τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας σε σχέση με το περιβάλλον, την καθαριότητα και  το κυκλοφοριακό για μια πόλη φιλική προς τους πολίτες και τα παιδιά.

          Από το Δήμο συμμετείχαν επίσης οι κυρίες Αντωνιάδου Βάνα και Αθηνά Ψωμά οι οποίες επιμελούνται θεμάτων ενημέρωσης και περιβάλλοντος.                                                                    Για τη ΧΕΝ Τρικάλων

                                                                  Η Ομάδα Περιβάλλοντος


              ΔΗΜΟΣ   ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

         Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων  προβληματισμών και συμπερασμάτων Ευρωπαϊκών συνεδρίων και επικαιρότητας για θέματα περιβάλλοντος               Ιούλιος  2007
                  Κων. Ε. Κατσαρός   Γενικός  Διευθυντής


  

Οι εφημερίδες γράφουν, οι επιστήμονες και αναλυτές προειδοποιούν και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία  και ιστοσελίδες  μεταδίδουν:

      ΚΛΙΜΑ

   
      *      Ακραία κύματα καύσωνα ανά  δύο χρόνια προβλέπονται για την Ευρώπη (Ιανουάριος 2004) 

*       Η κλιματική αλλαγή μετακινεί μπροστά τους δείκτες του   «Ρολογιού της Καταστροφής »  (Ιανουάριος 2007)  

*       Τουλάχιστον ένα δις  άνθρωποι θα μεταναστεύσουν έως το 2050 λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κλιματικών αλλαγών, οι οποίες πρόκειται να οξύνουν τις συγκρούσεις και τις φυσικές καταστροφές,  Εκθεση της βρετανικής ΜΚΟ Christian Aid    Μάϊος 2007   (πληροφορίες από  ΑΠΕ/Γαλλικό)
     
*        Η άνοδος της στάθμης των ωκεανών απειλεί τα δύο τρίτα των μεγαλουπόλεων  (πληροφορίες από το Associated press)

*      Οι Η.Π.Α. σπάνε την ομοφωνία των ισχυρότερων χωρών για την κλιματική αλλαγή.

*      Το πλέον φιλόδοξο σχέδιο κατά της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε η Βρετανία.

*      Το ασιατικό νέφος επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα.

*      Η κλιματική αλλαγή «ισοδυναμεί» με πόλεμο, προειδοποιεί ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε.
    
*   Νησιά-κυματοθραύστες σχεδιάζει η Ολλανδία κατά της παγκόσμιας θέρμανσης.
*        Περί το μέσο του αιώνα ... περισσότεροι από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 60 χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν έλλειψη νερού.

*       (Το να αγνοήσει κανείς τις κλιματικές αλλαγές) «θα μπορούσε να δημιουργήσει το ρίσκο σοβαρής αναστάτωσης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας...  σε μια κλίμακα παρόμοια με αυτές που σχετίζονται με τους μεγάλους πολέμους.»

*       Η παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή οφείλεται στον άνθρωπο  κατά 90% και οι επιπτώσεις της θα διαρκέσουν σίγουρα αιώνες, καταλήγει η σημαντική νέα έκθεση του ΟΗΕ, πάνω στην οποία θα βασιστεί η διεθνής πολιτική για το φαινόμενο. Πλημμύρες, ξηρασία και τυφώνες είναι οι ορατές συνέπειες.

*      Χωρίς θαρραλέα μέτρα, η κλιματική αλλαγή θα κοστίσει «έως και 5,5 τρις ευρώ».
            
*         Τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας.


     ΕΝΕΡΓΕΙΑ


*     Στο 30% η ενεργειακή σπατάλη στα ελληνικά κτήρια     (μελέτη του τμήματος Μηχανολόγων του ΑΠΘ  2006)

*     Η Ισπανία καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ηλιακής ενέργειας στα νέα κτήρια.  (Νοέμβριος  2006)

*     Τεράστια μονάδα ηλιακής ενέργειας κατασκευάστηκε και  εγκαινιάστηκε στην Πορτογαλία,  2006-7  (news.in.gr)

*   Το 65% της ενέργειας στην Ελλάδα θα μπορούσε να προέρχεται από τον ήλιο και τους ανέμους (ανακοίνωση στο συνέδριο της HELEXPO και του Ελληνογερμανικού Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 2007)

* Μονόδρομος οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ελληνικές Εφημερίδες)
     
*     Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης σε παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες και ακολουθεί η Ισπανία (Από το συνέδριο της Σεβίλλης)
           
*     Δεσμευτικό πακέτο μέτρων για ενέργεια και κλιματική αλλαγή υιοθέτησε η Ε.Ε. των 27.  Μέχρι το 2020 το 20% της απαιτούμενης ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.                 (φιλόδοξος στόχος)

*     Η υπερεκμετάλλευση πόρων εξαντλεί τον πλανήτη, προειδοποιεί η WWF.
 
*    Ταραχές στο Ιράν λόγω έλλειψης …βενζίνης
             Επιβάλλεται δελτίο εξαιτίας της ανεπάρκειας των διυλιστηρίων.
          Ταραχές  ξέσπασαν χθες στην Τεχεράνη. Το πλήθος κατέστρεψε δύο βενζινάδικα μετά την ανακοίνωση της ιρανικής κυβέρνησης ότι θα επιβάλει δελτίο στη βενζίνη. Οι οδηγοί θα δικαιούνται 100 λίτρα βενζίνης το μήνα, ενώ οι αυτοκινητιστές ταξί 800.  
     (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28/6/2007)
    
 ΡΥΠΑΝΣΗ

*     Εάν στην Κίνα κινηθούν αυτοκίνητα με την ίδια πυκνότητα που κινούνται στη Γερμανία αυτό σημαίνει 650 εκ.  νέα τροχοφόρα. (Από το συνέδριο του  ICLEI   στο  Tilburg   της Ολλανδίας  το 2005)

*  Έκκληση στη Γερμανία να επιβάλλει όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους (max  V = 130 km/h)

*    Η Κίνα θα ξεπεράσει φέτος (2007) τις ΗΠΑ σε εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (co2)  (news.in.gr)
         
*   «Φρακάρισμα» και αύξηση ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος  φέρουν τα 2,5 εκατ. νέα Ι.Χ. που εισήχθησαν στη χώρα μας μεταξύ 1996-2006 (Εφ. Νέα  Φεβρουάριος 2007)

*    Η παραγωγή καυσίμων φτάνει στο τέλος. Τελικά αυτό θα βοηθήσει (προσωπική άποψη του ομιλητή).
     (Από το συνέδριο της Σεβίλλης)

*    Αν οι σύγχρονες τάσεις υπεραλιείας και μόλυνσης συνεχιστούν, ... όλα τα θαλασσινά κινδυνεύουν να εκλείψουν το 2048.
  

      ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ


*     Η Ινδία προβλέπεται να αντικαταστήσει την Κίνα σαν την πιο πολυπληθή χώρα μέχρι το 2050 με κάθε δικαίωμα στη ζωή και τον πολιτισμό.

*      Οι άνθρωποι και ο φυσικός κόσμος είναι σε μια πορεία σύγκρουσης... είναι επείγον να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές... (περισσότεροι από 1.600 επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων και 102 Νομπελίστες, από 70 χώρες) 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ανά τομέα – (στοιχεία του 2004)     REUTERS

Παραγωγή ηλεκτρισμού και
Θερμότητας
        
                     28%
Χρήση αυτοκινήτων


                     23%
Κατασκευές – Βιομηχανίες


                     16%
Εκπομπές από κατοικίες


                     12%
Εμπορικά


                       5%
Διυλιστήρια


                       4% 
Αλλα


                     12%


ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ανά πληθυσμό 1000 ατόμων το 2005

Ιταλία
                           593
Γερμανία
                           559
Αυστρία
                           507
Βρετανία
                           495
Γαλλία
                           481
Ισπανία
                           471
Βέλγιο
                           465
Φινλανδία
                           461
Σουηδία
                           461
Ολλανδία
                           448
Ιρλανδία
                           405
Τσεχία
                           387
Ελλάδα
                        379
Δανία
                           362
Πορτογαλία
                           323 
Πολωνία
                           323     
Λετονία
                           322  

                                                                                               
Χάρτα του Aalborg – Μέρος Ι, παρ. 2.
     Η έννοια και οι αρχές της αειφορίας
Οι Πόλεις & Κωμοπόλεις, καταλαβαίνουμε ότι η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης μας βοηθά να βασίσουμε  το βιοτικό μας επίπεδο στο μέτρο που αντέχει η φύση.       Επιδιώκουμε να επιτύχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμες οικονομίες, και περιβαλλοντική αειφορία. Η κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει απαραιτήτως να βασίζεται στην οικονομική αειφορία και  δικαιοσύνη, οι οποίες απαιτούν ως προϋπόθεση την περιβαλλοντική αειφορία.
Περιβαλλοντική αειφορία σημαίνει διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει για μας ότι απαιτείται ο ρυθμός κατανάλωσης των ανανεώσιμων υλικών, νερού και πηγών ενέργειας να μην  υπερβαίνει το ρυθμό με τον οποίο το φυσικό σύστημα μπορεί να τα  αναπληρώσει και ότι ο ρυθμός με τον οποίο  καταναλώνουμε τις μη ανανεώσιμες πηγές, δεν υπερβαίνει το ρυθμό με τον οποίο οι βιώσιμοι ανανεώσιμοι πόροι αντικαθίστανται.
 Περιβαλλοντική αειφορία  επίσης σημαίνει ότι το ποσοστό εκπεμπόμενων ρύπων δεν υπερβαίνει την ικανότητα του αέρα, του ύδατος, και του εδάφους  να τους απορροφήσει και να τους επεξεργαστεί.
Επιπλέον, η περιβαλλοντική αειφορία συνεπάγεται τη συντήρηση της βιοποικιλότητας, της ανθρώπινης υγείας καθώς επίσης την ποιότητα του αέρα, του νερού, και του εδάφους σε πρότυπα επαρκή- ικανά  για να διατηρήσουν  την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία, όπως και το  ζωικό και φυτικό βασίλειο σε διάρκεια χρόνου.

     Επιβάλλεται το πρόταγμα  της ενημέρωσης  και η διάχυση των γνώσεων  προς όλες τις κατευθύνσεις και τα εμπλεκόμενα επίπεδα  ώστε το πολιτικό  προϊόν  αυτής της πολυδιάστατης διαβούλευσης  και διασταύρωσης απόψεων  να είναι το καλύτερο και το πλέον αποδεκτό.                                       
       Η ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι είναι θεσμικό κεφάλαιο,  δεν αποτελεί αυτοσκοπό.   Είναι η αναγκαία αλλά όχι η ικανή προϋπόθεση  επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργεί η  "βιαιότητα" εισβολής και αποδοχής του τεχνολογικού πολιτισμού. 
            Είναι το πρώτο και βασικό στάδιο δημοκρατικού διαλόγου και  καλλιέργειας ποιοτικών απόψεων, η ευαισθητοποίηση και η συνειδητοποίηση  των χρηστών των μέσων του πολιτισμού στη συνδημιουργία των προβλημάτων και την εν ταυτώ  μείωση  η αποτροπή τους.                                
       Δεδομένου ότι οι παρενέργειες  πάντα βλάπτουν, εμπεδώνεται το αίσθημα της απενοχοποίησης και  ακολουθεί η διαδικασία της αυτοπροστασίας,  ή των ορθολογιστικών  χρήσεων,   μέσω των περιορισμών που επιβάλλονται  και καθίσταται πλέον  ομόρροπη και πλέον εύπεπτη  η εφαρμογή των τοπικών και  διεθνών κανονισμών.
       Μέσω των θέσεων του συνεδρίου συνιστάται εν τούτοις  όπως  οι λύσεις των κοινών προβλημάτων είναι  κατά το μάλλον "αναδυόμενες"  και κατά το ήττον επιβαλλόμενες.
      Επειδή αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη φιλολογία με τον όρο  "αειφορία "     (αεί – φέρω)  και  επειδή τα ελληνικά λεξικά δεν αποδίδουν την ερμηνεία θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση με βάση την ετυμολογία του όρου και σε αντιδιαστολή με τον όρο "βιωσιμότητα" της καθημερινής δηλαδή ατομικής πρακτικής και δραστηριότητας συντήρησης.
      Αειφορία ( Aephoria )    είναι μια  διαρκής και δια  βίου  διαδικασία παρακολούθησης, ενασχόλησης  και βελτίωσης της οντότητας  και σημασίας  μιας θεματικής ενότητας, η προβλήματος, η πλέγματος προβλημάτων  (π.χ.  περιβάλλον,  κυκλοφοριακά, αισθητική πόλεων,  προνοιακή πολιτική, παιδεία  κλπ)

      Το βιώσιμο δεν είναι αειφόρο είναι απλά γραμμικά  βιώσιμο,  το αειφόρο είναι προαγωγικά και εξελικτικά  βιώσιμο (εκθετικά).

       Ειρήσθω εν παρόδω  ότι  θα πρέπει να καταστεί   πλέον δόκιμος προς την διεθνή κοινότητα ο ελληνικός όρος  aephoria,    αντί του αγγλικού     sustainability  γιατί και γλωσσικά και εννοιολογικά  αποδίδεται καλύτερα».
   Από την έκδοση του Δήμου Τρικκαίων «Επαναπροσδιορισμός της αειφορίας υπό το φως των αλλαγών» μετά το συνέδριο του ICLEI στο Tilburg της Ολλανδίας το Μάιο του 2005.


Ο  Φαύλος Κύκλος του Πολιτισμού  και της βιόσφαιρας του περιβάλλοντος.

*  Εν αρχή ην η ενέργεια (άνθρακας – πετρέλαιο).
*  Η ενέργεια συνέβαλε στην πρόοδο του πολιτισμού
          (βιομηχανία - μεταφορές).
*  Τα απόβλητα της ενέργειας (CO2) συνέβαλαν στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου
*  Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου είναι υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή.
*    Η κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων, φέρνει καύσωνες.
Οι καύσωνες συνοδεύονται από πυρκαγιές που συνεπάγονται μείωση πρασίνου και δασών, που συνεπάγεται μείωση των ψυγείων της γης,  όπως έχουν αποκληθεί τα δάση.
* Οι καύσωνες για να αντιμετωπιστούν απαιτούν      κλιματιστικές συσκευές.
    *  Τα κλιματιστικά για να λειτουργήσουν απαιτούν μεγάλη ενέργεια και αποπνέουν μεγάλη ρύπανση.
     *   Τα μεταφορικά μέσα απαιτούν ενέργεια.
     *   Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται.
     * Τα Μέσα Μεταφοράς και τα Ι.Χ. αποτελούν βασικά  στοιχεία του πολιτισμού και του κομφορμισμού.
     *   Ο πολιτισμός είναι ενεργοβόρος.
     *   Εν τέλει χρειάζεται όλο και περισσότερη ενέργεια.
     *   Εν τέλει όλο και θα επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα.
         
« Ο Πολιτισμός μας είναι στον αέρα»
         
Η ενέργεια ξεκίνησε και βγήκε από το υπόγειο  (άνθρακας – πετρέλαιο) και η πρώτη ύλη συνεχώς μειώνεται… χωρίς να αναπληρώνεται.
Καιρός είναι να βγει από τον αέρα και τον ήλιο (αστείρευτες ενεργειακές πηγές).

Πώς σκέφτονται οι Έλληνες….
(από έρευνα της V-P.R.C./Public Issue σε συνεργασία με την W.W.F. Ελλάς ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τον Ιανουάριο του 2007.

Είναι ενημερωμένοι σε  θέματα Περιβάλλοντος                                   
    57%   
 
Θεωρούν ότι προφυλάσσουν το περιβάλλον στο κομμάτι που τους αναλογεί.

    50%
Κινούνται στην πόλη αποκλειστικά  με ΙΧ.
    54%
 
Δεν έχουν πετάξει ποτέ τα απορρίμματά τους σε κάδο ανακύκλωσης.

    58%
Δεν έχουν καταναλώσει ποτέ βιολογικά προϊόντα.

    44%
Θεωρούν κακή την κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη.

    86%
Θεωρούν ότι σε εξίσου κακή κατάσταση βρίσκεται το περιβάλλον στην Ελλάδα.

    54%
Θεωρούν ότι η περιβαλλοντική κατάσταση στον πλανήτη έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία.

    91%
Θεωρούν ότι η περιβαλλοντική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία.

    78%
Θεωρούν ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα έχει παραμείνει σταθερή την τελευταία δεκαετία.

    13%
Θεωρούν ότι κυρίαρχο περιβαλλοντικό πρόβλημα στον πλανήτη και τη χώρα είναι η ρύπανση και η μόλυνση.

    33%
Θεωρούν σημαντικότερο παγκόσμιο μελλοντικό πρόβλημα την αλλαγή του κλίματος.
    53%
Θεωρούν σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα την αποψίλωση των δασών, τις πυρκαγιές και τα σκουπίδια.
    70 %
Θεωρούν τους ανθρώπους, τα κράτη και τις κυβερνήσεις κυρίως υπεύθυνους για τη σημερινή κατάσταση.
41%- 39%

ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ – ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε προσωπικό επίπεδο (με τάση μαζικής συμπεριφοράς)

*  Προτίμηση στα Μ.Μ.Μ. (αστικά, τρένα, τραμ,    μετρό).
*  Προτίμηση στα ποδήλατα.
*  Συχνός έλεγχος πίεσης ελαστικών αυτοκινήτων.
*  Διαχωρισμός απορριμμάτων στην πηγή.
*  Τι οικονομία κάνουμε στο νερό, στο πλύσιμο, στην άρδευση.
*      Κλείνουμε τους διακόπτες φωτισμού στο σπίτι, στη δουλειά όταν δεν χρειάζονται.
*  Stand by ηλεκτρικές συσκευές κλπ.
*       Ιδεολογικός προσανατολισμός της νεολαίας (Commics)
*  Πόσο οικολογικά σκεπτόμαστε.
*  Ημερήσια αυτοκριτική: τι έκανα για την προστασία του περιβάλλοντος σήμερα;
*  Εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας
            Ηλιακή, Αιολική, Βιομάζα.
          Έχουμε ηλιακό θερμοσίφωνα στο σπίτι.
*  Προστατεύουμε το πράσινο, ενισχύουμε το πράσινο, τα δάση και τα άλση.
            Οι ενέργειές μας είναι αποσπασματικές ή μόνιμες,    είναι ουσιαστικές και παιδευτικές ή εσωστρεφείς.
*  Πόσο ρυπαίνουμε το άμεσο και προσιτό περιβάλλον (ποτάμια, πάρκα, άλση, δρόμους).
*  Κίνηση οχημάτων με οικονομική ταχύτητα.
*  Διπλά τζάμια στα σπίτια μας.
Όλα αυτά σημαίνουν «Δόμηση περιβαλλοντικής συνείδησης» που οδηγεί σε συνειδητή συμπεριφορά και αυτό είναι το ζητούμενο.

Οι Υπηρεσίες

*  Έχουμε σπατάλη νερού, και ειδικά νερού που καταθλίβεται με ενεργοβόρα δαπάνη.
*  Ο Δημοτικός φωτισμός είναι μέσο ασφάλειας και όχι μέσο επίδειξης και σπατάλης.
*  Λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης.
*  Οικονομία ενέργειας στα Δημοτικά, Δημόσια Κτίρια και Σχολεία (ενεργός οικονομία,    φωτοβολταϊκά).
*  Οικονομία χαρτιού στις υπηρεσίες και ανακύκλωση (προέρχεται από δάση).

Προγράμματα - Μελέτες

*      Αστικός σχεδιασμός – χρήσεις γης – Πολεοδομικές παρεμβάσεις – κτηριοδομικές αλλαγές με στόχο την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση.
                                                                                                
*      Αξιοποίηση στο έπακρο των ευκαιριών  για το περιβάλλον που παρέχει το Δ’ ΚΠΣ

Πολιτεία

*  Νομοθεσία – καθοδήγηση.
            Περιβαλλοντικό κόστος παραγωγής.(πχ.Google)
Ε.Ε.
*      Directives – πολιτικές (Τοποθέτηση του Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ  στην ημερίδα για τα ποτάμια στη Λάρισα)
             Η  Ε.Ε. είναι πρωτοπόρος παγκόσμια στην περιβαλλοντική πολιτική.
          Η τελευταία σύνοδος των 27 δεσμεύτηκε για το 2020 το  20% της απαιτούμενης ενέργειας να προέρχεται απο Α.Π.Ε.

Τι δέον γενέσθαι από την κοινότητά μας?

Πολλές δράσεις βρίσκονται σε πορεία.

*  Εργοστάσιο Ανακύκλωσης.
*  Αποκατάσταση ΧΑΔΑ.
*  Δημιουργία ΧΥΤΑ.
*  Εισαγωγή Φυσικού Αερίου
    *   Ελληνικό δίκτυο πόλεων με ποτάμια
*  Δυνατά και οργανωμένα Γραφεία Περιβάλλοντος,  καθαριότητας και πολιτικής προστασίας  στους Δήμους.
*  Συνεχής παρακολούθηση Συνεδρίων– Σεμιναρίων (ICLEI – Αειφορία Πόλεων & Κωμοπόλεων).
*  Διάχυση γνώσεων προς κοινωνικές ομάδες (σχολεία, σύλλογοι, οργανώσεις).
*  Προσαρμογή προς παγκόσμιες κινήσεις και προγράμματα.    (π.χ. αλλαγή ώρας τους θερινούς μήνες, καταλυτικά αυτοκίνητα)
*  Αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς.
*  Βίβλος περιβάλλοντος για οδηγό του Δήμου μας – Διδασκαλία στα σχολεία.
*  Ενσωμάτωση στα προγράμματα έργων και στην εκπόνηση μελετών της αρχής της συμπληρωματικότητας και της αειφορίας.
*   Ρηξικέλευθες και καινοτόμες   προτάσεις                 (συντελεστές δόμησης,   κυκλοφοριακά, ανάπτυξη πρασίνου,    e - Trikala ).

Θα δράσουμε ή θα τα αφήσουμε όλα στο μέλλον?

The   future   is   already   here!

άνω παιδιά των Τρικάλων σε δεντροφύτευση στο άλσος του Προφήτη Ηλία(Δήμος-ΧΕΝ)
κάτω παιδιά της Ευρώπης (Σκανδιναβία) στο δικό τους φυσικό περιβάλλον                  «Τι   το   συγκλονιστικό   πρέπει   να   συμβεί   για   να αλλάξουμε ακαριαία;»    Από την εισήγηση του Dennis Meadows “Resource Efficiency is  the  Key  to  Resilient  Local  Governments”  στο  συνέδριο  του ICLEI στη Σεβίλλη το Μάρτιο του 2007.
          Αυτό το διάγραμμα λέει πολλά:

*      Το 2050 θα έχουμε πετρέλαιο όσο είχαμε το 1950.

*  Δεδομένης της υψηλής ζήτησης και της χαμηλής παραγωγής οι τιμή του πετρελαίου θα εκτοξευθεί (προβλέψεις από το συνέδριο του Aalborg : η τιμή του πετρελαίου θα δεκαπλασιαστεί τα προσεχή χρόνια – Gustaf Landahl, Head of Department, city of Stockholm, Sweden).

*  Όσο και αν αναζητήσουμε άλλες μορφές ενέργειας δεν μπορεί να αναπληρωθεί η απώλεια των αποθεμάτων (εκτίμηση του ομιλητή από το συνέδριο της Σεβίλλης).

*  Ανέβηκαν πολύ οι δείκτες του πολιτισμού εις βάρος των μελλοντικών γενεών.

*  Δεν λειτουργεί η αρχή της αειφορίας (αναπλήρωση – ανανέωση).

*  Θα εισέλθουμε σε μια εποχή μακροχρόνιας ύφεσης των συνθηκών της ζωής.


Προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος εξάντλησης των αποθεμάτων,  να επαναλειτουργήσει η ισορροπία της φύσης, να προαχθεί η επιστήμη και να αναζητηθούν άλλες βιώσιμες εναλλακτικές, να δημιουργηθούν βιώσιμες πρακτικές και  σταθερές συμπεριφοράς και  κατανάλωσης, οφείλουμε να δείξουμε  ανθρωπιά, ναι ανθρωπιά στα αθώα και ανεύθυνα για τη σημερινή κατάσταση,  παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας, διότι δεν χρωστάνε τίποτε να περάσουν άσχημα τη ζωή τους προκειμένου εμείς οι ίδιοι να ικανοποιούμε  τις υπερβολές μας και τον αβδηριτισμό μας (αυτό το υπέρ, αυτό το παραπάνω, που δεν μας ανήκει, βλάπτει σοβαρά), όταν γνωρίζουμε τι μας περιμένει και τι τα περιμένει,
   είναι αδήριτη και επιτακτική ανάγκη να  αλλάζουμε  τον τρόπο ζωής μας, να επιδιώξουμε ένα άλλο τρόπο ζωής πιο μελετημένο,  απλούστερο και με ενόραση και στα πλαίσια της αντοχής της φύσης, να αλλάξουμε δηλαδή  την νοοτροπία μας ουσιαστικά και με δράσεις μόνιμες και αειφόρες έναντι του ενεργειακού προβλήματος και της ρύπανσης του πλανήτη.

 ΔΩΣΤΕ ΣΤΗ ΓΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! 
 Ο  ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ!   
  (Pathfinder News)
Η αντιπροσωπία  της νεολαίας του ICLEI  στο συνέδριο της Σεβίλλης, με μέσο όρο ηλικίας 23 χρόνια,  ζήτησε « Αφήστε μας να δουλέψουμε μαζί σας και θα εκπλαγείτε »


 Τελειώνοντας δεν μπορώ να μην αναφέρω τα πρόσφατα σπαρακτικά  λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παπούλια

 « Εβλεπα χθες τον ουρανό της Αττικής να σκοτεινιάζει  από τον εφιάλτη της πυρκαγιάς και μάτωσε η καρδιά μου. Είναι από τις στιγμές που σταματάει το μυαλό του ανθρώπου.  Που πάμε? Τι κόσμο φτιάχνουμε ? Ποια γη θα αφήσουμε πίσω μας ?  Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό.  Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρώτη μας  προτεραιότητα »Πάρνηθα, η επόμενη μέρα. Μέσα στα αποκαΐδια του παρόντος, ο πατέρας οδηγεί το παιδί προς ένα άδηλο μέλλον.  (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  3/7/2007)
Τι απαντήσεις δίνει ο μπαμπάς
στα αμείλικτα ερωτήματα
της κόρης του;


Υπάρχει ελπίδα?


 Ναι, αν ατενίσουμε αυτή τη φωτογραφία που λέει πολλά και υπαινίσσεται ακόμα περισσότερα και δεν την ξεχάσουμε.

The   future   is   already   here!

«Τι   το   συγκλονιστικό   πρέπει   να   συμβεί   για   να αλλάξουμε ακαριαία;»


      Ευχαριστώ   για  την   προσοχή  σας. 


Εφ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-6-2008


Εφ. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 9-4-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου