Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Ο χρόνος στο ρολόγι του κάστρου                              Εφ. Θάρρος  2 Νοεμβρίου 1908
  
           Ο γράφων στην εφημερίδα  Θάρρος την 2α Νοεμβρίου 1908,  διερχόμενος την πλατεία Ενώσεως (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου σήμερα), επικαλείται τον Γάλλο συγγραφέα ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ  δεν ικανοποιείται από το παθητικό, κρυφό και αφανές ωρολόγιον τσέπης και ζητά να βλέπει έναν αφ υψηλού  ελεγκτή και ρυθμιστή της ζωής του. 
             Ταπεινή αναγνώριση  ανθρώπινης αδυναμίας και αυθόρμητο αίτημα θεϊκής καθοδήγησης και προσανατολισμού.     
             Ο χρόνος και το υποκείμενο του χρόνου.              
           

                                                       Τι είναι ο χρόνος ? 

            Χρόνος,  θεός της ελληνικής μυθολογίας,  προσωποποίηση της διάρκειας και της αιωνιότητας,  ταυτιζόμενος από πολλούς με τον  Τιτάνα  Κρόνο,  γιού της Γής  ( κόρης του Χάους )  και του Ουρανού. 
               Κατά τον Πλάτωνα ο χρόνος είναι η εικόνα της αιωνιότητας και κατά τον Αριστοτέλη  «Ο χρόνος αριθμός εστί κινήσεως κατά το πρότερον και το ύστερον »
                Η χωρίς αρχή και τέλος, άφθαρτη, ασύλληπτη, αόρατη,  άυλη και αόριστη έννοια και σύνθεση των πραγμάτων και του σύμπαντος. 
                Η πολυτιμότερη αξία και η σημαντικότερη  διάσταση αναφοράς της ανθρώπινης ζωής και των επιτευγμάτων της. 
                Η θεμελιώδης δεδομένη αίσθηση  ή  ψευδαίσθηση  γύρω από την οποία  κινούνται όλα τα άλλα και η ζωή ολόκληρη.

              
          Ο πολύμορφος και πολυδιάστατος χρόνος.

                         Κάθε λέξη και μια επιστήμη.
        
                 Σοφός, λυτρωτικός, αποκαλυπτικός, αδυσώπητος, ταχύτατος, φευγαλέος, τανυστικός, συσταλτικός,  περιοριστικός, πολύτιμος, βασανιστικός, ανεπίστρεπτος, φορμαρισμένος,  αεικίνητος , υπερβατικός και ασύλληπτος, καταλυτικός, ο μνημονικός χρόνος,  ο βιολογικός χρόνος, ο κλωνοποιημένος χρόνος .
                 Αφηρημένος και  σαφής,  πεπερασμένος και άπειρος , συμπιεστός και ασυμπίεστος, αφαιρετικός και  εμπλουτισμένος,    η νοητική ενόραση, η φανταστική και μαγευτική προσέγγιση,      η θρησκευτική απλότητα.               
                Η φυσική διάσταση του χρόνου, ο αστρικός χρόνος,       ο μηχανισμός  του χρόνου,  η ενέργεια του χρόνου,   η δυναμική του χρόνου, ο συγχρονισμός,   ο ετεροχρονισμός, το timing, το νοητικά υπολογιζόμενο και το αριθμητικά μετρήσιμο.
                Η ανεξίτηλη γραφίδα που γράφει και αποτυπώνει  τη ζωή και την ιστορία, το παρελθόν, το νυν, το μέλλον,  το προθύστερον,το μεθύστερον  και το απώτερον.

      Για τεχνικά έργα :  τεχνικός προγραμματισμός, χρονοδιάγραμμα ενεργειών,   εργασιακός χρόνος,   δείκτες παραγωγής και εργασίας,  χρόνος ωρίμανσης,  εύλογος χρόνος,  συγκριτικός χρόνος, η  αναγωγή των εργασιών και των αποδόσεων  στην μονάδα του χρόνου,   η αξία παραγωγής του έργου και της κατασκευής στην μονάδα του χρόνου,     χρόνος  κατασκευής και περαίωσης έργου,   παράταση του χρόνου,   χρόνος παραγραφής- διαγραφής,   χρόνος εγγύησης,  συντήρησης,  χρόνος  ζωής, γήρανσης  και πέρατος των κατασκευών.

      Για την πολιτική οικονομία:   Πολιτικός χρόνος, πολιτικός βίος, οικονομικός χρόνος, ανανέωση χρόνου,  σύντμηση χρόνου (dt) και ταχεία λήψη αποφάσεων, κέρδος ή απώλεια χρόνου,  φείδου χρόνου,  κατ  οικονομίαν  αποφάσεις και λύσεις. Ο χρόνος ως  επόμενη συναλλακτική αξία και  χρήμα του μέλλοντος.

      Για την κοινωνία και την επιστήμη:     αντικειμενικός χρόνος, προσιτός,  προσεγγίσιμος,  ελεύθερος χρόνος,    ψυχαγωγικός,       πιεστικός,  βασανιστικός,  νεκρός χρόνος,  αναξιοποίητος χρόνος,  γήινος ,  διαστημικός,  αστρικός χρόνος,  ο μη χρόνος,  ο υποκειμενικός χρόνος,  ο απλησίαστος, ο ασύλληπτος.  Ο χρόνος εν ελευθερία και ο χρόνος υπό δουλεία, στέρηση ή φυλάκιση.  Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του είναι το ζητούμενο της σύγχρονης ζωής.
 
       Για την διανόηση, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία:                   Η πολυτιμότερη διάσταση της ζωής, ο  χρόνος που οριοθετεί,  σφυγμομετρεί,  παράγει,  διαπλάθει,  συγκρίνει,  άγει εις φως την αλήθεια,  επουλώνει τραύματα και γιατρεύει ψυχές.                     Ο περιορισμένος χρόνος, ο χρονοδιακόπτης ,  η κλεψύδρα, το ρολόι, η αξιολόγηση της ποιότητος ανηγμένη στη μονάδα του χρόνου, η αξία της ζωής ανηγμένη στη μονάδα του χρόνου,  η ποσότητα της ευτυχίας στη μονάδα του χρόνου.

        Για την βιολογία:   Η γέννηση, το μεγάλωμα, η δημιουργία,    η τελεολογία, η γήρανση, ο θάνατος, το πεπερασμένο της ζωής,   ο  κλειστός κύκλος της ζωής,  το προσδόκιμο επιβίωσης και η ελαστικότητά του, η σχετική αξία επιμήκυνσης της ζωής  και οι παρενέργειες στο βιολογικό κύκλο και στο σύστημα της γενετικής.  Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, και ο άνθρωπος, ρυθμίζονται από το * βιολογικό χρόνο*,  που συνδέει τους εσωτερικούς ρυθμούς με τους ρυθμούς του εξωτερικού κόσμου.  Όλα τα ζώα υπάρχουν * εν χρόνω*  αλλά μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τον εκμεταλλεύεται, να χρησιμοποιεί το παρελθόν και το μέλλον σαν οδηγούς για τη δράση του στο παρόν.

                               Σύγχρονα βιωματικά ερωτήματα

            Η ζωή του ανθρώπου είναι η βραχεία επαλληλία  και χρονική διάσταση ταύτισης ατόμου- χρόνου και αυτή η μοιραία, άρρηκτη και ανεπανάληπτη σχέση πρέπει να τελεί εν δυαδική αρμονία. 

            Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι το ανθρώπινο είδος αδυνατεί να παρακολουθήσει τους αστραπιαίους ρυθμούς ροής πληροφοριών  και γεγονότων με τους οποίους μεταβάλλεται ο σύγχρονος κόσμος αφού  οι  ρυθμοί αυτοί βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τον γενετικό κώδικα του εγκεφάλου  και του οργανισμού του ανθρώπου.
           Σήμερα, με ευθύνη της ανθρωπότητας και της ταχύτητας του σύγχρονου πολιτισμού  αυτή η επιβαλλόμενη αρμονία είναι διαταραγμένη με το ανθρώπινο είδος να βρίσκεται σε σαφή αδυναμία ανταπόκρισης και προσαρμογής  και μοιραία, υπό το ασήκωτο βάρος των πολλών επιτευγμάτων του σε σύντομο σχετικά χρόνο και του επερχόμενου άγνωστου και αβέβαιου μέλλοντος, να συνθλίβεται και να υποφέρει,  να προβληματίζεται  και να αναζητά νέες διαφυγές και νέους προσανατολισμούς.
            Η απλότητα του παρελθόντος αντικαταστάθηκε από ένα σύνθετο και πολυδαίδαλο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ιστό και πλέγμα υψηλών ταχυτήτων που δυσκολεύει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων.  Χρειάζεται να μειώσουμε ταχύτητες?
           Ο χρόνος θα δείξει αυτήν την ανάγκη και την αξία επιστροφής της απλότητας!
                            …..ο  χρόνος πάνω στην πόλη…..


        Σχολιασμός της διαχρονικής επαλληλίας των πόλεων της Τρίκκης ανατολικά   του λόφου του  φρουρίου  από τον Λεωνίδα Χατζηαγγελάκη Δντή της ΛΔ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.


         το κάστρο

 
            Το κάστρο, το παλαιό καστέλι, σύμβολο θεωρίας της πόλης και του απείρανθου κάμπου, σύμβολο  αρχαίας  ιστορίας, στοιχείο  χωροχρονικής  αναδρομής και ενόρασης.

          Φαντάζει ως  πορτρέτο και  αψευδής μάρτυρας της διαχρονικής υπαρξιακής οντότητας της πόλης, δεσπόζει στον μέγιστο περιβάλλοντα χώρο και ενσαρκώνει  την αρχέγονη ιστορία, την πορεία  και το βάθος του  χρόνου.   
         Συμβολίζει παραστατικά το ακίνητο και στερεό πανοπτικό υποκείμενο που καθρεφτίζει σταθερά επί αιώνες το είδωλο και τις μεταλλάξεις της αεικίνητης καστελόπολης πόλης και της κοινωνίας της.  
         Εικάζεται ότι έχει ηλικία μεγαλύτερη των 2000  ετών  με  ρίζες στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια και λέγεται ότι ανακαινίσθηκε επί του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα μ.Χ.
         Οχυρωματικά κάστρα είχαν οι σημαντικές και πλούσιες πόλεις και οι στρατηγικές τοποθεσίες της αρχαιότητας.  
        Ήταν βασικές αμυντικές κατασκευές προστασίας από επιθετικές και ληστρικές επιδρομές και διέθεταν αρκετό χώρο συγκέντρωσης και διάταξης στρατιωτικών τμημάτων  και προϋποθέσεις αποθήκευσης νερού,  βασικών αγαθών διατροφής και διαμονής μάχιμων και αμάχων πληθυσμών. 
         Το κάστρο ήταν η πλήρης μικρή και μικρής διάρκειας βιώσιμη πολιτεία, η ασφαλής κιβωτός έναντι των αλλοφύλων εχθρικών  επιδρομών και  κινδύνων, ήταν η έσχατη καταφυγή και  το σωσίβιο λίκνο της απειλούμενης ζωής των κατοίκων της πόλης.
         Στο κάστρο  υπήρχε ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ  και ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  και  στο τρίτο διάζωμα υπήρχε υπόγεια σήραγγα ασφαλούς διαφυγής προς την περιοχή Καλαμπάκας.   
            


            Ανακαινισμένο και ενισχυμένο το  δομικό κέλυφος του πύργου του ρολογιού στο κάστρο  αποτελεί τη σύγχρονη κλεψύδρα, το μικρό ναό και την κιβωτό του χρόνου.

      Ο βασιλιάς χρόνος κατοικεί στον εξαώροφο πύργο του!

Θαυμάσια προοπτική αρχιτεκτονικού κελύφους με πρισματική, λεπτεπίλεπτη και επιβλητική προβολή στον ουράνιο ηλιοστάσιο χώρο, δίκην οβελίσκου.


        Το ρολόι ο μικρός ναός, το μέσο και  το σύμβολο του χρόνου. Από την τσέπη στο χέρι και από κει στον πύργο του ρολογιού  ψηλά στον  ουρανό και τώρα στην ηλεκτρονική και ψηφιακή ώρα.  Το ρολόι είναι του χεριού μας. Το ρολόι κατέληξε να είναι στο χέρι μας.
          Εν τέλει εμείς έχουμε μια αλυσίδα στο χέρι μας και στο μυαλό μας.
          Ενώ το ρολόγι είναι  στο χέρι μας,  ο χρόνος δεν είναι βέβαιο πως είναι στο μυαλό μας.
          Το ρολόι  η προσγείωση του χρόνου,  βασική μονάδα διαχείρισης,  μέτρηση του αμέτρητου, κανόνας του πεπερασμένου,  κλισέ της μικρότητας,  σύλληψη του ασύλληπτου, κατανόηση του ακατανόητου.
         Ο ήχος του ρολογιού υπομιμνήσκει και ξυπνάει την οντότητα του χρόνου, ορίζει πορεία, αλλάζει πορεία, επαναφέρει στον πραγματισμό, υποδηλώνει αρχή,  διάρκεια, τέλος,  αναπροσαρμόζει και ξαναστοχεύει,  ωθεί στο υπερβατικό, ανακαλεί στην πεζότητα και στην πραγματικότητα,  καθορίζει την ώρα, την  μέρα και τη νύχτα, το μήνα και το έτος, καλεί και προσκαλεί, αφυπνίζει συνειδήσεις, υπενθυμίζει υποχρεώσεις,  ζητήματα  ανθρώπινης δραστηριότητας.
           Αιθεροβατεί, στοχάζεται και διερωτάται.
           Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα και ως πότε. Για πού φεύγει το μήνυμα και γιατί. Ποιός λαμβάνει το μήνυμα και πως ανταποκρίνεται? 
           Οι καιροί ου μενετοί !   Ο χρόνος προσπερνά γρήγορα, καταγράφει ζωές και βιώματα, αποτυπώνει ιστορίες και  πόλεις  και αναμένει κρίσεις και απαντήσεις.
                   Ο ζωοδότης ήλιος στον πύργο του ρολογιού 
                                    φωτο: πρωινό 12/6/2012

                          

       Χρόνος + ήλιος =  απέραντη δόξα ουράνιας πορείας!

                                        


      Παραδείγματα σημαντικών έργων με αντίστοιχο χρόνο κατασκευής
      
            Παρθενώνας                        το        438 π.Χ     10  χρόνια      
           Αγία Σοφία                           το        537 μ.Χ       6  χρόνια
           Διώρυγα του Σουέζ              το      1869            11  χρόνια
           Πύργος  Eiffel                      το       1889              2  χρόνια
           Διώρυγα  του Παναμά          το      1914           10  χρόνια
           Empire  State   Building       το      1931           14  μήνες
           Σήραγγα Μάγχης                  το      1994             8  χρόνια
           Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο            το      2004             7  χρόνια

            Πνευματικό  κέντρο      (άθροισμα έργων)           10   χρόνια
           Αντλιοστάσιο ΔΕΥΑΤ                                              10   χρόνια          
           Περιφερειακός δακτύλιος  (άθροισμα έργων)      30   χρόνια
           Είσοδος από Καλαμπάκα                                         2   χρόνια
           Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμίδου                         2   χρόνια
           Ανακαίνιση Κουρσούμ Τζαμί                                   2   χρόνια
           Μύλος Ματσόπουλου    (άθροισμα έργων)           15   χρόνια
           Κτίριο π. Λουτρών                                                    3   χρόνια
           Δωροθέα Σχολή                                                         2       *
           Πάρκιν και πλατεία Αντωνίου                                 2       *
           Πάρκιν Δικαστηρίων                                                4       *
           Νοσοκομείο Τρικάλων                                              6       *
           Δικαστικό  Μέγαρο                                                   3       *


            ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 
            Στην Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  στις  3 Απριλίου  του  έτους  1938 καταχωρείται, μετά επεξηγηματικού κειμένου,  το σκαρίφημα  εξωραϊσμού  του φρουρίου (κάστρου) σε ξυλογραφία φιλοτεχνηθείσα υπό του καλλιτέχνου  συνεργάτου της εφημερίδας  κ. Θωμά  Ζιώγα  κατά σμίκρυνση του  αρχικού σχεδίου και υπό κλίμακα  1:1000.      
           Τη μελέτη εξωραϊσμού είχε εκπονήσει ο δημομηχανικός Λεωνίδας Στράμπης.

  
    Η δυτική είσοδος προς το πρώτο διάζωμα του Κάστρου.


                                Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ 26-2-1954

           Δύο μεγάλες επεμβάσεις  έγιναν  στο χώρο του κάστρου στις αρχές της δεκαετίας του 1960.   Το τουριστικό περίπτερο και η πρώτη υδατοδεξαμενή  βαρύτητας.  Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρονται πολύτιμες πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία.

                                 Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ 17-9-1959

                                                       
  Εικόνα του ρολογιού  πριν και  μετά την κατασκευή του τουριστικού περιπτέρου και των λοιπών επεμβάσεων το έτος 1960.
 (διακριτική και αρμονική αρχιτεκτονική σύζευξη παλαιού με νέο)
             


 Αεροφωτογραφία  στα μέσα της  δεκαετίας του 1960 προς τα δυτικά της πόλης.  
 Στο κέντρο το Κάστρο με το ρολόγι,  στο βάθος αραιοκατοικημένη μορφή πόλης, αριστερά το πέμπτο Δημοτικό Σχολείο και δεξιά η συνοικία Τρικκαίογλου.Αεροφωτογραφία στα μέσα της δεκαετίας 1960 προς τα ανατολικά της πόλης:  
Κάστρο,  ρολόγι,  δημ. αναψυκτήριο, συνοικία Βαρούσι και μέρος της πόλης.
                           


           Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν εγκατεστημένα  μέσα στο χώρο του Κάστρου το φυτώριο δέντρων και η Ανθοκομική Υπηρεσία του Δήμου.
          Το 1982 έγινε η πρώτη απόπειρα να συνταχθεί αρχιτεκτονική μελέτη:   " Διαμόρφωσης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου της μείζονος περιοχής του Φρουρίου (Κάστρου)  και ένταξη στο χώρο αυτό του υπαιθρίου θεάτρου και των παραρτημάτων του" με ανάθεση της μελέτης αυτής στον τρικαλινό αρχιτέκτονα Ηλία Δημητρίου (σχετικό το παρακάτω έγγραφο).  
          Η προκαταρκτική αυτή μελέτη εκπονήθηκε και απετέλεσε το πρόπλασμα  και  την αφετηρία των επόμενων διαδικαστικών φάσεων οριστικών και εφαρμοστικών  μελετών.


  Προτεινόμενο από τους αρχιτέκτονες της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου προκαταρκτικό σχέδιο διαμορφώσεων περιοχής Κάστρου.

          το θέατρον θεάται το θείον


                    Στο χώρο του κάστρου κατασκευάστηκε το έτος 1989 το υπαίθριο θέατρο, χιλίων (1000) περίπου  θέσεων με ξύλινους στρωτήρες, με ελαφρά μεταλλική  λυόμενη κατασκευή και αργότερα τοποθετήθηκαν πλαστικά καθίσματα σε αντικατάσταση των φθαρμένων στρωτήρων καθίσματος.              
              Κατασκευάστηκε με πολύ διακριτικές και λιτές  επεμβάσεις,  ο απόλυτα φυσικός χώρος της σκηνής και του θεάτρου με φόντο τα αρχαϊκά τείχη και τις επάλξεις, αναπλάσθηκε ο  εντυπωσιακός διάδρομος πρόσβασης προς το θέατρο με πλακόστρωτα,  καθιστικά σε συνδυασμό  με την ανάπλαση του χώρου πέριξ του πύργου του ρολογιού.
             Η χωροθέτηση του θεάτρου  έγινε  με ευρεία τοπική διαβούλευση και σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κατοπινή  πορεία έδειξε ότι η επιλογή και η  παρέμβαση αυτή ήταν από τις καλύτερες που έγιναν στην πόλη μας.  Απέβλεπε στην  ανάδειξη  και στον εμπλουτισμό του θαυμάσιου, αλλά  άγνωστου στο πολύ κοινό,  χώρου του κάστρου και στην αναβάθμιση και εμβάθυνση,  όπως απεδείχθη και αποδεικνύεται με σωρεία εκδηλώσεων, της πολιτιστικής κουλτούρας της περιοχής μας.
           Έτσι αποκαλύφθηκε, μεταμορφώθηκε, αναπλάστηκε,  μετασχηματίστηκε και απεδόθη στην τρικαλινή κοινωνία, προς πολυσχιδή, πλούσια, πολυεπίπεδη   και ωφέλιμη χρήση,  ένας απρόσιτος,  άβατος  και εγκαταλελειμμένος χώρος.
          Αν κάποτε κατέφευγαν εκεί οι άνθρωποι για να σωθούν από τις στερήσεις και τα δεινά του πολέμου,  τώρα ανηφορίζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για να γευθούν και να απολαύσουν τους ώριμους καρπούς της ειρήνης, του πνεύματος και του πολιτισμού, της αναψυχής και του θεάματος.
από την παράσταση  Το θαύμα της Άννι Σάλιβαν

Από εκδήλωση του χορευτικού ομίλου "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ" στις 16-6-2016    Πανοπτικές  εικόνες της ακρόπολης (Κάστρου) από ψηλά.  Έτος 2010
 Πανοραμικά το κάστρο με το Βαρούσι και το Ληθαίο   Καταπράσινη δυτική πλευρά κάστρου προς το κτήριο του  e -Trikala


το υπαίθριο θέατρο        Το έτος 1997 έγιναν εργασίες συντήρησης και ανάπλασης του αναψυκτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου στο Α διάζωμα του φρουρίου. 
        Μεταξύ των επεμβάσεων στο κτίριο του αναψυκτηρίου ήταν η  μόνωση του δώματος,   η συντήρηση των  χώρων εστίασης και  υγιεινής, η  καλλίτερη λειτουργικότητα του κτιρίου,  η αλλαγή των κουφωμάτων, οι ελαιοχρωματισμοί,  ο εντυπωσιακός βυζαντινός  διάκοσμος της οροφής και στον εξωτερικό χώρο  η αισθητική βελτίωση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου και των πέριξ πλατωμάτων με αποκαταστάσεις λιθοδομών, πλακοστρώσεις, ανακαίνιση και εμπλουτισμός  συντριβανιού,  παραδοσιακά  φωτιστικά και φυτεύματα δένδρων, ανθέων και πρασίνου.  
         Τα στοιχεία του έργου και της εργολαβίας  φαίνονται στον παρατιθέμενο πίνακα.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :        ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ :      «ΒΑΡΟΥΣΙ»
ΥΠΟΕΡΓΟ  :               Ανάπλαση αναψυκτηρίου και περιβάλλοντος χώρου    Α’     διαζώματος Φρουρίου Τρικάλων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                   130.000.000  ΔΡΑΧΜΕΣ
ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :         18/3/1997
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ :                    Γ. Μητσιούλης  -  Αθ. Σουλεμέτσης   ΕΔΕ
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ :               57%    (52.206.232 + ΦΠΑ 18%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ :     21/3/1997
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :  4 μήνες για την α’ φάση εργασιών και +2  μήνες για τη β’ φάση
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :      ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΕ/2 (ΠΕΠ-ΥΠΠΕ)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:         ΤΣΑΠΑΛΑ ΦΑΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ -ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ- ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤ. ΜΗΧ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
         Το έτος 1999 αναπτύχθηκε πλήρως και άλλη εργολαβία επιφανειακών κατασκευών και συντηρήσεων  με  εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης των εγκαταστάσεων και των χώρων  στο β και γ διάζωμα του κάστρου .
Τα στοιχεία της εργολαβίας και οι συντελεστές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ : «ΒΑΡΟΥΣΙ»
ΥΠΟΕΡΓΟ:   Ανάπλαση ωρολογίου και ολοκλήρωση διαμόρφωσης Β’ και Γ’ διαζώματος.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                            100.000.000  ΔΡΑΧΜΕΣ
ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :                 1/6/1999
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ :                            ΑΘ. ΣΚΑΠΕΤΗΣ - ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ  ΕΔΕ
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ :                      34%  (50.916.164 + ΦΠΑ 18%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ :           30/6/1999   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 2498
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :    18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :           ΣΑΕ/2 (ΠΕΠ - ΥΠΠΕ)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ- ΓΚΑΪΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Π/Μ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤ.Η-Μ/Μ


   Κατασκευή ενισχυτικού φορέα Ωρολογοστασίου


              Ο πύργος του ρολογιού κατασκευάστηκε το 1936 από τον φιλοπρόοδο και δραστήριο Δήμαρχο Θεοδόσιο  Θεοδοσόπουλο στη θέση παλαιού τούρκικου ρολογιού υφισταμένου προ της απελευθερώσεως της πόλης το έτος 1881.
              Έχει εξωτερικές  διαστάσεις ισογείου βάσης 7,2 Χ 6,5= 46,80  τετρ. μέτρα και το ρολόγι (μηχανισμός) είναι  έργο του Χρήστου Καραμάνου από την Καλλιθέα Αθηνών.  
             Τότε έγιναν και οι προσπελάσεις  ανόδου προς το πρώτο διάζωμα του κάστρου,  η  ελικοειδής  κλιμακωτή  από την ανατολική πλευρά της εκκλησίας της Φανερωμένης  και  η  κλιμακωτή με προσθήκη ράμπας ανόδου οχημάτων, ιδιαίτερα χρήσιμες και εντυπωσιακές κατασκευές,  από την δυτική πλευρά του κάστρου.
             Ποιοτικά  χαρακτηριστικά του πύργου του ρολογιού  είναι  η εξέχουσα,  πανοπτική και δεσπόζουσα χωροταξική  θέση του,  η φρουριακή αρχιτεκτονική του μνημείου,  απόλυτα εναρμονισμένο με τα στοιχεία του περιβάλλοντος,  το μεγάλο και επιβλητικό  ύψος  ( 25,40 μέτρα),   η πλαστικότητα της μορφής με την καθ ύψους  σταδιακή  απομείωση των επιφανειών των ορόφων και  του κτιριακού όγκου, η  συμμετρική κατασκευή ως προς τους άξονες Χ και Ψ,  η τοποθέτηση ρολογιού τεσσάρων όψεων  σε κάθε πλευρά  στο υψηλότερο διάζωμα  που βλέπουν και έχουν ορατότητα  προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα  προς τα οποία σχεδόν συμπίπτουν  και οι όψεις του κτιρίου (απόκλιση περίπου 10 μοιρών)  και τέλος  ο δυνατός, καθαρός και ανεμπόδιστος,  προς κάθε κατεύθυνση,  ήχος του προγραμματισμένου  πληροφοριακού χτύπου  του ρολογιού.   
             Πλήρης μελέτη ανακαίνισης, αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του πέτρινου πύργου του ρολογιού έγινε το έτος  2000 από την ομάδα μελέτης του Γεωργίου  Χατζηστεργίου Πολιτικού Μηχανικού  και συνεργάτες σύμβουλοι μηχανικοί  και την εργολαβία κατασκευής εκτέλεσε τα έτη  2001-2  η Δημοτική  Επιχείρηση  ΔΕΚΤΕΤ  με χρηματοδότηση ποσού 50 εκατομμυρίων δραχμών  ( 147.000  ευρώ)  στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΤΑ.   Παρακάτω παρατίθενται αυτούσιες η αρχιτεκτονική μελέτη των ορόφων του  εξαωρόφου  κτηρίου,  η στατική μελέτη  και τα σχέδια  εφαρμογής των επεμβάσεων που έγιναν στον σκελετό του μνημείου που εξασφάλισαν ικανή αντισεισμικότητα  και στατική βιωσιμότητα   του φέροντος οργανισμού για πολλά χρόνια καθώς  εσωτερική και εξωτερική  αισθητική ανάδειξη του μνημείου .

                              
            


ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
   ,,,,               ,


Εκεί στο κάστρο


                 Εκεί αναστρέφεται η πορεία της ιστορίας και ο χρόνος γυρίζει πίσω.
                 Εκεί οι οπτικές γωνίες και τα συναισθήματα αναμιγνύουν παρελθόν με παρόν, δημιουργούν φανταστικές μυθοπλασίες και σπάνιες συγκριτικές εντυπώσεις.
                 Εκεί τα περασμένα ανασταίνονται, εκεί το θέατρο και η τραγωδία ετεροχρονίζονται και γίνονται πειστικότερα, αληθινά, διδακτικά.
                 Εκεί ο Αισχύλος και ο Αριστοφάνης, ο Σαίξπηρ, ο Μπρεχτ και ο Μίλερ ξαναζωντανεύουν και φωτίζουν.
                 Εκεί στο λιτό, απέριττο, απόλυτα φυσικό και γήινο περιβάλλον ο χορός και το τραγούδι αμιγή και αυτούσια δονούν ψυχή και σώμα.
                 Εκεί η σκέψη ελεύθερη, πετά, παιγνιδίζει και οραματίζεται μεγάλα, τρανά και ουράνια, μακριά από σκοτεινές και ασαφείς εποχές και εξελίξεις.
                 Εκεί με την αναψυχή και τον διαλογισμό επιστρέφεις στη χαρά της απλότητας μέσα από την ηρεμία του πνεύματος.
                Εκεί που ο χρόνος σβήνει.
                Εκεί που νοιώθεις την  αιωνιότητα.
                Εκεί, εσύ και ο αληθινός εαυτός σου.
                Εντός των τειχών και εκτός της πόλης.
                Εσύ και ο Θεός. Εκεί στο κάστρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου