Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΙΣΤΟ-ΤΟΠΟΣ 8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

          Μέσα από τις σελίδες της ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ προσπάθησα να παρουσιάσω τα σημαντικότερα έργα κοινωνικού συνόλου και να αναδείξω την εξέλιξη της πόλης των Τρικάλων με χρονικές υποδιαιρέσεις, ενότητες και οριοθετήσεις τα σημαντικά παγκόσμια και εθνικά ιστορικά γεγονότα και χρονολογίες που σημάδεψαν το ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό προφίλ της τοπικής κοινωνίας.   
     Με αφετηρία το 1881,  το σωτήριον έτος της ανεξαρτησίας και της παλιγγενησίας της πόλης μας  και καταληκτικό το έτος 2010, εμφανίζεται στις σελίδες αυτού του βιβλίου μια κατ αρχήν γρήγορη ροή παρουσίασης έργων, μελετών και τεχνικών επιστημόνων  του απώτερου παρελθόντος και εν συνεχεία μια λεπτομερέστερη ανάλυση των τελευταίων 35 χρόνων που είχα και την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.  
          Τα δημόσια και δημοτικά έργα αποτελούν τους μάρτυρες και την εγχάρακτη και αδιάψευστη παρουσία και πορεία στο χρόνο,  του λαού  και των ανθρώπων,  μιας χώρας,  μιας περιοχής,  μιας πόλης.
           Αν η πολεοδομία χαράζει τον καταστατικό χάρτη  δημιουργίας και ανάπτυξης του καμβά της πόλης,  τα δημοτικά έργα - δημόσια και ιδιωτικά-  είναι οι γενικές επιφανειακές διαμορφώσεις και υποδομές και  οι κτηριακές κατασκευές και δομικές ανορθώσεις που εκφράζουν τα επιτεύγματα της τέχνης και της τεχνικής, τα ανεξίτηλα ίχνη των ανθρώπινων βημάτων στο δρόμο της εξέλιξης, τα  πολύ ορατά σημάδια του εκάστοτε τεχνικοοικονομικού και κοινωνικού  πολιτισμού,  την αισθητική εικόνα,  το ψυχικό απόθεμα και τη νομοτελειακή δικαίωση των κόπων και των μόχθων των ανθρώπων για μια καλλίτερη ζωή,  για μια καλλίτερη πόλη.
      Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα κτήρια, τα ποτάμια, οι γέφυρες, η ύδρευση, η αποχέτευση, τα γήπεδα, τα πάρκα και τα άλση, οι χωροταξικές κατανομές και χαρακτηρισμοί, οι κοινωνικές δομές και υπηρεσίες είναι βασικές και αναγκαίες υποδομές πάνω στις οποίες χτίζεται και πορεύεται η ζωή μιας κοινωνίας.  Όσο πιο γρήγορα και πιο καλά οργανωθούν  και εκτελεσθούν τόσο το επίπεδο της ζωής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων θα είναι καλλίτερο και αποδοτικότερο.
         Τα στοιχεία που συνθέτουν το ποιοτικό προφίλ μιας πόλης και μιας κοινωνίας διαφοροποιούνται συγκριτικά από  το φυσιογνωμικό πορτρέτο και τη χάρη της πόλης,  τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, την μεγιστοποίηση των συνολικών προσπαθειών, του μόχθου  και των κόπων κάλυψης των αστικών αναγκών, της ορθολογικότερης χωροταξίας και κατανομής των χρήσεων γης, της επιδίωξης υψηλής ποιότητος και γρήγορης αποπεράτωσης των  κατασκευών,  της επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών,  της παροχής καλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες,  της ταχείας και έγκαιρης ικανοποίησης των εύλογων κοινωνικών απαιτήσεων και της προωθημένης αντίληψης, οραματισμού και προετοιμασίας υποδοχής και προσαρμογής  των κοινωνιών στις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και τους νέους τρόπους ζωής  των ατόμων όλων των ηλικιακών βαθμίδων.
          Αυτά τα χρόνια επιδιώχθηκε συνειδητά και προείχε  ως κανόνας η εργώδης και συνεχής προσπάθεια όλων των συντελεστών της παραγωγής των έργων και των επεμβάσεων και ως προϋπόθεση το πρόταγμα και οι  επιλογές των πρωτοβουλιών και έργων της πόλης να καθορίζονται  από την προεξάρχουσα αρχή της υψηλής ποιότητας ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος και εν συνεχεία από την οποιαδήποτε οικονομική ή βιομηχανική ανάπτυξη.
          Πιστεύω ότι έχει επιτευχθεί στο μεγαλύτερο  βαθμό ο σκοπός και ο στόχος δημιουργίας ενός συμμετρικού και σφαιρικού  πολεοδομικού μοντέλου ανθρωπογενούς χαρακτήρα με τις αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες,  για μια λειτουργική, άνετη, δημιουργική  και ευχάριστη  ζωή στην πόλη μας και στην περιοχή μας.
          Επιμετρούμενο και κεφαλαιοποιούμενο αυτό το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, σε χρονικό ανάπτυγμα  35ετίας (πεπραγμένα 35ετίας),  οριοθετεί  το ορισμένο ολοκλήρωμα και την πλήρη και καθολική αιώρηση του κοινωνικού και πολιτιστικού εκκρεμούς σε βάθος μιας ολόκληρης γενιάς,  δείχνει καθαρά σ αυτό το χρονικό  διάστημα,  κάλυψη  και  ικανοποίηση των βασικών υποδομών ποιότητας ζωής, ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, κτηριακών υποδομών παιδείας, υγείας, πρόνοιας,  αθλητισμού, πολιτισμού, νέων τεχνολογιών, φυσικού και δομικού περιβάλλοντος, καθαριότητας κλπ  και αποδίδει μεγάλη προστιθέμενη συνολική αξία και τους καλύτερους  καρπούς πλέον στην σημερινή και στην εξελισσόμενη τρικαλινή κοινωνία .
             Στο ίδιο διάστημα η αισθητική προσέγγιση των ανωδομών,  με τη χρήση και των νέων δομικών υλικών, αλλάζει σημαντικά και διαφοροποιείται  σε σχέση με την εποχή του νεοκλασικισμού,  ωστόσο τα υπάρχοντα σύγχρονα δείγματα τεχνικών έργων, οικοδομών, δημοτικών  και δημοσίων κτηρίων, σχεδιαζόμενα εντός του υπάρχοντος θεσμικού πολεοδομικού πλαισίου, πιστοποιούν την ευαισθησία και την ιδιαίτερη προσοχή των αρχιτεκτόνων και των αρχιτεκτονικών γραφείων να αποδώσουν στην πόλη καλαίσθητες κατασκευές, να αναδείξουν την αξία των παραδοσιακών οικοδομών  και να συνθέσουν αρμονικά το παλαιό με το μοντέρνο.              Αναδεικνύονται παράλληλα η παραδοσιακή  φιλοκαλία, η φιλοδοξία  και αισθητικές απαιτήσεις  των τρικαλινών για καλής ποιότητας οικοδομές.                                Επιβεβαιώνεται επίσης ότι το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα και  η ποιότητα ζωής των ιδιωτικών οικοδομών περιμετρικά της πόλης (αρχιτεκτονική οικοδομών-αυλές-πράσινο-κήποι) είναι πολύ καλύτερα στις περιοχές των μικρότερων συντελεστών δόμησης.     
          Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά,  υπάρχει  η αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά της Πολιτείας στον τομέα των δημοσίων κτηρίων και των δημοσίων έργων,  (Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο,  Αστυνομικό Μέγαρο,  συγκέντρωση διάσπαρτων υπηρεσιών σε Δημόσιο Διοικητήριο, αξιοποίηση ΚΟΜΔΕ,  Μέγαρο Μουσικής,  ασφαλείς ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι και διαβάσεις, αποπεράτωση Εθνικής οδού  Τρικάλων- Άρτης  και  λοιπών  διαπεριφερειακών δρόμων,  φράγματα συγκράτησης υδατικών αποθεμάτων, αξιοποίηση απορριμμάτων, καθορισμός χρήσεων γης και κατηγορίες βιομηχανικών ζωνών).   
           Η ανακεφαλαίωση ωστόσο της συνολικής εικόνας για την πόλη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:       
           "Τα Τρίκαλα του 2010 πόρρω απέχουν από τα Τρίκαλα του 1975."  
             Η συνολική θεωρία και όψη της πόλης και ο θεατός και αθέατος οργανισμός λειτουργίας της βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.
          Η  μακροσκοπική παρατήρηση και οι παρακάτω ορατές επισημάνσεις και δείκτες της πολεοδομικής μακροοικονομίας  επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές:
  - Οι πολύ καλοί δείκτες επάρκειας, ποιότητας και κατανάλωσης νερού,
 - οι χαμηλοί συντελεστές δόμησης στην πόλη και τους συνοικισμούς,   (μέσος συντελεστής δόμησης οικοπέδων  ΜΣΔ=1)
 - η πολύ καλή αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, με τρία μεγάλα και πλήρως διαμορφωμένα  πάρκα αναψυχής και αθλητισμού εμβαδού τετρακοσίων στρεμμάτων,
-  ο απείρου κάλλους και γραφικότητας διαμορφωμένος κεντρικός ποταμός Ληθαίος  (River Park),
 - το πολύ καλό επίπεδο παιδείας και επάρκειας σχολικών μονάδων, (από 25ετίας και πλέον όλα τα σχολεία λειτουργούν το πρωί)
 - ο πραγματοποιηθείς αριθμητικός λόγος δαπανών έργων προς το σύνολο του προϋπολογισμού από τους καλλίτερους στην Ελλάδα, (μεσοσταθμικός συντελεστής 35ετίας   40%)
-  οι άριστες συνθήκες διάθεσης και ταφής των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ και η εμφανής επιτυχία ανακύκλωσης μεγάλου όγκου απορριμμάτων  στη μονάδα  του  Αγναντερού  (ΠΑΔΥΘ),     
-  η πρωτοπορία της  μοναδικής πόλης  στην Ελλάδα με πλήρη περιφερειακό οδικό δακτύλιο,
-  το μεγάλο εμβαδόν του δικτύου πεζοδρόμων στον κεντρικό ιστό της πόλης που ξεπερνάει τα ογδόντα στρέμματα,      
 - το πλήρες δίκτυο  ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων λυμάτων μετά του πλήρους βιολογικού καθαρισμού ενεργού ιλύος,  
 -  η ανύπαρκτη ατμοσφαιρική ρύπανση στον ουρανό της πόλης,
 -  ο υψηλός δείκτης απασχολουμένων  και παροχής υπηρεσιών του τριτογενή τομέα,
 - οι τεχνολογικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πρωτοβουλίες της κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του e-Trikala,   (χαρακτηρίστηκε ως μία από τις 21 εξυπνότερες πόλεις στον κόσμο το 2008),
 - οι πολλές εγκαταστάσεις και επιλογές μόρφωσης, πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού  και διασκέδασης,
 - οι ζώσες, διατηρούμενες  και ορατές αποτυπώσεις της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι-κάστρο-διατηρητέα κτήρια),  σημάδια   γέννησης και  ιστορικής μνήμης, πολεοδομικής συνέχειας και πορείας της πόλης στο χρόνο,   (44  ιστορικά διατηρητέα μνημεία και οικοδομήματα)
 -οι αξιοποιημένες τουριστικές περιοχές  και  εγκαταστάσεις,
 - οι οπτικές φυγές αναφοράς  και ο ανοιχτός ορίζοντας,
όλα αυτά αθροιστικά  και ομού  πιστοποιούν και προεξοφλούν ευνοϊκές προϋποθέσεις συνθηκών άριστης διαβίωσης, υψηλής ποιότητας ζωής, πολυεπίπεδης και αειφόρου ανάπτυξης.
          Ο αριθμός και το πλήθος των τεχνικών έργων και επεμβάσεων μικρών ή μεγάλων και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα  είναι τεράστιος,  οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί και τεχνικοί στην διαδικασία σχεδιασμού,  μελέτης, εκτέλεσης  και παραγωγής  έργου είναι πάρα πολλοί και δεν μπορεί εξ αντικειμένου να επιμετρηθούν και να παρουσιαστούν όλα και όλοι αναλυτικά και στο σύνολό τους.  
Δεδομένου ότι τα έργα έχουν τη μικρή ή μεγάλη ιστορία τους, την θεατή και αθέατη όψη και πτυχή τους, αποτυπώνονται  όλα μεν περιληπτικά και σε πίνακες, τα σπουδαιότερα δε  και  βασικότερα προσπάθησα αντικειμενικά και μετά λόγου γνώσης,  τεχνικά και  ανθρωπογεωγραφικά,  να παρουσιάσω.
        Tα έργα είναι αιτήματα της κοινωνίας, συνδημιουργήματα ενεργών ανθρώπων, αιρετών πολιτικών προσώπων , πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, τεχνολόγων, εργοδηγών, τεχνιτών, εργατών, ιδιωτών εργολάβων και εργοληπτών  και για τα οποία ο καθένας, όλοι και η εποχή τους κρίνεται και βαθμολογείται από την κοινή γνώμη και τον αδέκαστο επώνυμο ή ανώνυμο πολίτη του παρόντος και του μέλλοντος .
      Όλοι πρέπει να είναι καλοί και να κάνουν σωστά και τις επιλογές τους και τη δουλειά τους. Κάθε έργο εμπεριέχει και την προσωπική ικανοποίηση της συμμετοχής και της εκτέλεσης. Το χρήσιμο και ωραίο έργο ενώ προορίζεται και είναι αναγκαίο και πολύτιμο στο κοινωνικό σύνολο,   ωφελεί πρωταρχικά την ψυχή του πρώτου δρώντος και ικανοποιεί συμπληρωματικά την υστεροφημία των συντελεστών του.
    Οι ανάγκες των πολιτών είναι  πάντα μεγαλύτερες από τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Κάποια στιγμή, όταν οι μακροοικονομικοί δείκτες και τα οικονομικά μεγέθη  βελτιωθούν,  ας ελπίσουμε να γεφυρωθεί το χάσμα και να ισορροπήσουν τα πράγματα.
         Το επιτελεσθέν έργο, των τελευταίων ετών,  είναι και πολύπλευρο και τεράστιο, απλώνεται και καλύπτει σφαιρικά το πλείστον  των αναγκών και ανταποκρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά στις προσδοκίες των τρικαλινών πολιτών.  
       Σε πολλούς τομείς είναι λίγο μεγαλύτερο του αναγκαίου, σε ορισμένους ακόμη υπολείπεται.   Στόχος και επιτυχία  για την πόλη είναι να καλυφθούν και τα δύο κενά και από τους ωφελούμενους χρήστες  και από τους καθ  ύλην  υπόχρεους.   Εξ άλλου η  πόλη δεν είναι ένα τελειωμένο στατικό γεγονός αλλά ένα συνεχούς ροής και τάσεων  διαμορφούμενο και τελειοποιούμενο γίγνεσθαι. Ανταποδίδει στον πολίτη ότι αυτός καλοπροαίρετα της προσφέρει.  Έχει στο διηνεκές  ανάγκη από νέα έργα, προσθήκες, συμπληρώματα, ανανέωση και αστική αναζωογόνηση.            
      Υπάρχει επομένως  αντικείμενο δράσης διαρκείας  και για τον Δήμο  και για τους πολίτες.   Όσο η κοινωνία θα υπάρχει και θα εξελίσσεται θα υπάρχει πάντα αυτή η ειδοποιός διαφορά αιτίου και αιτιατού,  αυτή η ευκταία αμφιμονοσήμαντη  χωροχρονική ταύτιση και αναντιστοιχία από τους δύο αυτούς βασικούς και κυρίαρχους  αστικούς πόλους  (Πολιτεία-Πολίτες).   Συμπλεύσεις και αντιθέσεις, κοινωνική διαπάλη και συνεργασία  λαού, εξουσίας και μέσων  στον κοινό  δρόμο ενός ελπιδοφόρου και καλύτερου μέλλοντος.                              
        Ικανοποιείται έτσι η αρχή του διαρκούς παλμού, της συνεχούς και αμφίδρομης  ροής, της κινητικότητας και της ακόρεστης δράσης, που τείνει προς το αντικειμενικά ωφέλιμο, άριστο  και ωραίο και που ζωντανεύει, ανακυτταρώνει, ανανεώνει  και φρεσκάρει τη διάθεση δημιουργίας.
      Οι συντελεστές της παραγωγής οικονομίας και πολιτισμού βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο το δε παραγόμενο και αναμενόμενο συνολικό προϊόν πολύ καλής ποιότητας.
     Μακάρι οι πολίτες να πολυχρησιμοποιούν, να  απολαμβάνουν, να σέβονται, να τιμούν, να αξιοποιούν και να προστατεύουν τις διαθέσιμες υποδομές.
      Μακάρι οι πολίτες με την χρηστικότητα   και  τις επιδόσεις τους να προηγούνται στις απαιτήσεις και να ζητούν περισσότερα, μεγαλύτερα, ωραιότερα, ποιοτικότερα, ασφαλέστερα έργα και υπηρεσίες.   
    Μακάρι οι πολιτικοί των υπαρχόντων ευδόκιμα να επιλαμβάνονται και των προσιόντων να αισθάνονται ώστε  να αφουγκράζονται τους παλμούς της κοινωνίας και να προστρέχουν με όραμα και τόλμη στην ικανοποίηση και των τρεχόντων και  των εξελισσομένων αναγκών.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ E. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Είναι Πολιτικός Μηχανικός, Διπλωματούχος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α Π Θ) από το 1971.
Γεννήθηκε το 1945 στη Μεσοχώρα Τρικάλων και διαμένει στα Τρίκαλα.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Συλλόγου Μηχανικών Ν. Τρικάλων. 
ΣΠΟΥΔΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διετέλεσε υπάλληλος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος τα έτη 1963-1964.
Φοίτησε κατόπιν στο Α.Π.Θ.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία σαν έφεδρος αξιωματικός του Μηχανικού.
Παρακολούθησε μαθήματα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Α.Π.Θ.
Διετέλεσε καθηγητής τεχνικών σχολών Τρικάλων το έτος 1974 μέχρι αρχές του 1975 διδάσκοντας μαθήματα της ειδικότητάς του.
Προσελήφθη στο Δήμο Τρικκαίων τον Απρίλιο του 1975 ως Δημομηχανικός και εργάστηκε στο Δήμο επί τριανταπέντε (35) έτη.    
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκπόνησε ως ελεύθερος επαγγελματίας (πριν προσληφθεί στο Δήμο Τρικκαίων) πλήθος μελετών οικοδομικών ιδιωτικών έργων.
Ασχολήθηκε στο Δήμο με πάσης φύσεως μελέτες επιβλέψεις και κατασκευές (έργα οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, πολεοδομίας, κυκλοφοριακά, περιβάλλοντος κλπ) το συνολικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνάει τα ογδόντα  (80)  εκατομμύρια ΕΥΡΩ, ήτοι τριάντα (30) δισεκατομμύρια δραχμές περίπου.
Δημοσίευσε στον τοπικό τύπο πολλά άρθρα σχετικά με δημοτικά θέματα τεχνικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Συμμετείχε ως εισηγητής ή σύνεδρος σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αλβανία κλπ).
Διετέλεσε συνεχώς από της προσλήψεώς του  Προϊστάμενος  και  Διευθυντής  Τεχνικών  Υπηρεσιών και τα τελευταία έξη  χρόνια  Γενικός Διευθυντής όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Ασχολήθηκε διεξοδικά με θέματα κλιματικής αλλαγής, αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Έγραψε το βιβλίο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 546 σελίδων  (Έκδοση Τρικαλινού Ημερολογίου 2008-2009 του Πολιτιστικού Οργανισμού)
Τιμήθηκε από το Δήμο με την 448/2009  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συνολική του προσφορά.
Τιμήθηκε από το ΤΕΕ Τρικάλων το 2010 για την προσφορά του στην κοινωνία και την επιστήμη.
Είναι παντρεμένος με την Κανελλιά Τόλια, συμβολαιογράφο και έχει τρία παιδιά.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

-ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

-ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

-ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

-ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ  Θ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

-ΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝ ΔΗΜΩ  Μ. ΚΛΙΑΦΑ

-ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ  Κ. Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

-ΕΝ ΤΡΙΚΑΛΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ  ΘΥΜΙΟΥ ΛΩΛΗ 

-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ. Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ    

-ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Ν. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ

-ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Α. ΤΑΣΙΟΣ

-Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ

-ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Φ.Ι.Λ.Ο.Σ

-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΩΤΗΡΗ ΚΥΡΜΠΑ

-ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γ Π Σ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2007

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ  (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 26 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 6932754954)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου