Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


          Το βιβλίο αυτό είναι αφιλοκερδής προσφορά προς την κοινωνία και αποτελεί προϊόν επιστημονικών και  εφαρμοσμένων τεχνικών και διοικητικών γνώσεων από μια μακροχρόνια και πλούσια δράση και εμπειρία πλήρους δημοσιοϋπαλληλικής τριακονταπενταετούς θητείας στο Δήμο Τρικκαίων από το έτος 1975 μέχρι το 2010.  
          Ξεκινά με σύντομη ιστορική αναδρομή των έργων του απώτερου παρελθόντος, συνεχίζεται με τις πολιτικές αιρετές διοικήσεις, διοικητικές και τεχνικές δομές και στελέχη  από  της ιδρύσεως του Δήμου και εντεύθεν και τέλος εστιάζεται και επικεντρώνεται στα εκτελεσθέντα έργα της πόλης και της περιοχής μας, του παραπάνω χρονικού διαστήματος.  
          Γίνεται πληρέστερη αναφορά στο ιστορικό μέρος των σημαντικότερων έργων και παρατίθενται τεχνικά,  οικονομικά  και χρονολογικά  στοιχεία και τέλος παρουσιάζονται οι ουσιαστικοί και  βασικοί συντελεστές των επί μέρους έργων, δημοτικές αρχές,  μελετητές και επιβλέποντες μηχανικοί, εργοδηγοί, επιστάτες, κατασκευαστές και εργολήπτες. 
         Από τις περιγραφές φαίνεται ο ιδεολογικός τρόπος σκέψης, συγκρότησης, λειτουργίας,  ενεργειών και ενίοτε υπέρβασης, των κατεστημένων ανασταλτικών δομών, υπέρ του κοινωνικού συνόλου (ευδόκιμος υπερνομία), όλων των εμπλεκόμενων ατόμων και φορέων στη σύλληψη, στο σχεδιασμό,  στη διεκπεραίωση, στην αποτελεσματικότητα  και στην εκτέλεση των έργων.
         Το περιεχόμενο και η όλη δομή του βιβλίου  είναι ωφέλιμη για κάθε ενεργό πολίτη, πολιτικό πρόσωπο, επιστήμονα, τεχνικό υπάλληλο και ιδιώτη μελετητή και ερευνητή της θεματικής αυτής ιστορίας, για το παρόν και το μέλλον, και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο και  οδηγό ορθής πορείας, υγιούς άσκησης καθηκόντων, αντιμετώπισης προβλημάτων και προκλήσεων του επαγγέλματος και  καθημερινής  συμπεριφοράς και στάσης προς εαυτούς και αλλήλους.
          Συνιστά επίσης κώδικα πορείας, δράσης και επιτυχίας για φιλόδοξους ανθρώπους γενικά  και  εν δυνάμει εκκολαπτόμενους  καριερίστες τεχνικούς όλων των βαθμίδων. 
          Θα διαπιστώσει ο αναγνώστης τους μετασχηματισμούς, τις μεταλλάξεις και την μορφοποίηση μιας εξελισσόμενης  πόλης και μιας  μεσοαστικής κοινωνίας που πλάθει  ποιότητα ζωής   και ένα νέο ανθρωπιστικό, αισθητικό, οικονομικό, πολιτιστικό  και λειτουργικό προφίλ, με τα δικά της μέσα, το δικό της τρόπο, στο δικό της χώρο, πατώντας σταθερά,  πρωτοπορώντας και ανοίγοντας το βήμα στην πρόοδο,  ως φυσικό εξελικτικό επακόλουθο των νέων γενεών και αντιστεκόμενη οσημέραι συλλογικά, ως αναγκαίο αντίδοτο, στις παρενέργειες του ατομικού συμφέροντος  και στον άκριτα  επεκτεινόμενο και αμφιλεγόμενο οικονομικό και κοινωνικό καμβά της παγκοσμιοποίησης (Think global, play local).
           Ο τρόπος δράσης, η μεθοδολογία εφαρμογών  και οι εκάστοτε επιλογές συνιστούν και αποκαλύπτουν το ρόλο,  την θετική συγκρότηση, την σημαντική προσφορά και την φιλοσοφική θεώρηση του έργου των μηχανικών και των τεχνικών στην ορθή δομή των πόλεων και στο εκ παραλλήλου κτίσιμο της κοινωνίας.
            Για το τεράστιο σκέλος των μεγάλων τεχνικών έργων Νομαρχιακού επιπέδου γίνεται μικρή αναφορά και φιλοξενία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την συμβολή των υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπαλλήλων της Περιφερειακής Διοίκησης Τρικάλων. (Διατελούμε εν αναμονή εκδόσεως αυτοτελούς εργασίας από τον καθ ύλην αρμόδιο φορέα ή καταχώρησης περισσοτέρων πληροφοριών που θα προκύψουν προσεχώς)
           Θερμές ευχαριστίες προς την, προωθημένης αντίληψης,  κοινωνία των Τρικάλων, τους Δημάρχους και τις πολιτικές ηγεσίες για την καλή σχέση και την αγαστή συνεργασία αυτής της μακροχρόνιας πορείας.
           Θερμές ευχαριστίες στους υπαλλήλους του Δήμου και σε όλους όσοι βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών, τεχνικού και φωτογραφικού υλικού για  την  επεξεργασία και διάρθρωση του παρόντος βιβλίου.  
            Ιδιαίτερες ευχαριστίες και μεγάλη ευγνωμοσύνη στους υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών για την γεμάτη, ζεστή, ανθρώπινη και συνεργατική συμπεριφορά, κατά την  μακρόπνοη
υπηρεσιακή κοινή πορεία, την ουσιαστική συμβολή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην συνδιαμόρφωση του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Τρικάλων.
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου