Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΕΡΓΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΑ 1935
δια χειλέων Νομομηχανικού Αντωνόπουλου
 Αποσπάσματα από τα φύλλα της  Εφημερίδας  ΘΑΡΡΟΣ της 21, 22, 23  Ιουλίου 1935

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1950


Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ 6-1-1957
 

Η Νομαρχία και ο Νομομηχανικός επί το έργον.
 Δημοσίευση στην Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ στις 1-2-1959

Το παλαιό Νοσοκομείο επί της οδού Καρδίτσης κατά την φάση της κατασκευής τα έτη 1958-60


Νέο Νοσοκομείο Τρικάλων
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α  ΕΡΓΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1988

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  325.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ¨ΔΕΚΟΜ Α.Ε."

ΜΕΛΕΤΗ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΕΒΕΚΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                                                     ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΑ ΓΚΑΝΟΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΝΟΣ Η-Μ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΧΙΣΕ 16-9-1988 ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 30-8-1993
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 ΧΑΡ. ΒΕΒΕΚΛΗ Α.Μ.
ΚΥΡ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ Α.Μ
ΓΕΩΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.
ΧΡ. ΧΟΥΝΟΣ Η-Μ ΜΗΧ

Β  ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε."

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:  ΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΓΡΑΦΗ 6-2-1997

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΕΒΕΚΛΗ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΛ-ΜΗΧ-ΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.380.044 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  "ΓΕΝΕΡ Α.Ε.ΕΡΕΤΒΟ  Α.Ε."

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΓΡΑΦΗ 15-2-2002

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Α  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΟ 2005 ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 "ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ "
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΒΕΒΕΚΛΗ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το επιβλητικό νέο Νοσοκομείο Τρικάλων κατασκευάστηκε από την Νομαρχία Τρικάλων

Οι Νομάρχες μιλούν για τα έργα τους 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ


ΗΛΙΑΣ  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ  2003-2010ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ν°    1   του   2003
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

   Στα Τρίκαλα σήμερα την 5 Ιανουαρίου  2003  ημέρα της εβδομάδας   Κυριακή  και ώρα  19 .00 ,  το Αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων, που προβλέπεται από το αρθρο 14 του Ν.2218 /94  και αποτελείται από τους :

1.   Δεληλίγκα Χαράλαμπο , ως προεδρεύοντα
2.   Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη  , ως γραμματέα
3.   Μιχαλάκη Χρήστο , ως μέλος
4.   Σακελλαρίου Ιωάννη , ως μέλος
5.   Αναστασίου Χρήστο , ως μέλος
6.   Μπάρδα Κων/νο , ως μέλος
7.   Αδάμο Απόστολο , ως μέλος
8.   Σακκά Νικόλαο , ως μέλος
9.   Τσέλιο Δημήτριο , ως μέλος
10.Γιαννίτση Δημήτριο , ως μέλος
11.Γεωργίου Γεώργιο  , ως μέλος
12. Βουτσέλα Χρήστο , ως μέλος
13. Αλεξίου Αχιλλέα , ως μέλος
14. Κουτσονάσιο Χρήστο , ως μέλος
15. Τάσιο Απόστολο , ως μέλος
16. Δασκαλόπουλο Αντώνη , ως μέλος
17.Γκουγκουστάμο Ζήση , ως μέλος
18. Μαγκούφη Αριάδνη , ως μέλος
19. Αθανασούλα Γεώργιο , ως μέλος
20. Χάιδο Κων/νο , ως μέλος
21. Αντωνιάδη Νικηφόρο , ως μέλος
22. Δήμου Γεώργιο , ως μέλος
23.Αγγελάκη Ευάγγελο , ως μέλος
24.Μπαλατσούκα Στέφανο , ως μέλος
25.Παπασίμο Γεώργιο , ως μέλος

συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρικκαίων δημόσια  κατόπιν της  αριθμ 1 / 2  - 1  - 03  πρόσκλησης του πλειοψηφίσαντος Νομ.Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού Δεληλίγκα Χαράλαμπου , παρόντος  του Νομάρχη  Ηλ. Βλαχογιάννη , με Ειδικό Γραμματέα τη νεότερη σε ηλικία Νομαρχιακή Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού  Παπακώστα – Παλιούρα Αικ.  και με Γραμματέα-πρακτικογράφο τη Βασιλική Χαλιμούρδα , Διοικητικό υπάλληλο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με βαθμό  Γ , προκειμένου να συζητήσει  και ν’ αποφασίσει για το παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1  Εκλογή προεδρείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Τρικάλων ,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 30 / 96    ( ΦΕΚ Α΄21 ) .

   Επί του θέματος εισηγήθηκε ο Νομάρχης Τρικάλων Ηλ. Βλαχογιάννης, ο οποίος αφού αρχικά αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο και το έργο του προεδρείου του Ν .Σ . πρότεινε για το αξίωμα του Προέδρου τον Ι.Σακελλαρίου .
   Ο επικεφαλής του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού Αντ. Δασκαλόπουλος πρότεινε την υποψηφιότητα  του Νικηφόρου Αντωνιάδη για το αξίωμα του Προέδρου . Ο επικεφαλής του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού  Γ. Παπασίμος δήλωσε  ότι δεν  επιθυμεί να συμμετέχει  στο Προεδρείο .
   Για τη θέση του Αντιπροέδρου ο Νομάρχης Πρότεινε τον Ν.Σακκά και ο επικεφαλής του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού Αντ. Δασκαλόπουλος την  Αρ. Μαγκούφη .
   Για τη θέση του Γραμματέα μοναδική υποψήφια  υπήρξε η Αικ. Παπακώστα - Παλιούρα , προτεινόμενη από το Νομάρχη .
   Ακολούθησαν τρεις μυστικές ψηφοφορίες .
......................................................................................................................
   Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη του :
1 ) Τις υποψηφιότητες που τέθηκαν
2 ) Τα αποτελέσματα των τριών μυστικών ψηφοφοριών που διεξήχθησαν
3 ) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 30 / 96 ( ΦΕΚ Α΄21 )

ε ξ έ λ ε ξ ε

Πρόεδρο του Ν .Σ . τον Ιωάννη Σακελλαρίου, ο οποίος έλαβε 15 ψήφους επί συνόλου 25 ( 9 ψήφους έλαβε ο Νικηφόρος Αντωνιάδης και βρέθηκε και  ένα λευκό )
Αντιπρόεδρο του Ν .Σ . τον Ιωάννη Σακκά , ο οποίος έλαβε 15 ψήφους επί συνόλου 25   ( 9 ψήφους έλαβε η Αριάδνη Μαγκούφη και βρέθηκε και  ένα λευκό )
Γραμματέα του Ν .Σ . την Αικατερίνη Παπακώστα - Παλιούρα , η οποία έλαβε 15 ψήφους επί συνόλου 25   ( βρέθηκαν και 10 λευκά ) .

αριθμός απόφασης  1 / 5 - 1 - 01

   Κατόπιν ο Προεδρεύων Νομ .Σύμβουλος Δεληλίγκας Χαράλαμπος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και περί ώρα  20.30 .
   Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται ως ακολούθως :

 Ο  Προεδρεύων Νομ .Σύμβουλος                      Η  Γραμματέας
   
         Δεληλίγκας Χαράλαμπος          Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη

                                                      Τα μέλη
                                                              
                                               Ακριβές  αντίγραφο
                                                  Η  Γραμματέας
                                 Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ν°    1   του   2005
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

   Στα Τρίκαλα σήμερα την 2 Ιανουαρίου  2004  ημέρα της εβδομάδας   Κυριακή  και ώρα  19 .00 ,  το Αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων, που προβλέπεται από το αρθρο 14 του Ν.2218 /94  και αποτελείται από τους :

1.   Δεληλίγκα Χαράλαμπο , ως προεδρεύοντα
2.   Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη  , ως γραμματέα
3.   Μιχαλάκη Χρήστο , ως μέλος
4.   Σακελλαρίου Ιωάννη , ως μέλος
5.   Αναστασίου Χρήστο , ως μέλος
6.   Μπάρδα Κων/νο , ως μέλος
7.   Αδάμο Απόστολο , ως μέλος
8.   Σακκά Νικόλαο , ως μέλος
9.   Τσέλιο Δημήτριο , ως μέλος
10.Γιαννίτση Δημήτριο , ως μέλος
11.Γεωργίου Γεώργιο  , ως μέλος
12. Βουτσέλα Χρήστο , ως μέλος
13. Αλεξίου Αχιλλέα , ως μέλος
14. Κουτσονάσιο Χρήστο , ως μέλος
15. Τάσιο Απόστολο , ως μέλος
16. Δασκαλόπουλο Αντώνη , ως μέλος
17.Γκουγκουστάμο Ζήση , ως μέλος
18. Μαγκούφη Αριάδνη , ως μέλος
19. Αθανασούλα Γεώργιο , ως μέλος
20. Χάιδο Κων/νο , ως μέλος
21. Αντωνιάδη Νικηφόρο , ως μέλος
22. Δήμου Γεώργιο , ως μέλος
23.Αγγελάκη Ευάγγελο , ως μέλος
24.Μπαλατσούκα Στέφανο , ως μέλος
25.Παπασίμο Γεώργιο , ως μέλος

συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρικκαίων δημόσια  κατόπιν της  αριθμ 516 / 29  - 12  - 04  πρόσκλησης του πλειοψηφήσαντος Νομ.Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού Δεληλίγκα Χαράλαμπου , παρόντος  του Νομάρχη  Ηλ. Βλαχογιάννη , με Ειδικό Γραμματέα τη νεότερη σε ηλικία Νομαρχιακή Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού  Παπακώστα – Παλιούρα Αικ.  και με Γραμματέα-πρακτικογράφο τη Βασιλική Χαλιμούρδα , Διοικητικό υπάλληλο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με βαθμό  Γ , προκειμένου να συζητήσει  και ν’ αποφασίσει για το παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1  Εκλογή προεδρείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Τρικάλων ,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 30 / 96        ( ΦΕΚ Α΄21 ) .

   Επί του θέματος εισηγήθηκε ο Νομάρχης Τρικάλων Ηλ. Βλαχογιάννης, ο οποίος αφού αρχικά αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο και το έργο του προεδρείου του Ν .Σ . πρότεινε για το αξίωμα του Προέδρου τον Ν.Σακκά .
   Ο επικεφαλής του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού Αντ. Δασκαλόπουλος πρότεινε την υποψηφιότητα  του Γεωργίου Δήμου για το αξίωμα του Προέδρου . Ο επικεφαλής του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού  Γ. Παπασίμος δήλωσε  ότι δεν  επιθυμεί να συμμετέχει  στο Προεδρείο .
   Για τη θέση του Αντιπροέδρου ο Νομάρχης πρότεινε τον Γεώργιο Γεωργίου και ο επικεφαλής του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού Αντ. Δασκαλόπουλος το Στέφανο Μπαλατσούκα .
   Για τη θέση του Γραμματέα μοναδικός υποψήφιος  υπήρξε ο Αχιλλέας Αλεξίου , προτεινόμενος από το Νομάρχη .
   Ακολούθησαν πέντε μυστικές ψηφοφορίες .
......................................................................................................................
   Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη του :
1 ) Τις υποψηφιότητες που τέθηκαν
2 ) Τα αποτελέσματα των  μυστικών ψηφοφοριών που διεξήχθησαν
3 ) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 30 / 96 ( ΦΕΚ Α΄21 )

ε ξ έ λ ε ξ ε

Πρόεδρο του Ν .Σ . το Νικόλαο Σακκά, ο οποίος έλαβε 13 ψήφους επί συνόλου 25 ( 12 ψήφους έλαβε ο Γεώργιος Δήμου  ) .
Αντιπρόεδρο του Ν .Σ . τον Γεώργιο Γεωργίου , ο οποίος έλαβε 14 ψήφους επί συνόλου 25   ( 9 ψήφους έλαβε ο Στ. Μπαλατσούκας                                     και βρέθηκαν και  2  λευκά ) .
Γραμματέα του Ν .Σ . τον Αχιλλέα Αλεξίου , ο οποίος έλαβε :
Στην 1η ψηφοφορία 12 ψήφους επί συνόλου 25   ( βρέθηκαν 11 λευκά και 2 άκυρα )
Στην 2η ψηφοφορία 12 ψήφους επί συνόλου 25   ( βρέθηκαν 11 λευκά και 2 άκυρα )
Στην 3η ψηφοφορία 13 ψήφους επί συνόλου 25   ( βρέθηκαν 10 λευκά και 2 άκυρα ) .

αριθμός απόφασης  1 / 2 - 1 - 05

    Κατόπιν ο Προεδρεύων Νομ .Σύμβουλος Δεληλίγκας Χαράλαμπος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και περί ώρα  21.00 .
   Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται ως ακολούθως :

 Ο  Προεδρεύων Νομ .Σύμβουλος                      Η  Γραμματέας
   

         Δεληλίγκας Χαράλαμπος          Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη

                                                      Τα μέλη

                                                              
                                               Ακριβές  αντίγραφο
                                                  Η  Γραμματέας

                                 Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη
Νο   1  του  2007

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΑΙΡΕΤΟΥ  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    ΤΡΙΚΑΛΩΝ


       Στα Τρίκαλα σήμερα την  7 Ιανουαρίου  2007     ημέρα της εβδομάδας Κυριακή       , και ώρα 14:00.   το  Αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων ,που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 2218 / 94 και αποτελείται από τους :

1.      Μιχαλάκη Χρήστο , ως προεδρεύοντα
2.      Σακκά  Νικόλαο , ως γραμματέα
3.      Γεωργίου Γεώργιο ,ως μέλος
4.      Αναστασίου Χρήστο , ως μέλος
5.      Διαλεσιώτη Νικόλαο ,ως μέλος
6.      Κοτρώνη Κων/νο ,ως μέλος
7.      Σακελλαρίου Ιωάννη ,ως μέλος
8.      Τάσιο Απόστολο ,ως μέλος
9.      Μπούρα Βασίλειο ,ως μέλος
10.  Αλεξίου Αχιλλέα ,ως μέλος
11.  Γουγουλάκη –Ζιώζια Ευαγγελία , ως μέλος
12.  Τσίγκα Γεώργιο ,ως μέλος
13.  Τσέλιο Δημήτριο ,ως μέλος
14.  Κουτσονάσιο Χρήστο ,ως μέλος
15.  Καρατζά- Ζήκου Μαρία ,ως μέλος
16.  Παπαδόπουλο Αθανάσιο ,ως μέλος
17.  Αγγελάκη Ευάγγελο ,ως μέλος
18.  Σπαθή Γεώργιο ,ως μέλος
19.  Μπάρδα Κων/νο , ως μέλος
20.  Καπέλο Γεώργιο ,ως μέλος
21.  Τραγάνη Σταύρο ,ως μέλος
22.  Γκόγκο Νικόλαο ,ως μέλος
23.  Οικονόμου Αχιλλέα ,ως μέλος
24.  Ζιανό Ευθύμιο ,ως μέλος
25.  Παπαγεωργίου Δημήτριο ,ως μέλος

συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Τρικκαίων ,δημόσια ,κατόπιν της   αριθμ   1 /2 -1 -2007       πρόσκλησης του πλειοψηφίσαντος Νομαρχιακού Συμβούλου  του επιτυχόντος συνδυασμού Μιχαλάκη Χρήστου ,παρόντος του Νομάρχη Ηλία  Βλαχογιάννη ,με Ειδικό  Γραμματέα το νεότερο σε ηλικία Νομαρχιακό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού  Σακκά  Νικόλαο    και με Γραμματέα -πρακτικογράφο την Κατσαρού Παναγιώτα ,υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων ,με βαθμό Γ΄ ,προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για το παρακάτω θέμα:

Θ Ε Μ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

ΘΕΜΑ  1ο : Εκλογή προεδρείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Τρικάλων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α΄21)
 
        Επί του θέματος εισηγήθηκε ο Νομάρχης Τρικάλων κ. Ηλίας Βλαχογιάννης , ο οποίος αφού αρχικά  αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο και το έργο του προεδρείου του Ν. Σ.  πρότεινε για το αξίωμα  του Προέδρου τον  Ιωάννη  Σακελλαρίου , υποψηφιότητα η οποία ήταν και η μοναδική .  
Ο επικεφαλής του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού  Αθαν. Παπαδόπουλος δεν πρότεινε  υποψηφιότητα για το αξίωμα  του προέδρου .
Για τη θέση του Αντιπροέδρου ο Νομάρχης κ. Ηλίας Βλαχογιάννης πρότεινε την υποψηφιότητα του κ. Νικολάου Γκόγκου  ,καθώς επίσης και  ο επικεφαλής του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού κ.Αθαν. Παπαδόπουλος.
Ο επικεφαλής του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού Ευθ. Ζιανός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο Προεδρείο.
Για τη θέση του Γραμματέα   μοναδική υποψήφια ήταν η κ. Ευαγγελία Γουγουλάκη -Ζιώζια .
 Ακολούθησαν τρεις μυστικές ψηφοφορίες .
………………………………………………………………………………………….
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη του :
1.      Τις υποψηφιότητες που τέθηκαν
2.      Τα αποτελέσματα των τριών μυστικών ψηφοφοριών που διεξήχθησαν
3.      Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 30 /96 (ΦΕΚ Α΄21 )

                                      ε ξ έ λ ε ξ ε
Π ρ ό ε δ ρ ο   τ ο υ    Νομαρχιακού Συμβουλίου   τον Ιωάννη Σακελλαρίου , ο οποίος έλαβε 23 ψήφους , επί συνόλου  25 ( βρέθηκαν και δύο  άκυρα )
Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο    τ ο υ   Νομαρχιακού  Συμβουλίου τον Νικόλαο  Γκόγκο ,ο οποίος έλαβε 22 ψήφους , επί συνόλου 25 ( βρέθηκαν και τρία άκυρα )
Γ ρ α μ μ α τ έ α     τ ο υ    Νομαρχιακού    Συμβουλίου    την     Ευαγγελία  Γουγουλάκη- Ζιώζια , η οποία  έλαβε  23 ψήφους , επί συνόλου 25 ( βρέθηκαν και δύο άκυρα ) .

Α ρ ι θ μ ό ς     α π ό φ α σ η ς  1 / 7 -1- 2007


       Κατόπιν ο Προεδρεύων  Νομαρχιακός Σύμβουλος  Μιχαλάκης Χρήστος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και περί ώρα  15:00 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :
  
 Ο Προεδρεύων  Νομ. Σύμβουλος                               Ο Γραμματέας

            Μιχαλάκης  Χρήστος                                      Σακκάς   Νικόλαος       

                                                             
                                                   Τα  μέλη

                                        Ακριβές  αντίγραφο
                                            Ο Γραμματέας
                                          Σακκάς  Νικόλαος


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Νo   1  του   2009
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    ΤΡΙΚΑΛΩΝ


Στα   Τρίκαλα   σήμερα   την       Ιανουαρίου  2009     ,ημέρα της εβδομάδας  Κυριακή    και  ώρα  11:00 π.μ ,  το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων ,που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 2218 / 94 και αποτελείται από τους :

1.            Μιχαλάκη  Χρήστο ως  προεδρεύοντα
2.            Σακκά Νικόλαο , ως ειδικό  Γραμματέα
3.            Γεωργίου Γεώργιο, μέλος
4.            Αναστασίου Χρήστο ,μέλος
5.            Διαλεσιώτη Νικόλαο,μέλος
6.            Κοτρώνη Κων/νο , μέλος
7.            Σακελλαρίου  Ιωάννη, μέλος
8.            Τάσιο  Απόστολο, μέλος
9.            Μπούρα  Βασίλειο , μέλος
10.        Αλεξίου Αχιλλέα , μέλος
11.        Γουγουλάκη –Ζιώζια Ευαγγελία,μέλος
12.        Τσίγκα Γεώργιο, μέλος
13.        Κουτσονάσιο Χρήστο , μέλος
14.        Τσέλιο  Δημήτριο , μέλος
15.        Καρατζά –Ζήκου Μαρία ,μέλος
16.        Παπαδόπουλο Αθανάσιο , μέλος
17.        Αγγελάκη  Ευάγγελο ,μέλος
18.        Σπαθή  Γεώργιο , μέλος
19.        Μπάρδα  Κων/νο ,μέλος
20.        Τραγάνη Σταύρο, μέλος
21.        Καπέλο Γεώργιο , μέλος
22.        Γκόγκο Νικόλαο , μέλος
23.        Οικονόμου Αχιλλέα, μέλος
24.        Ζιανό  Ευθύμιο , μέλος
25.        Παπαγεωργίου Δημήτριο, μέλος

συνεδρίασε  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, δημόσια ,  κατόπιν της αριθμ. 777 /29-12-2008  πρόσκλησης  του πλειονοψηφήσαντος Νομαρχιακού Συμβούλου  του  επιτυχόντος συνδυασμού Μιχαλάκη  Χρήστου , παρόντος του Νομάρχη Τρικάλων κ. Ηλία  Βλαχογιάννη , με  Ειδικό Γραμματέα  το νεότερο  σε ηλικία Νομαρχιακό Σύμβουλο  του επιτυχόντος συνδυασμού Νικόλαο Σακκά  και με Γραμματέα - πρακτικογράφο την  Παναγιώτα  Κατσαρού – Γιαννάκα , υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων , με βαθμό Γ΄ , προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για το  παρακάτω θέμα:

Θ Ε Μ Α       Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  :                                                                                            

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Προεδρείου του Νομαρχιακού Συμβουλίου Τρικάλων, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 50 του  Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α΄21)

Επί του θέματος εισηγήθηκε ο Νομάρχης Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης ,ο οποίος  αφού αρχικά αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο και  το έργο  του Προεδρείου του Ν.Σ. , πρότεινε  για το αξίωμα του Προέδρου  τον  Δημήτριο Τσέλιο.

Ο επικεφαλής  του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος  δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο Προεδρείο.

Ο επικεφαλής του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού κ. Ευθύμιος  Ζιανός δήλωσε ότι δεν  επιθυμεί να  συμμετέχει στο Προεδρείο .

Για την θέση του αντιπροέδρου μοναδικός υποψήφιος  υπήρξε ο κ. Νικόλαος Διαλεσιώτης , προτεινόμενος από τον Νομάρχη .

Για την θέση του  Γραμματέα  μοναδικός υποψήφιος  υπήρξε ο κ. Γεώργιος Τσίγκας , προτεινόμενος από τον Νομάρχη.

Ακολούθησαν τρεις  μυστικές   ψηφοφορίες.
……………………………………………………………………………………………
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο  Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη του :
1.      Τις  υποψηφιότητες που τέθηκαν
2.      Τα αποτελέσματα  των μυστικών  ψηφοφοριών που διεξήχθησαν
3.      Τις διατάξεις  του άρθρου  50 του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α΄21)

                                            ε ξ έ λ ε ξ ε 

Πρόεδρο  του Ν.Σ. τον  Δημήτριο Τσέλιο , ο οποίος έλαβε   15 ψήφους επί συνόλου  25  

Αντιπρόεδρο του  Ν.Σ. τον  Νικόλαο  Διαλεσιώτη , ο οποίος  έλαβε  16 ψήφους επί συνόλου  25

Γραμματέα  του Ν.Σ. τον Γεώργιο Τσίγκα  ,ο οποίος  έλαβε   15 ψήφους επί συνόλου  25
                              
                                           *****************
Στην 1η Ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου βρέθηκαν 10 λευκά ενώ δεν βρέθηκαν άκυρα

Στην 2η Ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου βρέθηκαν 9 λευκά ενώ δεν βρέθηκαν άκυρα.

Στην 3η Ψηφοφορία για την εκλογή Γραμματέα  βρέθηκαν  10 λευκά ενώ δεν βρέθηκαν άκυρα.
 
Α ρ ι θ μ  ό ς    α π ό φ α σ ης   1 / 4 - 1 - 2009


…………………………………………………………………………………………….
    Κατόπιν ο Προεδρεύων  Νομαρχιακός Σύμβουλος  Μιχαλάκης  Χρήστος   κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης  και περί ώρα    12μμ      .
Έτσι  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο  Προεδρεύων  Νομ/κός  Σύμβουλος                               Ο   Γραμματέας 
                                                                                                                                                                              Χρήστος    Μιχαλάκης           Νικόλαος Σακκάς                                                                                                                            
 
Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Γραμματέας

 Νικόλαος  Σακκάς
ΟΔΙΚA ΕΡΓA  2003 - 2010 ( Γ’ Κ.Π.Σ.)

·         Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού Μοσχόφυτου-Πολυνερίου-Μυρόφυλλου-τμήμα Μοσχόφυτο-διασταύρωση Βαλκάνο
·         Κατασκευή νέας γέφυρας στον Πηνειό ποταμό παρά τον οικισμό Σαρακίνα
·         Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδού Αγρελιάς - Βλαχογιαννίου μέχρι τα όρια του Ν. Τρικάλων
·         Κατασκευή γέφυρας στον Κλεινοβίτη ποταμό στην θέση Κουκουράβα
·         Βελτίωση & ασφαλτόστρωση οδού από Μαυρέλι προς Γήλοφο εντός ορίων του Ν. Τρικάλων
·         Βελτίωση οδικού κυκλώματος Μετεώρων - Καλαμπάκας
·         Βελτίωση & ασφαλτόστρωση οδού Διάσελλου - διασταυρώσεως με την οδό Αγρελιάς - Βλαχογιαννίου εντός των ορίων του Ν. Τρικάλων
·         Βελτίωση οδικής σύνδεσης Δ. Δ. Δροσοχωρίου με Δ. Δ. Αγ. Νικολάου
·         Βελτίωση και έργα προστασίας από πτώσεις βράχων σε τμήμα της οδού προς Κλεινό στην είσοδο του οικισμού
·         Βελτίωση & ασφ/ση οδού Χαλίκι - όρια Νομού Τρικάλων, σύνδεση με Μέτσοβο
·         Βελτίωση & ασφ/ση οδού Κορυδαλλού - όρια Ν. Τρικάλων - Γρεβενών
·         Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ. Δ. Κλεινού και στους οικισμούς Αμπελίων, Μπασιάς, Χασίων & Χρυσινού στο Δ. Δ. Αμαράντου, στο Δ. Δ. Παναγίας, Κορυδαλλού, Πεύκης, Τρυγώνας, στο Δ. Δ. Αγιοφύλλου, Αχλαδέας, Ασπροκλησιάς και Οξύνειας
·         Οδική σύνδεση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κόζιακα (Τμήμα Γοργογύρι - Κόρη)
·         Κατασκευή γέφυρας Ροπωτού
·         Ανάπλαση Πορταϊκού ποταμού
·         Βελτίωση οδού από γέφυρα Πύργου μέχρι γέφυρα Ρογγίων
·         Βελτίωση διαπλάτυνση οδού Βασιλική - Αγ. Θεόδωροι - Θεόπετρα - Σπήλαιο Θεόπετρας
·         Βελτίωση διαπλάτυνση οδού Διποτάμου - Αγ. Αποστόλων - Κεφαλοβρύσου - Περιστέρας - Σαρακίνας - Διάβας.
·         Βελτίωση & ασφ/ση οδού Φήκης - Αγ. Βησσαρίωνα
·         Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού προς Ιερά Μονή Βυτουμά
·         Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Δ. Γόμφων και Δ. Μεγ. Καλυβίων από Δ.Δ. Μουριάς και Δ.Δ. Μεγ. Καλυβίων
·         Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Γαρδικίου - Αγίας Παρασκευής
·         Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Γοργογύρι – Πρόδρομος
·         Διιάνοιξη οδού προς Νέα Πεύκη Τρικάλων
·         Κατασκευή έργων αντιστήριξης πρανών στη θέση ΟΡΘΗ ΠΕΤΡΑ και έργα προστασίας από πτώσεις βράχων σε τμήμα της αρ. 13 επαρχιακής οδού στο τμήμα από Καστανιά μέχρι όρια του Δ. Καστανιάς
·         Βελτίωση & ασφαλτόστρωση σύνδεσης οδού Αγρελιάς - Διάσελου
·         Βελτίωση και ασφαλτόστρωση  τμήματος οδού από Φωτεινό προς Μαυρέλι εντός ορίων του νομού Τρικάλων
·         Βελτίωση και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Βασιλικής Μεγαρχης (μέχρι διασταύρωση οδού προς Περιστέρα)
·         Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Φλαμπουρέσι - Αγία ΤριάδαΟΔΙΚA ΕΡΓA  2005 - 2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ)

·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ-ΜΠΑΡΟΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΛΑΡΥΤΕΣ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΑ-ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ
·         ΒΕΛΤ.- ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ-ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ -ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ-ΚΡΑΝΙΑ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ-ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΓΕΝΕΣΙ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ - ΜΥΛΟΓΟΖΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ- ΓΚΟΛΕΜΙ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (2η εργολαβία)
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠO ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΚΟΛΦΑΡΙ - ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.2 ΕΠ. ΟΔΟ - ΡΟΠΩΤΟ  - ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΓΚΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΔ ΚΡΥΑΣ  ΒΡΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  ΜΕΧΡΙ ΔΔ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
·         ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Συνέχεια)
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑΕ.Σ.Π.Α  2007 – 2013


Ενταγμένα έργα

Α. ΟΔΙΚΑ
·         Βελτίωση του υπολοίπου τμήματος του οδικού κυκλώματος Μετεώρων

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
·         Κατασκευή 8ου Λυκείου Τρικάλων
·          Κατασκευή διδακτηρίου δημοτικού σχολείου Σωτήρας
·         Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων
·         Κατασκευή διδακτηρίου δημοτικού σχολείου ΠυργετούΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


·           Κατασκευή ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης,
·           Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου
·           Παιδικές κατασκηνώσεις Πεύκης
·           Δικαστικό Μέγαρο
·           Λαϊκές κατοικίες Φαρκαδόνας

ΕΡΓΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Κατασκευάστηκαν
·           153 νέες αίθουσες
·           27 εργαστήρια
·           52 ειδικές αίθουσες
·           4 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
·           20 σχολεία συντηρήθηκαν και ανακαινίστηκαν


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ

·         Γυμνάσιο Βαλτινού
·         5ο Γυμνάσιο
·         6ο Γυμνάσιο (1 αιθ. Γυμναστικης)
·         1ο - 2ο Γυμνάσια Λύκειο Πύλης - 1ο Λύκειο Τρικάλων (1 αιθ. Γυμναστικής 360 τ.μ. δημοπρατήθηκε).
·         2ο - 8ο Γυμνασίου & 2ο Λυκείου Τρικάλων. Ανακατασκευή - Βελτίωση του αμφιθεάτρου προϋπολογισμού 900.000,00€, δημοπρατήθηκε.
·         Λύκειο Καλαμπάκας, κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, Προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ, δημοπρατήθηκε (από Δήμο Καλαμπάκας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

·         Νηπιαγωγείο Γριζάνου
·         7ο Νηπιαγωγείο
·         Νηπιαγωγείο Φήκης
·         Νηπιαγωγείο Πύλης
·         21ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων
·         Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο Περιοχής 5ου Δημ. Σχ.
·         Νηπιαγωγείο Καλαμπάκας
·         2ο Νηπιαγωγείο Καλαμπάκας (Ξενία) εκτελείται
·         Νηπιαγωγείο Γοργογυρίου
·         Νηπιαγωγείο Ταξιαρχών
·         Νηπιαγωγείο Κλοκωτού
·         Νηπιαγωγείο Δενδροχωρίου
·         Νηπιαγωγείο Σερβωτών
·         Νηπιαγωγείο Αγ. Κυριακής
·         Νηπιαγωγείο  Χρυσομηλιάς


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΠΡΟΚΑΤ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

·         1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ροπωτού
·         1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Κερασιάς
·         Δημοτικό Σχολείο Νομής
·         1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Παλαιοκαρυάς
·         1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σπαθάδων
·         1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φωτεινού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο  Ανάπλαση – ανακαίνιση  κόστος             141.000,00 €
 • ΤΕΕ Πύλης  Ανακατασκευή Στέγης                    κόστος             180.000,00 €
 • Δ. Σχ. Φανερωμένης     Αντικατάσταση Στέγης   κόστος              40.000,00 €
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο   Αντικατάσταση Στέγης    κόστος               70.000,00 €
        • Σύνολο: 431.000,00 €

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Σε 20 (είκοσι) Σχολεία του Ορεινού Όγκου από το Πρόγραμμα «Πίνδος» έγιναν εργασίες ανακαίνισης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν για πολιτιστικούς σκοπούς. Ο προϋπολογισμός ανακαίνισης και συντήρησης ανήλθε σε 600.000 ευρώ.                                                                Κόστος 600.000,00 €
ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

 •   ολοκληρώνεται η σήραγγα της Γκρόπας
 •   ολοκληρώθηκαν οι νέες Φυλακές
 •   ολοκληρώθηκε και λειτούργησε το νέο Νοσοκομείο Τρικάλων
 •   ολοκληρώθηκε ο φάκελλος για τη xρηματοδότηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., δημοπράτηση, ανάδειξη αναδόχου, αναμένεται υπογραφή σύμβασης


ΑΓΡΟΤΙΚΑ

 •   Χρηματοδοτήθηκαν γεωργικές βιομηχανίες στο Νομό (μέτρο 2.1 του ΕΠΑΑ και ΑΥ 2000 – 2006), με προϋπολογισμό έργων 28 εκατ. ευρώ.
 •   1.083 αγρότες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης την περίοδο 2003 – 2007
 •   σε 5.928 παραγωγούς δόθηκαν ποσά εξισωτικής αποζημίωσης (2003 – 2006), ύψους 16.392.338,82 ευρώ
 •   ενισχύθηκαν παραγωγοί του Νομού μας για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων
 •   εντάχθηκαν 154 παραγωγοί στα σχέδια βελτίωσης (2003 – 2005)
 •   ενισχύθηκαν 254 νέοι γεωργοί του Νομού μας
 •   δόθηκαν 5.913.799,69 ευρώ σε ομάδες παραγωγών του Νομού μας (2004 – 2009)
 •   πληρώθηκαν 20.280.950 ευρώ σε 1.772 αιτήσεις κτηνοτρόφων την τριετία 2003 – 2005 για βοοειδή μέσω ΟΣΔΕ
 •   πληρώθηκαν 18.870.650 ευρώ σε 9.194 αιτήσεις κτηνοτρόφων την περίοδο 2003 – 2005 για αιγοπρόβατα μέσω ΟΣΔΕ
 •   πληρώθηκαν 30.778.300 ευρώ σε 26.880 αιτήσεις γεωργών για εκτάσεις μέσω ΟΣΔΕ
 •   σε 3.439 παραγωγούς δόθηκε το ποσό των 18.540.598 ευρώ από την αειφορική γεωργία την περίοδο 2003 – 2010. Το ποσό αφορά τα προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης, εκτατικοποίησης, αναβαθμίδες και τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. 
 •   σημαντικά ποσό δόθηκαν από το τμήμα Ζωϊκής παραγωγής την περίοδο 2003 – 2010 για απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές ζώων, σε ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος και μελισσοκόμους για αντικατάσταση κυψελών και προμήθεια εξοπλισμού
 •    στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντάχθηκαν το αρδευτικό δίκτυο των δήμων Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Πιαλείων και Φαλώρειας, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ και το αρδευτικό Γόμφων 800.000 ευρώ.
 •   επενδύθηκαν 505.135,00 € στον τομέα της αλιείας (πεστροφοκαλλιέργεια)ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Υφιστάμενη Κατάσταση (Αρδευτικά -Φράγματα – Δεξαμενές)

 1.    Φράγμα Λογγά
 2.    Υπόγεια Δίκτυα Λογγά
 3.    Φράγμα Ληθαίου
 4.    Υπόγεια Δίκτυα ΑΝ. Περιοχής
 5.    Υπόγεια Δίκτυα ΝΔ. Περιοχής
 6.    Υπόγεια Δίκτυα Διπόταμος-Ρόγγια
 7.    Υπόγεια Δίκτυα Προδρόμου
 8.    Δίκτυα Κλεινού-Καστανιάς-Καλαμπάκας
 9.    Υπόγεια Δίκτυα Περδικοράχης
 10.  Υπόγειο δίκτυο Γόμφων
 11.  Κατασκευή φράγματος Αλέξη – Σκεπαρίου
 12.  Βελτίωση αγροτ. οδών σύνδεσης αγροτ/των πεδινής περιοχής Ν.Τρικάλων
 13.  Βελτίωση παραλ. έργων αγροκτ. πεδινής περιοχής Ν.Τρικάλων
 14.  Βελτίωση και εκσυγχρονισμός άρδευσης αγρ/τος Προδρόμου του Δ.Κόζιακα
 15.  Βελτίωση αγρ.οδ. Στο ΔΔ Κλεινού και στους οικ. Αμπ.Μπασιάς Χανίων και Χρυσ στο ΔΔ Αμαρ ΔΔ Αγιοφ Αχλ. Ασπ και Οξ
 16.   Αρδευτικά έργα στους Δ.Κλεινοβού, Καλαμπάκας και Καστανιάς
 17.   Αποκατάσταση ζημιών έργων σε περιοχές δικαιοδοσίας Δ.Κόζιακα – Αιθήκων – Πιαλείας – Φαλώρειας
 18.   Μικρά εγγειοβελτιωτικά και υδρευτικά έργα Ν. Τρικάλων
 1.   Συντήρησης παλαιάς κοίτης Ληθαίου Πετρόπορος
 2.   Ανόρυξη- εξοπλισμός γεωτρήσεων αρδευτικών έργων Ν. Τρικάλων
 3.   Κατασκευή αναχωμάτων για εξόρυξη νερού
 4.   Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών στο στραγγιστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο Ν. Τρικάλων
 5.   Βελτίωση – συντήρηση – καθαρισμός συλλεκτήρων Ν.Τρικάλων
 6.   Αποκατάσταση λειτουργικότητας συλλεκτήρων  - Αντιπλημμυρική προστασία γεωργικών
 7.   Συντήρηση – αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου αγροτικών περιοχών Ν. Τρικάλων
 8.   Κατασκευή αναχώματος με θυρόφραγμα για αποθήκευση νερού στο Δ.Δ. Καλονερίου – Αρδευτικό δίκτυο
 9.   Ανασύσταση υδροβιοτόπου Πρίνους
 10.   Καθαρισμός κοίτης Ληθαίου
 11.   Έργα προστασίας των οικισμών 10 γεωτρήσεων στο Δ.Δ Διαλεχτού
  Αξιοποίηση αριστερής δανειοτάφρου Πηνειού Ποταμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου