Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ


ΣΥΣΤΑΣΗ - ΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ )  
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΤΟ ΕΤΟΣ 1909Τα Τρίκαλα και τα ποτάμια τους


  Δορυφορική της πόλης και του Δήμου Τρικκαίων


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

            Ο Δήμος Τρικάλων βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Νομού Τρικάλων, το οποίο αποτελεί μέρος της Θεσσαλίας, της κεντρικής περιοχής της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο Δήμος απλώνεται σε μια ακτίνα  5 χλμ, περίπου και αποτελείται από την πόλη των Τρικάλων και δεκατρείς περιαστικούς οικισμούς. Η πόλη των Τρικάλων είναι επίσης η πρωτεύουσα του Νομού. Ο Δήμος αποτελεί  το πρώτο μοντέλο, σε όλη την Ελλάδα,  συνένωσης των γειτονικών δήμων και κοινοτήτων το έτος 1924,  και μέχρι σήμερα, αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Τρικκαίων ως αυτόνομη διοικητική και επιχειρησιακή μονάδα.
            Ο Δήμος Τρικκαίων καλύπτει συνολική έκταση 75.000.000 τετραγωνικών μέτρων και, σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2001 έχει 51.672 κατοίκους. Ωστόσο οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός πληθυσμός  είναι  75.000, με 85.000 ανθρώπους περίπου  να κινούνται μέσα στην πόλη σε καθημερινή βάση. Ο Δήμος αποτελεί το μεγάλο αστικό κέντρο της μείζονος αγροτικής και κτηνοτροφικής περιοχής και οι περισσότερες οικονομικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του νομού συγκεντρώνονται εδώ. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κυρίως στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και στον τομέα των υπηρεσιών.
             Η πόλη των Τρικάλων είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις στην Ελλάδα. Στη θέση της σημερινής πόλης και στην περιοχή  βορειο-ανατολικά του ποταμού Ληθαίου, στη συνοικία  Βαρούσι  βρισκόταν η αρχαία πόλη της Τρίκκης ή Trikka, που αναφέρεται ήδη από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Η πόλη της Τρίκκης ήταν ιδιαίτερα γνωστή  στην αρχαιότητα, ως πατρίδα του Ασκληπιού, του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας και πατέρα της ιατρικής.  Η πόλη ήταν επίσης η περιοχή  ενός από τους πιο διάσημους ναούς του Ασκληπιού, του Ασκληπιείου,  απομεινάρια του οποίου και  ευρήματα μπορεί να  δει κάποιος και σήμερα.
             Σήμερα, εκτός από  το κύριο οικονομικό, εμπορικό και επιχειρησιακό κέντρο του Δήμου και της Νομαρχίας, η πόλη των Τρικάλων είναι η έδρα του Πανεπιστημίου, Τμήμα Επιστήμης Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
             Ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες και οργανισμούς, με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οποίων η κύρια λειτουργία είναι να παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες για την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτές είναι:  ο Πολιτιστικός Οργανισμός ο οποίος  ασχολείται με τη διατήρηση και τη διάδοση των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων. Ο Οργανισμός Αθλητισμού Κέντρων και Άθλησης (ΟΑΚΑ), που  διαχειρίζεται τα τοπικά αθλητικά θέματα και  οργανώνει τις αθλητικές εκδηλώσεις. Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία διαθέτουν ένα χώρο σε κάθε γειτονιά, όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να συναντηθούν, να διασκεδάσουν, και να έχουν την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζονται? οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί που παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.
           Επιπλέον, ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει ως εταίρος σε μια σειρά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Τρικάλων (ANENT) επιδιώκει τη συνολική ανάπτυξη και τη βελτίωση της Νομαρχίας σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Το Ενεργειακό Κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, το οποίο ιδρύθηκε το 1998, υπό την αιγίδα του προγράμματος SAVE II της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ως στόχο να προωθήσει, εντός του Νομού Τρικάλων, δραστηριότητες για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (ΠΑΔΥΘ Α.Ε.) ιδρύθηκε από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, προκειμένου να διαχειριστεί τα απορρίμματα των δύο νομών, με την δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής και ενεργειακής εκμετάλλευσης, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και επεξεργασίας  αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Η Ελληνική Διαδημοτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (ΕΔΕΧΥ) είναι ο πρώτος Οργανισμός στην Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένη οικονομική στήριξη στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να την βοηθήσει στην αντιμετώπιση με υπευθυνότητα, πλήρως και αποτελεσματικά από άποψη κόστους για οποιοδήποτε πρόβλημα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης. 
           Ο Δήμος συμμετέχει επίσης σε μια σειρά από Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτόνομες εταιρείες με ξεχωριστή διοίκηση,  κανονισμούς λειτουργίας και  προϋπολογισμούς και οι οποίες λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτές περιλαμβάνουν την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΤ), την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ), την Δημοτική Επιχείρηση Δημοσίων Έργων Κατασκευής (ΔΕΚΤΕΤ), και την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας. Κάθε μία  παρέχει αγαθά  και υπηρεσίες σε έναν συγκεκριμένο τομέα, με στόχο να εξυπηρετήσει και να ωφελήσει τους πολίτες του Δήμου.
           Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, από 28/05/03, οι δημοτικές αρχές σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συστήσανε το τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας  του οποίου η κύρια λειτουργία είναι να συντονίζει  όλες τις ενέργειες  που απαιτούνται όταν πρόκειται για καταστάσεις που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών (φυσικές καταστροφές, σεισμούς, ασθένειες, κλπ).  Στο όργανο αυτό προεδρεύει ο Δήμαρχος Τρικκαίων και τα μέλη του περιλαμβάνουν  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τεχνοκράτες υπαλλήλους καθώς και εκπροσώπους της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου κλπ.
          Ο Δήμος Τρικκαίων είναι μια ζωντανή μονάδα αστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Εκτός του ότι είναι η έδρα πολλών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι επίσης κύριο κέντρο εμπορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων για το Νομό και την Περιφέρεια.


 DIMOS TRIKKAION – MUNICIPALITY OF TRIKALA

            The Municipality of Trikala is located in the south-eastern part of the Prefecture of Trikala, which forms part of Thessaly, the central region of continental Greece. The Municipality consists of the city of Trikala and thirteen surrounding urban settlements, spread over a radius of approximately 5km. The city of Trikala is also the capital of the Prefecture. The Municipality constitutes possibly the first model in all of Greece of the successful integration of neighbouring municipalities and communities: in 1924, the city was administratively united with the surrounding settlements and to the present day, together they constitute the Municipality of Trikala as an autonomous administrative and operational unit.
            The Municipality of Trikala covers a total area of 75,000,000 square metres and, according to the 2001 national population census, has 51.672 residents, however, local authorities estimate the actual population to be nearer 75,000, with approximately 85,000 people moving through the city on a daily basis. The Municipality of Trikala constitutes the great urban centre of a predominantly agricultural and stock-breeding region, and the main financial, cultural, athletic and other activities of the prefecture are concentrated here. The local residents are occupied mostly in the primary production sector and in the service sector.                 
             The city of Trikala is one of the oldest cities in Greece. At the site of the present-day city, in the area north-east of the Lithaios river and with the Varousi neighbourhood as its focal point, stood the ancient city of Trikki or Trikkai, which is already mentioned by Homer in the Iliad. The city of Trikki was especially renowned even in Antiquity, because it was the home of Aesculapius, the famous doctor and father of medicine. The city was also the site of one of his most celebrated temples, whose remains and findings can still be viewed today. Today, apart from being the main financial, commercial and operational centre of the Municipality and the Prefecture, the city of Trikala is also the seat of the University Department of Sports Science (TEFAA), under the auspices of the University of Thessaly.
             The Municipality of Trikala integrates a series of services and organisations, in the form of legal persons under public law, whose main function is to provide a variety of services to the community at large. These include the Cultural Organisation, which deals with the preservation and propagation of local cultural elements; the Organisation of Sports Centres and Athletics (OAKA), which administers the local sports facilitates and organises sports events; the Open Centres for the Protection of the Elderly (KAPI), which provide a space in each neighbourhood where the elderly can meet, be entertained, and receive the support and services they need; and the Infant & Child Day Care Centres, which provide day care services for the children of working mothers.
Furthermore, the Municipality of Trikala participates as a partner in a series of legal persons under public law. The Developmental Corporation of the Prefecture of Trikala (ANENT) pursues the overall development and improvement of the Prefecture in all sectors and levels. The Energy Centre of the Prefecture of Trikala, which was established in 1998, under the auspices of the SAVE II programme of the General Energy Directorate of the European Commission, aims to promote, within the Prefecture of Trikala, activities for the utilisation of renewable energy sources, the rational use of energy, and the protection of the environment. The Environmental Development of West Thessaly SA (PADYTh SA) was established by local self-government agents from the Prefectures of Trikala and Karditsa, in order to manage the waste products of the prefectures, to protect and manage the natural environment and the energy potential, and to elaborate and participate in developmental programmes and activities. The Hellenic Inter-Municipal Financial Services Company SA (EDEXY) is the first organisation in Greece that provides specialised financial support to local self-government, in order to assist them in dealing responsibly, completely and cost-effectively with any financial management or development problem.  
The Municipality is also involved in a series of Municipal Enterprises, which are autonomous companies with distinct administration, operating regulations, and budgets, and which are incorporated as legal persons under private law. These include the Municipal Enterprise of Water & Sewerage (DEYAT), the Municipal Enterprise of Social Development (DEKA), the Municipal Enterprise of Public Works Construction (DEKTET), and the Municipal Enterprise of Social Welfare. Each one provides goods and/or services in a specific field, aiming to serve and benefit the citizens of the Municipality.
           It is also important to note that, as of 28/05/03, the municipal authorities in conjunction with the Directorate for Civil Security of the District of Thessaly established a local co-ordinating agency, whose main function is to co-ordinate any and all activities and efforts required when dealing with situations which threaten civil security (natural disasters, earthquakes, disease, etc.). This agency is chaired by the Mayor of Trikala, and the members include members of the Municipal Council, as well as representatives of the Police Force, the Fire Department, the Forest Police, etc.
          The Municipality of Trikala is a vibrant, developing urban/rural complex. As well as being the seat of many local self-government agencies, it is also a main centre of commercial, social, cultural, athletic and other activities for the Prefecture and the District.
      ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1950

        Στυλιανός Χατζηστεργίου                                 1951   -     1955

        Στέφανος   Παλλαντζάς                                     1955   -     1959

        Ιωάννης Μάτης                                                  1959   -     1972

        Αλέξανδρος Πούλιος                                  28-8-1972   -     16-9-1974
          (Κατόπιν διορισμού)

        Μιχαήλ Άγγελος Κυριαζής                      10ος   1974    –     1-6-1975
         Πρωτοδίκης Υπηρ/κός Δήμαρχος     
                      
        Κωνσταντίνος Παπαστεργίου         από       1-6-1975     -    1978
                                                                      *               1979     -    1982
                                                                      *               1991     -    1994
                                                                      *               1995     -    1998

        Αθανάσιος Τριγώνης                          *               1983     -    1986
                                                                      *               1987     -    1990

        Γεώργιος  Σπαθής                               *               1999     -    2002

        Μιχάλης  Ταμήλος                              *               2003     -    2006
                                                                      *               2007     -    2010
     
        Χρήστος   Λάππας                               *               2011     -              

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.       Παπαθανασίου       Χαρίλαος            5-10-1960
2.       Δερπανόπουλος      Μιχαήλ                       1960   -          1962
3.       Σίμος                       Ελευθέριος                 1963   -  8ος  1964  
4.       Καλογερομήτρος    Γεώργιος            28-8-1964   -          1965
5.       Παπαστεργίου         Κων/νος   Δ.               1966
6.       Δερπανόπουλος       Τριαντάφυλλος   1-6-1975
7.       Χατζηγάκης            Χρήστος                      1976
8.       Βούλγαρης               Θεμιστοκλής              1977
9.       Μπαταγιάννης        Γεώργιος                      1978
10.     Ευαγγέλου               Ηλίας                          1979  -           1980
11.     Γεωργολιός              Κων/νος                      1981
12.     Μάνης                      Ιωάννης                      1982
13.     Ηλιάδης                   Χρήστος               1-1-1983  -   28-6-1983
14.     Τόγελος                    Απόστολος           8-7-1983  -           1984
15.     Παπαευθυμίου         Ευάγγελος                   1985  -           1990 
16.     Δερπανόπουλος        Σωτήριος                    1991  -           1996
17.     Ευαγγέλου                Ηλίας                          1997  -           1998
18.     Καφφές                     Λάμπρος                     1999  -           2000
19.     Μουργελάς               Βασίλειος                    2001  -           2002
20.     Σαράντης                  Μιχαήλ                        2003  -           2004
21.     Μπαλοδήμος            Γεώργιος                      2005  -           2008
22.     Μαραγκός                Δημήτριος                    2009  -           2010   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 
              Ο θεσμός των αντιδημάρχων, ως βοηθών του Δημάρχου,  καθιερώθηκε για πρώτη φορά το έτος 1983   και ορίσθηκε ως πρώτος αντιδήμαρχος γενικών καθηκόντων  ο Μίγκας Ιωάννης.

      Καθήκοντα αντιδημάρχων έχουν ανατεθεί στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:
      Μίγκας Ιωάννης(1983-84-85 και  1995)      Παρθένης Γεώργιος         ( 1984-85-86  & 1989-90)   Καλλιάρας Θωμάς  ( 1985-86 & 1989-90), Βαρδούλης Ευθύμιος( 1985-6), Ευθυμιάδης Θάνος (1987-8 και 1989-90), Βαβύλης Αθανάσιος(1987), Δημάκης Δημ. 1988 & 1999-2000),

      Παλάτου-Βασιλειάδου Μάχη  (1991-92-93-94 και 96),          Ζολώτας Απόστολος (1991-92-93-94  & 1998  & 2003-4 & 2007-8),  Ευαγγέλου Ηλίας ( 1993-94),   Κατσίκης Κωνσταντίνος  ( 1995 ),  Κούτσιας Νικόλαος  ( 1995),   Μούρκας Αντώνιος  ( 1996),             Νάκης  Βασίλειος  (1996  & 2003-4, &  2007-8),     Δεληλίγκας Μπάμπης  (1997  &  2007-8),   Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος  (1997),  Ταμήλος Μιχάλης  (1997),  Μπαλοδήμος Γεώργιος (1998 ),  Σακκάς Στέφανος Σ.   ( 1998 )
   
 Μουλιώτα Μαρία( 1999-2000),   Ευαγγελόπουλος  Αθανάσιος (1999-2000),  Αγγελής Άγγελος (2001-2),  Γεωργουλόπουλος  Ευάγγελος (2001-2),  Μάνης Ιωάννης  (2001-2),

 Κατσάρος Μιλτιάδης(2003-4),  Καταβούτα Νίτσα( 2005-6 &  2007-8)   Μαραγκός Δημήτριος (2005-6) ,  Παπαστεργίου Δημήτριος  ( 2005-6)  Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος  (2005-6  &  2009-10),  Σακκάς Στέφανος Λ.  (2005 -6  &  2009-10)  Παπαϊωάννου Βασίλειος (2007-8)  Αργυροπούλου Ελένη (2009-10),  Βράντζα Παναγιώτα (2009-10),  Παζαΐτης Δημήτριος ( 2009-10).

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ                          Τ.Ε                 1985-86
ΒΑΒΥΛΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                            Τ.Ε.                1987
ΔΗΜΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           Τ.Ε.                1988
ΠΑΡΘΕΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              Τ.Ε.                1989-90
ΚΟΥΤΣΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Τ.Ε.                1995
ΜΟΥΡΚΑΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                              Τ.Ε.                1996
ΤΑΜΗΛΟΣ    ΜΙΧΑΛΗΣ                               Τ.Ε                 1997                                   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           Τ.Ε.                1999-2000
ΑΓΓΕΛΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ                                  Τ.Ε.                2001-2002
ΝΑΚΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   Τ.Ε                 2003-2004
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   Τ.Ε                 2005-2006
ΝΑΚΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   Τ.Ε                 2007-2008
ΠΑΖΑΪΤΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          Τ.Ε                 2009-2010
                                                                 

                              
Ενδεικτικές αποφάσεις ορισμού αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων
Αρ. Αποφ.  3/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αρ. Πρωτ. 643/8-1-2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: Ορισμός και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Τρικκαίων

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των Άρθρων 86 και 87 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006) .
           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε αντιδημάρχους για το έτος 2007 τους παρακάτω με αλφαβητική σειρά αναφερόμενους Δημοτικούς συμβούλους στους οποίους μεταβιβάζουμε τις αντίστοιχα αναφερόμενες αρμοδιότητες.

1.    ΔΕΛΗΛΙΓΚΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

•    Την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Αμαξοστασίου και γενικά την ευθύνη της αισθητικής εμφάνισης οδών , πλατειών και κάθε δημοσίου χώρου.
•    Την εποπτεία της μεταφοράς και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων και τον έλεγχο της παράνομης απόρριψης οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους.
•    Την οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ.
•    Την προστασία των ποταμών από την ρύπανση και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων.

2    ΖΟΛΩΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
   
•    Τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την κανονική βεβαίωση , καταχώρηση και είσπραξη των εσόδων του Δήμου.
•    Την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας και του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων.
•    Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Λαϊκών Αγορών, εβδομαδιαίας και καθημερινής και την εφαρμογή των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής.
•    Την ευθύνη της λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης.
•    Την εφαρμογή της Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
•    Την εποπτεία και συντονισμό της Γεωπονικής  Υπηρεσίας και του Τμήματος Πρασίνου και του Ζωολογικού Κήπου .

3    ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ – ΚΑΤΣΙΚΗ  ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

•    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
•    Την εφαρμογή της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για την συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων  του νέου Ο.Ε.Υ. με τις ισχύουσες διατάξεις και την εποπτεία των προγραμματικών συμβάσεων με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου.
•    Την εποπτεία της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών  και γενικά την
•    Την οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου με άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης, συλλόγους και πολίτες και ειδικότερα την προώθηση των αδελφοποιήσεων.
•    Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας και Νεολαίας.
•    Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής για διοικητικές υποθέσεις.

4   ΝΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

•    Την εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και τον εναρμονισμό τους με τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΥΑΤ και της ΔΕΚΤΕΤ.
•    Την εφαρμογή του προγράμματος εκτελεστέων έργων και μελετών συμπεριλαμβανομένων των έργων αυτεπιστασίας και της συντήρησης των σχολικών κτιρίων .
•    Την εποπτεία των κυκλοφοριακών εφαρμογών στην πόλη, της  λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και των θεμάτων ποιότητας ζωής.
•    Την εποπτεία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της πόλης και τον συντονισμό του Δήμου με το αντίστοιχο όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .
•    Ορίζεται να αναπληρώνει τον κ. Δήμαρχο, σε περίπτωση απουσίας του, στα καθήκοντα του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής (άρθρο 103 του Ν. 3463/2006).

5   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

•    Την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας  και τον εναρμονισμό της με τα αντίστοιχα Τμήματα της Νομαρχιακής Αυτ/σης  και του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων κατασκευών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων .
•    Την εποπτεία της  Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. και της Ζ.Ο.Ε και την ολοκλήρωση των Πράξεων Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως.
•    Την εποπτεία εκπόνησης της μελέτης και των εργασιών υπολοίησης της ανάπλασης του λόφου Προφήτη Ηλία.
•    Την συστηματική οργάνωση του Δημοτικού Κτηματολογίου με στόχο τη διασφάλιση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας .
•    Την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής.

Στους ανωτέρω παρέχεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων και η αναπλήρωση και εκπροσώπηση του Δημάρχου όταν απουσιάζει.

    Τρίκαλα  8/1/2007
Κοινοποίηση
1.κ.κ.Αντιδημάρχους                                         Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
   -Δεληλίγκα Χαράλαμπο
   -Ζολώτα Απόστολο
   -Καταβούτα-Κατσίκη Ελένη                        ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
   -Νάκη Βασίλειο
   -Παπαιωάννου Βασίλειο
2.Διευθύνσεις Υπηρεσιών του Δήμου μας
3.Λογιστήριο
4.Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης Ν.Τρικάλων
   Τμήμα Τοπ.Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
   Κολοκοτρώνη 30-42100 Τρίκαλα
   ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

   Δημόσια-Δημοτικά Έργα Ν 1418/84  Περί δημ. έργων  
   Αρθρο 1    Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές

1. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού.
2. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού.
3. Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημόσιου τομέα και συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. "Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση".
4. Για την εκπλήρωση των επιδιωκομένων στόχων στον τομέα των δημόσιων έργων οι διατάξεις του νόμου αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν:
α) τους ενιαίους κανόνες για την κατασκευή όλων των δημόσιων έργων και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων κα έργων με τα π. διατάγματα του άρθρου 19 του νόμου αυτού.
β) τον κοινωνικό έλεγχο που συνίσταται στη θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες εκπροσώπων των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν ή θα λειτουργήσουν τα έργα, των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων μαζικών κοινωνικών φορέων. Ο κοινωνικός έλεγχος, χωρίς να μειώνει την ευθύνη της δημόσιας διοίκησης ή του αντίστοιχου φορέα, εξασφαλίζει ιδιαίτερα τη διαφάνεια των διαδικασιών, την τήρηση του σχεδιασμού και εφαρμογής της μελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, την παρακολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογημένη αποδοχή ενδεχομένων τροποποιήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος.
γ) την ανάπτυξη του Υπουργείου Δημοσίων Έργων σε κρατικό επιτελικό φορέα για την παραγωγή των δημοσίων έργων στη χώρα και την εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας.
δ) το ορθολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων.

                
                Τα δημόσια και δημοτικά έργα  αποτελούν τον βασικότερο και θεμελιώδη  παράγοντα προόδου της κοινωνίας, είναι  επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και  συντελούν στην οικονομική, κοινωνική  και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και  κάθε τόπου και αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών δραστηριότητας, διαβίωσης  και  ποιότητας  ζωής  των πολιτών. 
                 Προορίζονται να ικανοποιήσουν  ανάγκες του κοινωνικού συνόλου σε υποδομές και υπηρεσίες του πρωτογενή τομέα και αυτές που προκύπτουν από τις αλλαγές και απαιτήσεις της  εξελισσόμενης καθημερινής ζωής.

                 Κατατάσσονται σε κατηγορίες ομαδοποιημένων βασικών υποδομών:  ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΚΤΗΡΙΑΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ κλπ. και   χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων και από σημαντικούς συντελεστές  σκοπιμότητας,  αναγκαιότητας, βαρύτητας, προτεραιότητας, συμπληρωματικότητας. 
                  
                  Τα  δημοτικά  έργα  καλύπτουν πρωταρχικές ανάγκες των αστικών κέντρων και των οικισμών,   αντιμετωπίζουν πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις του τρόπου ζωής των κατοίκων των πόλεων και τέλος προετοιμάζουν και βελτιώνουν το περιβάλλον ανάπτυξης των συνολικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
                 Αποτελούν τις κυρίαρχες επιλογές και τη σημαντικότερη πολιτική δραστηριότητα των δημοτικών αρχών και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προϋπολογισμών των Δήμων.              
                 Η γενική και ειδική επιστήμη των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων  και ένα πλήρες και μεγάλο πλαίσιο  νομοθεσίας, διαταγμάτων, εγκυκλίων  που κατά καιρούς προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται,  καλύπτει τις γενικές αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης, την μεθοδολογία, τον σχεδιασμό και τον  προγραμματισμό,  τους τρόπους  οργάνωσης,  επίβλεψης, εκτέλεσης,  περαίωσης,  παραλαβής  και συντήρησης  των δημοσίων έργων, τις συγγραφές υποχρεώσεων, τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των έργων κλπ,  τους αρχιτεκτονικούς και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, τα μητρώα μελετητών,  τον τρόπο  ανάθεσης και  σύνταξης  των μελετών κλπ.
                Με ειδικά διατάγματα προσαρμόζεται η νομοθεσία περί δημοσίων έργων στα αντίστοιχα δημοτικά έργα των ΟΤΑ

                 Τα τελευταία χρόνια στο πνεύμα εναρμόνισης των νομοθεσιών, έγινε προσαρμογή της τεχνικής νομοθεσίας και προς τις οδηγίες (ντιρεκτίβες) της Ε.Ε.
   Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Δ Η Μ Ω Ν  ΚΑΙ   Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν

          Στους  παρακάτω  Δημοτικούς και κοινοτικούς κώδικες περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα  οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ  και φαίνεται  η διαχρονική εξέλιξή  τους  από τον αρχικό ΔΚΚ  ΝΔ 2888/1954   άρθρο 20  στον τελευταίο  ΔΚΚ  3463/2006 άρθρο 75.

             
ΔΚΚ         ΝΔ 2888/1954      άρθρα 20, 21 & 22 

ΔΚΚ         ΝΔ 222/1973       άρθρα 26 & 27

ΔΚΚ         ΠΔ 933/1975       άρθρα 22& 23

ΔΚΚ          Ν 1065/1980       άρθρα 22 & 23

ΔΚΚ         ΠΔ 76/1985         άρθρα 22& 23

ΔΚΚ         ΠΔ 323/1989       άρθρα 23 & 24

ΔΚΚ         ΠΔ 410/1995       άρθρο 24

ΔΚΚ          Ν 3463/2006       άρθρο 75      


     
                                       Με βάση τον πρώτο ΔΚΚ του 1954

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΔ 2888/1954
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρον 20

 Εις την αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκει η διοίκησις των τοπικών υποθέσεων.

Άρθρον 21

Ανήκουν (1) εις την αποκλειστικήν (2) αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων αι εξής τοπικαί υποθέσεις:

α) Η κατασκευή, συντήρησις και λειτουργία συστημάτων υδρεύσεως (3).

β) Η κατασκευή, συντήρησις και λειτουργία συστημάτων υπονόμων και αποχετεύσεων (1).

γ) Η κατασκευή και συντήρησις δημοτικών ή κοινοτικών οδών, πλατειών και γεφυρών (1).

δ) Η εκτέλεσις και εκμετάλλευσις έργων ηλεκτροφωτισμού, πλην των περιπτώσεων εξηλεκτρισμού πλειόνων δήμων ή κοινοτήτων δι’ ενιαίου έργου γενικωτέρας σημασίας (1).

 ε) Η μέριμνα δια την εν γένει καθαριότητα (2)

στ) Η κατασκευή, συντήρησις και λειτουργία συστημάτων αρδεύσεως και εγγειοβελτιωτικών έργων (2)

ζ) Η κατασκευή, συντήρησις και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών αλσών, παιδικών κήπων, υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και εν γένει έργων εξωραϊστικών (1)

η) Η ίδρυσις και συντήρησις κοιμητηρίων (1)

θ) Η κατασκευή και συντήρησις σφαγείων και ζωαγορών και η ρύθμισις της λειτουργίας αυτών (1).

ι) Η κατασκευή και συντήρησις δημοτικών και κοινοτικών αγορών και τόπων αγορών (1) και η ρύθμισις λειτουργίας αυτών (2).

ια) Η μέριμνα δια την εξασφάλισιν (3) γαιών προς βοσκήν των ζώων των δημοτών και η βελτίωσις (1) των βοσκησίμων τούτων εκτάσεων.

ιβ) Η κατασκευή, συντήρησις και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών  λουτρών και αποχωρητηρίων (2).

ιγ) Η κατασκευή, συντήρησις και λειτουργία εγκαταστάσεων θαλασσίων λουτρών και η διευθέτησις παραθαλασσίων τόπων αναψυχής (1).

2. Δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύνανται να παραχωρούνται (2) μια ή πλείονες των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, εξαιρέσει της υπό στοιχείον δ΄ περιπτώσεως, εις το κράτος ή εις νομικά πρόσωπα εφ’ όσον τούτο ήθελε ζητηθή παρ’ αυτών και ο δήμος ή η κοινότης  δεν δύναται να διαθέση τας απαιτουμένας δαπάνας δια την εκτέλεσιν των οικείων έργων.

    Προκειμένου περί εκτελέσεως και εκμεταλλεύσεως έργων ηλεκτροφωτισμού, αν ο οικείος δήμος ή κοινότης δεν προβή εις την εκτέλεσιν τούτων εντός προθεσμίας τασσομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, δύναται να παραχωρηθή το δικαίωμα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προς τρίτον κατά τας περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διατάξεις (1).

ΑΡΘΡΟΝ  22

           Δια την ενέργεια πάσης πράξεως οιασδήποτε αρχής του κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αφορώσης εις θέματα υπαγόμενα εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ή δημιουργούσης επιβάρυνσιν του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού (2) ή οριζούσης υπέρ υπουργών ή των άλλων δημοσίων αρχών αποφασιστικάς αρμοδιότητας επί τοιούτων θεμάτων πλην των δια του παρόντος κώδικος προβλεπομένων περιπτώσεων απαιτείται προσυπογραφή της οικείας πράξεως υπό του Υπουργού των Εσωτερικών (3).               Με τον τελευταίο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ είναι:

                ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   Ν.3463/2006

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ   
         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 75
Αρμοδιότητες


Ι.     Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως τους τομείς:

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία.
2. Η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.
10.Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.
11.Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.
14.Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους κυρίως σε περιοχές, όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

γ) Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπόν υπαίθριων χώρων.
2. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.
3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4.Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
6. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
7. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
8. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
12. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
14. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.

δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
3. Η     ίδρυση     και    λειτουργία    κέντρων     δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση εκδηλώσεων.

ζ) Πολιτικής προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη  του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο της ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

II. Οι Δήμοι και οι κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι ειδικότερα, οι ακόλουθες:

1. Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την  κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
2. Η τήρηση των ληξιαρχικών  βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων.
3. Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.
4. Η περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
5. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία  περί ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης.
7. Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών.
8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
9. Η χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας.
10. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
12. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.
13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.
14. Η τήρηση των διατάξεων  που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
16. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της.
17. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
18. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
19. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
20. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά τους.
21. Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.
22. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
23. Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και η παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και η επιβολή των προβλεπομένων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από  την κείμενη νομοθεσία.
25. Η χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
           Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά η σταδιακή  αλλαγή που επήλθε στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία  πενήντα (50) χρόνια με τη μεταφορά από την Κεντρική διοίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων με άλμα στη δεκαετία του 1980 και απογείωση στη δεκαετία του 2000.    Στην ουσία έχουμε τρεις  χαρακτηριστικές  απεικονίσεις  της οντότητας και των δυνατοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων αμέσως μετά το 1950, αμέσως μετά το 1981  και αμέσως μετά το 2000. 
            Το 2000 με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ συρρικνώθηκαν οι Δήμοι και οι κοινότητες της χώρας απο 6000 σε 1200,  σε ποσοστό 20 % των υφισταμένων,  χωρίς να επιτευχθεί ωστόσο το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ορθής λειτουργίας των διοικητικών μονάδων αυτοδιοίκησης.
             Τελευταία, από τις αρχές του 2011, με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ της νέας αρχιτεκτονικής δομής των Δήμων και με την  περαιτέρω  συρρίκνωση του αριθμού των ΟΤΑ στο 27,5%  περίπου των υφισταμένων μετά το έτος 2000  (~330 )  (και  στο  5,5 % των υφισταμένων προ του 2000)  και της εν ταυτώ ενδυνάμωσης των διοικητικών μονάδων αυτοδιοίκησης,  επιχειρείται νέα μεγάλη μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσιών  από το κράτος  προς τους ΟΤΑ και προβλέπεται,  κατά τον νομοθέτη,  να λυθούν υφέρποντα  ζητήματα διασποράς και εκφυλισμού  δημοκρατικών λειτουργιών και διαφάνειας,  χρονίζοντα προβλήματα πολιτικής και κοινωνικής  διοίκησης,  τεχνικής οργάνωσης, ορθολογιστικής οικονομικής διαχείρισης και παραγωγικής λειτουργίας.     

             Κατά την άποψή μου το μέλλον του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  είναι δυσοίωνο.
 Στηρίζεται σε καθαρόαιμες τεχνοκρατικές αντιλήψεις και προσβάλει ευθέως την γενεσιουργό δημοκρατική  αιτία του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνίσταται στην αμεσότητα λειτουργίας της λαϊκής εξουσίας.  Αυτή η αμεσότητα πλήττεται καίρια από τη νέα διοικητική διάρθρωση που χωρίς να το επιδιώκουν οι εμπνευστές της αναδιάρθρωσης  συντελούν  στην αποξένωση πόλης και πολίτη.           
             Ο Κλεισθένης τον 6 αιώνα  Π.Χ. στην Αρχαία Αθήνα, με τη νομοθετική μεταρρύθμιση του ισχύοντος πολιτεύματος του Σόλωνα, θέσπισε το θεσμό του Δημάρχου και ερωτηθείς για τα προσόντα και  την αποστολή του  έδωσε περιεκτικά και συμβολικά  τον παρακάτω ορισμό:   Δήμαρχος είναι αυτός που γνωρίζει το χρώμα των ματιών των συμπολιτών του.   
  


Κλεισθένης υπήρξε Αθηναίος πολιτικός του 6ου αι. π.Χ., της οικογένειας των Αλκμεωνιδών. Το 508-507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας.
Με το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου, ανέλαβε να μεταρρυθμίσει το πολίτευμα της Αθήνας και να το καταστήσει δημοκρατικότερο. Γι' αυτό τον σκοπό διαχώρισε τους Αθηναίους σε δέκα (10) φυλές με δέκα-τέσσερις (14) δήμους η καθεμιά. Σε κάθε φυλή φρόντισε να ανήκουν πολίτες από διάφορες περιοχές της Αττικής και έτσι οι πλούσιοι ευγενείς έπαψαν να αποτελούν μόνοι τους μια ισχυρή τάξη και αναμίχθηκαν με τους υπόλοιπους πολίτες. Ο Κλεισθένης έδωσε όλη την εξουσία στην Εκκλησία του δήμου. Από αυτήν εκλέγονταν και οι δέκα στρατηγοί που διοικούσαν όχι μόνο το στρατό αλλά και το ίδιο το κράτος.
Επιπρόσθετα, η βουλή των 400, όργανο που θέσπισε ο Σόλωνας αντικαταστήθηκε από νέα βουλή με 500 βουλευτές. Αυτοί εκλέγονταν κάθε χρόνο με κλήρο 50 από κάθε φυλή. Έτσι, όλοι οι πολίτες είχαν πιθανότητα να γίνουν κάποτε βουλευτές. Έργο της βουλής ήταν να προετοιμάζει τα θέματα που θα συζητούσε η Εκκλησία του δήμου. Επίσης, ο Κλεισθένης, για να προστατέψει το νέο πολίτευμα, καθιέρωσε τον οστρακισμό. Κάθε πολίτης έγραφε πάνω σε ένα κομμάτι από σπασμένο αγγείο (όστρακο) το όνομα του πολιτικού που θεωρούσε πιο επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Μετρούσαν κατόπιν τα όστρακα και εξόριζαν για 10 χρόνια όποιον είχε συγκεντρώσει 6 χιλιάδες όστρακα με το όνομά του. Έτσι γεννήθηκε στην Αθήνα η δημοκρατία, το πολίτευμα που δίνει σε όλους του πολίτες το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του κράτους. Η δημοκρατία ήταν μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι έπαψαν η συγγένεια και η καταγωγή να παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Με το μέτρο αυτό ο Κλεισθένης "έδωσε την πολιτεία στον λαό", όπως έγραψε αργότερα ο Αριστοτέλης.   wikipedia)        Διαχρονική δομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου   (Σύμβουλοι Μηχανικοί- Ειδικοί μελετητές –Μηχανικοί Δήμου-Τεχνικοί υπάλληλοι)

Ε.  Μ.  Π.


      Εν συνεχεία στα πρότυπα του ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1955 η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αργότερα Πολυτεχνικές σχολές και σε άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια της χώρας.

           Τα πρώτα ονόματα Νομομηχανικών που αναφέρονται είναι των Ιωάννη Καμπάνη και Γεωργίου Χρυσοχόου.
                 
          Πρώτος δημομηχανικός ήταν ο Μένανδρος Ποτέσσαρος που προσελήφθη στο Δήμο την 31 Μαρτίου 1884 και συνέταξε το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου.  Ο ίδιος συνέταξε και τα αριστοτεχνικά σχέδια της εξαίσιας δημοτικής αγοράς.      
          Λεπτομέρειες για τα παραπάνω στο βιβλίο μου "Πολεοδομική Ιστορία των Τρικάλων"   έκδοση του Τρικαλινού  Ημερολογίου του  Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Τρικκαίων της διετίας 2008-9  
           Το 1899 ο Δήμαρχος Π. Χατζηγάκης ανέθεσε στον μηχανικό Α. Τσάκωνα τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης με  400 φανούς
         Έκτοτε και ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό κενό  αναφέρονται τα παρακάτω ονόματα μηχανικών.
          Το έτος 1929  επί Δημάρχου Χρ. Π. Χατζηγάκη,   ο εξαίρετος αρχιτέκτονας  και ακαδημαϊκός Βασίλειος. Κουρεμένος  (S.A.D.G.)  ως  προσκεκλημένος μελετητής συντάσει τα σχέδια του Δημοτικού Νοσοκομείου στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία (κατόπιν στρατιωτικές μονάδες)    και τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Δημοτικού Σχολείου στην οδό Μαυροκορδάτου  (σημερινό Ε  Δημ. Σχολείο).  Ο ίδιος φιλοτεχνεί το έτος 1932  και το περίφημο Ηρώο, προς τιμήν του ΄Αγνωστου  Στρατιώτη, του 5ου Συντάγματος Πεζικού στο Στρατόπεδο Καβράκου (σημερινή Σ Μ Υ)  επί της οδού Λαρίσης.      
          Το 1931 ο μηχανικός Στυμφαλιάδης εκπονεί με ανάθεση από τον ίδιο Δήμαρχο Χρ.Π. Χατζηγάκη μελέτες για  Δημαρχείο,  Θέατρο και δεύτερη δημοτική αγορά.
          Το ίδιο διάστημα ανετέθη η μελέτη του δικτύου υπονόμων της πόλης στον μηχανικό Κορυζή
           Το 1934 εκλήθη από τον Δήμαρχο Θεοδόσιο Θεοδοσόπουλο  ο αρχιτέκτονας του Δήμου Πειραιώς Αλέξανδρος Νικολούδης καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Ε.Μ.Π.  να γνωμοδοτήσει για διάφορα έργα και επεμβάσεις του Δήμου  Τρικκαίων
            Το 1935 εκλήθη από τον ίδιο Δήμαρχο ο μηχανικός Γεωργαλάς  ειδικός επί υδραυλικών έργων για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την διαρρύθμιση του ποταμού Ληθαίου 
            Το 1936 ο πολεοδόμος και δημομηχανικός Λεοντόπουλος, υπηρετών στο Δήμο πριν από το έτος 1930,  φέρεται να εκπονεί το νέο σχέδιο πόλεως.
            Το 1936 το Νοέμβριο αναφέρεται ως νέος δημομηχανικός ο Λεωνίδας Στράμπης
            Το 1937 το Σεπτέμβριο το Δ Σ εγκρίνει τη μελέτη ύδρευσης της πόλης του μηχανικού  Ν. Χωραφά
            Το 1938  το Φεβρουάριο το Δ Σ  απεφάσισε την πρόσληψη και δεύτερου μηχανικού στο Δήμο !
            Το 1939 ανετέθη στο μηχανικό Αλ. Μαχαίρα η νέα μελέτη ύδρευσης η οποία παρεδόθη στο Δήμο τον Φεβρουάριο του 1940
             Το 1940 προσελήφθη στο Δήμο ο μηχανικός Ισαάκ (Ζακ) Λεβής (Εφ.Αναγέννησις 4-6-1940)
             Σημείωση:   Πολλά από τα ονόματα των προαναφερομένων  προπολεμικά μηχανικών δεν αναγράφονται στις αντίστοιχες επετηρίδες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

              Μετά το 1950  έχουμε αλλαγή σελίδας, σημαντικές πρωτοβουλίες και τον τεχνικό κόσμο να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και προβλήματα λειτουργίας και στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
               Σχολιασμός της Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ την 11-10-1958  για την έλλειψη μηχανικών στο Δήμο Τρικκαίων.

  
       Καλά λόγια για τον Τεχνικό κόσμο της χώρας σε σχόλιο της Τρικαλινής Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ στις 21 Νοεμβρίου 1959

               
        Επίσης εν εξελίξει και με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες έχουμε:
            - την έναρξη των βασικών έργων υποδομής της πόλης
            - την ανάθεση της μελέτης του Δημαρχείου στον αρχιτέκτονα Κυπριανό Α,  Μπίρη  καθηγητή του ΕΜΠ         
           - την ανασύνταξη της μελέτης ύδρευσης από τον μηχανικό Α. Μαχαίρα
           -και τους παρακάτω δημομηχανικούς ή αποσπασμένους εποχιακά να υπηρετούν διαδοχικά ο καθένας στο Δήμο μέχρι το 1974.

   -   Νικόλαος Τσιγγαρίδας,            Πολιτικός Μηχανικός (Π.Μ.)  ΤΟ 1954-55
  -    Μιχαλόπουλος                          (αποσπασθείς προσωρινά από την ΤΥΔΚ),
  -    Καρπούζας                                (αποσπασθείς προσωρινά από την ΤΥΔΚ),
  -    Κωνσταντίνος Παπαστεργίου     Π. Μ.  το 1959-60  ο μετέπειτα Δήμαρχος, 
  -    Δημήτριος   Τζάβελλος                Π. Μ.   το 1962 καταγόμενος από το Βόλο,
  -    Παναγιώτης  Κούγκουλος,          Π. Μ.
  -    Γεώργιος  Βαμβάκος                    Π. Υ/Μ,    
  -    Ανδρέας  Πετρόπουλος,               Π. Μ. το 1965-70
  -    Δημήτριος  Γκαμπράνης             Π. Μ.
  -    Σπύρος Μπελετσιώτης,               Π. Μ. ( 1972- 74)
  -    Κωνσταντίνος  Κατσαρός           Π. Μ.  (1975-2010)


Από συνάντηση Δημομηχανικών στις 4 Ιουλίου 2015 στα Τρίκαλα
Εμφανίζονται από αριστερά:
 Ανδρέας Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Κατσαρός.             Γενικά ο Δήμος  είχε πρόβλημα διάρκειας εργασίας με τους μηχανικούς της τεχνικής του υπηρεσίας που δεν ήσαν ποτέ  μόνιμοι και υπηρετούσαν για λίγο χρόνο.
            Οι διατελέσαντες δημομηχανικοί θήτευαν για μικρό χρονικό διάστημα στο Δήμο και συνήθως αποχωρούσαν  για  ιδιώτευση η μετατίθεντο αλλού,  με συνέπεια να παρατηρούνται κενά  και   να υπάρχει συνεχώς ασυνέχεια προγραμματισμού και οργάνωσης των τεχνικών έργων.
            Τα κενά κάλυπταν  συμβουλευτικά,  τυπικά και στοιχειωδώς   οι  Τεχνικές υπηρεσίες της  Νομαρχίας  Τρικάλων  με τους επικεφαλής Νομομηχανικούς και  η αντίστοιχη Τ Υ Δ Κ  της Νομαρχίας.
             Από το τέλος του 1974  και για τέσσερες μήνες ο Δήμος Τρικκαίων δεν είχε κανένα  μηχανικό του Πολυτεχνείου!    Υπηρετούσαν  μόνο  εργοδηγοί, ειδικοί τεχνίτες και εργάτες !
             Στις 23 Απριλίου 1975  προσελήφθην ο υποφαινόμενος, κατόπιν επιλογής μεταξύ τεσσάρων υποψηφίων,  στο Δήμο  με σύμβαση εργασίας και μετά από διαδοχικές ετήσιες συμβάσεις επί οκτώ συνεχή χρόνια,   μονιμοποιήθηκα τον Οκτώβριο του 1983,  πάλι κατόπιν προκήρυξης,   ως ο πρώτος μόνιμος μηχανικός του Δήμου Τρικκαίων. Κατέχω επίσης το ρεκόρ της διάρκειας αφού υπηρέτησα στο Δήμο συνεχώς και αδιαλείπτως επί 35 χρόνια ! 
            Τα τελευταία χρόνια προήχθην δύο φορές, κατόπιν επιλογής, υπό του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το έτος 2004 και το έτος 2009,   στο βαθμό του Γενικού Διευθυντού  όλων των υπηρεσιών του Δήμου  τερματίσας την υπηρεσία και συνταξιοδοτηθείς την 2α Νοεμβρίου 2009.

           Τους πρώτους τεχνικούς που συνάντησα το 1975  στο Δημαρχείο και συνεργάστηκα μαζί τους  ήταν  οι  Νεκτάριος Κατσόγιαννος εργοδηγός και ειδικός επί θεμάτων υδρεύσεως, Χρήστος Τσιάτας εργοδηγός δομικών  και Ευθύμιος Μαγγούφης ειδικός τεχνίτης.  Στον τομέα της ύδρευσης ήταν οι Στάθης Τσιρέπας ειδικός τεχνίτης και Γιάννης Παπακώστας εμπειροτέχνης και στο αντλιοστάσιο οι Βασίλης Λαμπρογιώργος και Αλέκος Μπαξεβάνος. Στο σταθμό αυτοκινήτων (Garage) και στην καθαριότητα υπεύθυνοι ήταν οι Θανάσης Κογιάννης και Πέτρος Παπαχρήστος.

             Αμέσως προσελήφθησαν οι εργοδηγοί δομικών έργων  Ασναουρίδης Σωτήριος,  Τσαντίλας Χρήστος,   Γρηγορίου Σπύρος,  Ντάνας Βασίλειος,   και αργότερα οι Κατσιάμπας Στέργιος (απεχώρησε νωρίς), Τόλιας Γεώργιος ( εργάστηκε για δύο έτη και απεχώρησε),  Τζουβάρας Λεωνίδας,   Παρλαπάνης Νικόλαος,   Παλλατζάς Απόστολος,  Καρανίκας Σπύρος  και οι οποίοι απετέλεσαν τον ισχυρό πυρήνα παραγωγής δημοτικού έργου με το σύστημα κυρίως της αυτεπιστασίας. 
              Πολλούς από τους παραπάνω τους είχα μαθητές, στο τμήμα εργοδηγών και σχεδιαστών  της  Τεχνικής  Σχολής  Τρικάλων, όταν δίδασκα,  ως καθηγητής πολιτικός μηχανικός,  τεχνικά  μαθήματα, την διετία 1974-75
            Το 1977 (11-2-1977) προσελήφθη ο Γιάννης Μπαράκος, Γεωπόνος, ο πρώτος επιστήμων Γεωπόνος, της  από παλιά λειτουργούσης  Γεωπονικής- Ανθοκομικής  υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος και απεχώρησε το 1984 προσληφθείς στην Αγροτική  Τράπεζα  Ελλάδος στα Τρίκαλα.
            Το 1978  ( 16-4-1978 )  προσελήφθη στο Δήμο  ο  Μιχάλης Μιχαλίτσης  Πολιτικός  Μηχανικός  για θέματα Ύδρευσης-Αποχέτευσης και ο οποίος απεσπάσθη στην νεοϊδρυθείσα το 1980  ΔΕΥΑΤ και σταδιοδρόμησε  έκτοτε εκεί.
             Στο διάστημα 1975-83 για αρχιτεκτονικές συμβουλές, συνέδραμαν το Δήμο αρχιτέκτονες της Νομαρχίας Τρικάλων ( Λίτσα Παπαϊωάννου, Στέλλα Γοργογέτα )
             Την 1η   Ιουνίου 1983  (με αριθμό 16/1983 απόφαση Δημάρχου)  και την 1η   Ιουλίου 1983   (με  αριθμό 20/1983 απόφαση Δημάρχου)   προσελήφθησαν στο Δήμο οι κυρίες Φανή Τσαπάλα Αρχιτέκτων Μηχανικός και η Ζωή Πισκόια Τοπογράφος Μηχανικός.  
             Την   15 Μαρτίου    1984    προσελήφθη  η Βασιλική  Βόκα  Τοπογράφος Μηχανικός              (αποσπασθείσα πολύ αργότερα την 15.6.2007 από την Πολεοδομία  του Δήμου   στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης,  στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων),  και την  1η Μαίου 1984    ο Αντώνιος Μουστακίδης  Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.  
              Το ίδιο χρονικό διάστημα προσελήφθησαν η Μαρία Ντότα Γεωπόνος  για να καλύψει στην  Γεωπονική- Ανθοκομική Υπηρεσία  το κενό της αποχώρησης του Γιάννη Μπαράκου,   ο Αθανάσιος Κουκούσης Αρχιτέκτων Μηχανικός,   η Νίκη Σιούτα  Πολιτικός Μηχανικός   και ο Γιάννης Οικονόμου Υπομηχανικός.  (Σχετική η 105/1984 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου)
              Έτσι το 1984  ο Δήμος Τρικκαίων  διέθετε,  για πρώτη φορά,  πλήρη Τεχνική Υπηρεσία  στελεχωμένη με όλες τις ειδικότητες των  μηχανικών καθώς επίσης και καλά συγκροτημένη Γεωπονική- Ανθοκομική Υπηρεσία.
             ΄Εκτοτε προσελήφθησαν στο Δήμο και άλλοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και η Τεχνική Υπηρεσία έγινε  πλήρης  και πανίσχυρη δομική υπηρεσιακή οντότητα  με υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό, επαρκής  να διαχειρίζεται και να αντεπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες  και απαιτήσεις ικανοποίησης των αναγκών της πόλης. 
              Κατέστη ικανή, η υπηρεσία αυτή,  να διαχειρισθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, πέραν των δημοτικών έργων με το σύστημα της αυτεπιστασίας, όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα έργων (πακέτα) ΜΟΠ,  ΝΤΕΛΟΡ  Ι και ΙΙ,  ΣΑΝΤΕΡ,  ΕΑΠΤΑ,   Γ  Κ Π Σ ,   ΘΗΣΕΑΣ,  ΕΣΠΑ  κλπ   προϋπολογισμού που ξεπερνά τα   200 εκ.     ΕΥΡΩ.
              Κατέστη επίσης ικανή να αναλάβει το 1987 το νεοϊδρυθέν τότε  Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου  και να φέρει εις πέρας  το δύσκολο έργο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης  (Ε Π Α) 1983-85 και της αποτελεσματικής εποπτείας των Πράξεων Εφαρμογής των νεοεντασσομένων  στο σχέδιο πόλης περιοχών .
               
         Πίνακας των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων στις   31 Δεκεμβρίου 2010  
                Παρατίθενται κατωτέρω ποσοτικοί και χρονολογικοί συγκριτικοί πίνακες μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοκινήτων καθαριότητος και τεχνικών έργων του Δήμου Τρικκαίων
 


     

     
Συντάχθηκε το 1996 από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
       

   Δ Ε Κ Τ Ε Τ              Τη δεκαετία 1999-2010 συστήθηκε και λειτούργησε συμπληρωματικά και ως θυγατρική των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών Τεχνικών Έργων Τρικάλων (ΔΕΚΤΕΤ) η οποία κατά το καταστατικό λειτουργίας της και με την δική της Τεχνική Υπηρεσία κατασκεύασε από το 1999 και μετά  πολλά έργα του Δήμου μέχρι  διακοπής λειτουργίας της το 2010.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου